EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Alpratsolaami

S -Alprat KL 3920

Indikaatiot

Alpratsolaamihoidon seuranta.
Alpratsolaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva tuskaisuutta vähentävä lääkeaine, jonka erityisindikaatio on paniikkihäiriöt.
Alpratsolaami imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on noin 90 %. Alpratsolaamin imeytyminen hidastuu, jos se otetaan aterian yhteydessä. Imeytyneen lääkeaineen määrä ei silti muutu. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-2 tunnissa. Alpratsolaami sitoutuu plasman proteiineihin noin 70 %:sti. Sen jakautumistilavuus on noin 1 l/kg. Alpratsolaami metaboloituu maksassa pääasiassa hapettumalla 4-hydroksialpratsolaamiksi ja alfahydroksialpratsolaamiksi, jotka ovat aktiivisia. Niiden pitoisuudet ovat pieniä, eivätkä ne oleellisesti vaikuta alpratsolaamin tehoon. Alpratsolaami ja metaboliitit erittyvät virtsaan lähinnä glukuronidikonjugaatteina. Alpratsolaamin puhdistuma on noin 1 ml/kg/min. Eliminaation puoliintumisaika sekä alpratsolaamilla että aktiivisilla metaboliiteilla on noin 12 tuntia. Lihavuus, maksakirroosi ja ikääntyminen vähentävät puhdistumaa ja pidentävät puoliintumisaikaa. Vakiintunut taso saavutetaan 3-4 vuorokauden kuluessa.
Farmakokineettiset ja farmakodynaamiset yhteisvaikutukset ovat yleisiä.

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografinen (LC).

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (vrk)

5

Viitearvot ja tulkinta

Alpratsolaamin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Yksiselitteistä korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty.
Alpratsolaamin pitoisuuden terapeuttisella alueella katsotaan olevan lääkityksen aloittamisvaiheessa 60-220 nmol/l (18-68 µg/l) ja ylläpitolääkityksen yhteydessä 15-100 nmol/l (5-31 µg/l).

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen @medix.fi

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Ciraulo DA, Antal EJ, Smith RB, ym. The relationship of alprazolam dose to steady-state plasma concentrations. J Clin Psychopharmacol 1990;10:27-32.
Laakkonen U-M, Heiskanen A. Screening and quantitation of benzodiazepines in serum samples. Kirjassa: Kaempe B, toim. T.I.A.F.T. Proceedings of the 29th international meeting. Copenhagen: Mackeenzie, 1991, s. 262-6.
Päivitetty: 08.01.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017