EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

FISH-tutkimukset, hematologiset

B -FISHhemKL 6208
Bm-FISHhemKL 6209
Ts-FISHhemKL 6210
B -FISHMRDKL 6211
Bm-FISHMRDKL 6212
Ts-FISHMRDKL 6213

Akkreditoitu menetelmä

FISH-tutkimusta voidaan käyttää hematologisissa sairauksissa submikroskooppisten muutosten osoittamiseen/poissulkemiseen, tavallisessa kromosomitutkimuksessa G-raitavärjäysmenetelmällä todettujen kromosomimuutosten tarkempaan selvittämiseen ja leukeemisten jäännössolujen tutkimiseen. FISH-tutkimus vaatii kullekin kromosomimuutokselle spesifiset koettimet. Siksi jo diagnoosivaiheessa tulisi selvittää, onko mahdollista käyttää kromosomimuutoksen tunnistamiseen FISH-tutkimusta taudin seurannassa. FISH-tutkimus on herkempi kuin tavallinen G-raitavärjäysmenetelmä, sillä FISH:llä on mahdollista tutkia useita soluja ja sen avulla voidaan löytää jopa yksi syöpäsolu tuhannesta tutkitusta solusta. Jäännössolujen löytyminen seurantatutkimuksessa on leukemia- ja lymfoomapotilaiden hoidon kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jäännössolututkimukset valitaan kudostyypin mukaisesti (MRD= Minimal Residual Disease), esim. KML:n seuranta verestä (6211) tai luuytimestä (6212).

Indikaatiot

1. Taudille spesifisen poikkeavuuden tutkiminen esim. KLL (KL 6208) ja myelooma (KL 6209)interfaasitumista.
2. Tavallisessa hematologisessa kromosomitutkimuksessa havaitun tai epäillyn kromosomimuutoksen tarkempi selvittäminen.
3. Diagnoosivaiheessa todetun kromosomimuutoksen seuranta luuytimensiirron tai sytostaattihoidon jälkeen eli ns. jäännössolututkimus.

Näyte

Veri: 5 ml hepariiniverta.
Luuydin: Aspiraationäyte. Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:stä on saatavissa ravintonestettä sisältäviä putkia (puh. 050 5915707), joihin punktaatti ruiskutetaan steriilisti. Luuydintä tarvitaan yhteensä 2 - 3 ml vähintään kahdesta eri paikasta muuttamalla punktioneulan kärjen sijaintia ensimmäisen näytemillilitran jälkeen. Suuren aspiraatin loppuosa ei yleensä sovellu kromosomitutkimukseen.
Kudos: Kudosta tarvitaan n. 0,5 cm x 0,5 cm:n pala. Kudosnäytteet lähetetään joko steriilissä keittosuolaliuoksessa tai ravintonesteessä luuydintä varten lähetetyissä putkissa.
Tutkimus tilattavissa kromosomitutkimuslähetteellä K.

Säilytys ja lähetys

Lähetys ja säilytys huoneenlämmössä.
Huom! Lämpötilan vaihtelut vaurioittavat soluja.

Menetelmä

FISH-tutkimus tehdään tutkittavalle kromosomialueelle spesifisiä fluoresoivia DNA-koettimia käyttäen. Tulos analysoidaan fluoresenssimikroskooppisesti. Myeloomaepäilyn kohdalla luuydinnäytteestä rikastetaan ensin plasmasolut CD138-antigeenin tunnistavilla magneettipartikkeleilla. FISH-tutkimus tehdään rikastetuille plasmasoluille.

Tekotiheys

ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

10-16 (mahdolliset jatkotutkimukset saattavat pidentää vastausaikaa).

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Kromosomimuutoksen lisäselvittelyssä ilmoitetaan muutoksen tarkka luonne G-raitoja hyväksikäyttäen. Jäännössolututkimuksessa ilmoitetaan poikkeavuuden sisältävien solujen prosentuaalinen osuus kaikista tutkituista soluista.

Tiedustelut

sairaalageneetikot: Nina Horelli-Kuitunen, Kirsi Piippo
etunimi.sukunimi@medix.fi
Päivitetty: 08.12.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017