EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Klomipramiini

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

S- Klopi         KL 3500

Osatutkimukset

S -Norklom     KL 3986    

Indikaatio

Klomipramiinihoidon seuranta.
Klomipramiini on trisyklinen masennuslääke, jota käytetään myös pelkotilojen ja paniikkihäiriöiden hoitoon.
Suun kautta annettuna klomipramiinin biologinen hyötyosuus vaihtelee 36-62 %:n välillä. Klomipramiinin jakautumistilavuus vaihtelee välillä 9-25 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 98 %:sti. Klomipramiinin metaboliitti, norklomipramiini, on farmakologisesti aktiivinen. Sen pitoisuudet ovat 40-85 % korkeammat kuin kanta-aineen. Klomipramiinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 21 tuntia ja norklomipramiinin 36 tuntia. Kerta-annoksen jälkeen klomipramiinista 2/3 erittyy virtsaan konjugaatteina, 2 % muuttumattomana.
Klomipramiini ja alpratsolaami voivat lisätä toistensa pitoisuuksia seerumissa.
Metaboliatasolla CYP450 entsyymien estäjät ja indusoijat voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia.

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä


Massaspektrometrinen (LC-MS/MS).

Tekotiheys


4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4

Tulkinta

Klomipramiinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Selvää korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty.
Depression hoidossa tavanomainen 75 mg:n vuorokausiannos tuottaa klomipramiinin vakaan tilan pitoisuuden 60-550 nmol/l (20-175 µg/l). Terapeuttisella alueella klomipramiinin ja sen metaboliitin, norklomipramiinin, yhteenlasketun pitoisuuden katsotaan yleensä olevan 300-1000 nmol/l (100-300 µg/l). Paniikkihäiriöissä riittävät yleensä pienemmät pitoisuudet. Toksisia vaikutuksia esiintyy pitoisuuksilla yli 2400 nmol/l (750 µg/l).

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi

Kirjallisuus

DeVane CL. Monitoring cyclic antidepressants. Clin Lab Med 1987;7:551-66.
Reynolds JEF, toim. Martindale: The extra pharmacopoeia. 30. painos. Lontoo: The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, 1996.
Päivitetty: 10.08.2017
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017