EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Beeta-2-mikroglobuliini

S -B2Miglo    KL 1171

Akkreditoitu menetelmä

U -B2Miglo       KL 1172   Alihankinta,
dU-B2MigloKL 3160Alihankinta,
Li-B2Miglo  KL 1170   Alihankinta,

Indikaatiot

S -B2Miglo: non-Hodgkin lymfooman ja myelooman hoidon seuranta, erilaisten tulehdustilojen aktiivisuuden arviointi, munuaisten vajaatoiminnan tai munuaisvaurioiden diagnostiikka.

U -B2Miglo
: tubulaarisen proteiiniurian diagnostiikka.

Näyte

Seeruminäyte
1 ml (minimi 0.3 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. 

Virtsanäyte
Kertanäyte, 5 ml virtsaa, lapset vähintään 1 ml. 
Virtsanäytteeksi suositellaan 2 - 3 tunnin näytettä (ei aamuvirtsaa tai kauan rakossa ollutta virtsaa). Virtsan pH on tarvittaessa säädettävä heti näytteenoton jälkeen 0.5 mol/l NaOH:lla siten, että pH on välillä 7.0 - 8.0.

Vuorokausikeräysnäyte
5 ml 24h keräysvirtsaa, lapset vähintään 1 ml. 
Virtsanäytteen pH säädetään 0.5 mol/l NaOH:lla alueelle 7.0 - 8.0. Näytteeksi 5 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa, keräysvirtsan tilavuus on ilmoitettava.

Selkäydinnestenäyte
1 ml selkäydin-nestettä, lapset vähintään 0.5 ml tehdaspuhtaaseen muoviputkeen..

Säilytys ja lähetys

Säilytys 2 - 3 vrk (likvor 1 - 2 vrk) jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Menetelmä

S -B2Miglo:                       Kemiluminesenssi immunomenetelmä (CLIA)
U-,dU- ja Li- B2Miglo      Nefelometrinen

Tekotiheys

S --B2Miglo      Tehdään 1 x vko
U -,dU- ja Li-    Tehdään 2 x vko 

Vastausaika (arkipäivää)

S -B2Miglo        3 - 5
U-,dU- ja Li-      5 - 7

Viitearvot

 S -B2Miglo       alle   2.0    mg/l
 U -B2Miglo       alle   0.2  mg/l
dU-B2Miglo      alle   0.2  mg/l
 Li-B2Miglo       lausunto

Tulkinta

Non-Hodgkin lymfoomassa ja myeloomassa S -B2Miglo-pitoisuus heijastaa taudin aktiivisuutta. Pitoisuudet nousevat myös tulehdussairauksissa ja autoimmunotaudeissa, mikä on tulkinnan yhteydessä otettava huomioon. Munuaispotilaalla suuri S -B2Miglo-pitoisuus viittaa munuaisten vajaatoimintaan. Taso korreloituu uremian asteeseen ja kreatiinin tasoon. Lievässä munuaisinsuffisienssissa seerumin B2Miglo-määritys kuvastaa jopa tarkemmin glomerulusten suodatusnopeutta kuin seerumin kreatiniini. B2Miglo on hyödyllinen HIV-infektion seurannassa ja nousevat arvot viittavat huonoon ennusteeseen.
U -B2Miglo-pitoisuus lisääntyy proksimaalisten tubulusvaurioiden yhteydessä. Määritys on herkkä tubulaarisen proteinurian osoittamiseksi esim. metabolisten munuaisvikojen sekä raskasmetallimyrkytysten yhteydessä. Eritys virtsaan lisääntyy myös, kun seerumin B2Miglo-pitoisuus on kohonnut yli arvon 6 mg/l. U -B2Miglo-pitoisuudet, jotka ovat yli 1000 ug/l, ovat selvästi patologisia, mutta tätä matalammatkin viitearvot ylittävät pitoisuudet ovat jo epäilyttäviä.

Li-B2Miglo -pitoisuus saattaa olla koholla maligniteeteissa, joihon liittyy meningeaalista metastasointia. Leukemioiden ja lymfoomien yhteydessä tasot nousevat selvimmin. Keskushermoston tulehdustila, kuten HIV, voi myös nostaa pitoisuutta, mutta löydös ei ole spesifinen. Intratekaalisen kemoterapian ja sädehoito voivat nostaa pitoisuutta.

Likvorin beeta-2-mikroglobuliinista n. 99 % on intratekaalista alkuperää. Li-B2Miglo-pitoisuus voi olla koholla maligniteeteissa liittyneenä meningeaaliseen metastasointiin. Selvimpiä nousuja tavataan leukemioiden ja lymfoomien yhteydessä. Pitoisuus voi olla koholla myös keskushermoston inflammaatioissa (mm. HIV), mutta löydös on epäspesifinen. Myös intratekaalinen kemoterapia tai säteilytys voi nostaa pitoisuutta.

Tiedustelut

kemisti Hannakaisa Jaatinen
etunimi.sukunimi@medix.fi

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 23.06.2016
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017