EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Diatsepaami

S -Diatsep KL 1240

Osatutkimukset

S -Nordiat KL 3982

Indikaatio

Diatsepaamihoidon seuranta.
Diatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään tuska- ja levottomuustilojen, psyykkisten jännitystilojen, unettomuuden ja psykosomaattisten sairauksien oireiden lievittämiseen. Diatsepaamia käytetään myös epilepsialääkkeenä ja lihasrelaksanttina.
Diatsepaami imeytyy nopeasti ja täydellisesti suun kautta annettuna. Huippupitoisuus saavutetaan 30-90 minuutin kuluessa. Imeytyminen lihaksesta on hidasta ja vaihtelevaa. Iäkkäillä henkilöillä imeytyminen myös ruoansulatuskanavasta on hidasta. Diatsepaamin jakautumistilavuus on 1.2 l/kg ja puoliintumisaika on 24-48 tuntia. Nämä kasvavat vanhuksilla ja vaikeissa maksasairauksissa. Jatkuvasti käytettäessä tarvitaan vakiintuneen tason saavuttamiseen 5-10 vuorokautta. Diatsepaami metaboloituu maksassa demetylaatiolla ja hydroksylaatiolla. Päämetaboliitti, nordiatsepaami, on aktiivinen. Sen puoliintumisaika (48-72 tuntia) on pidempi kuin diatsepaamin. Nordiatsepaamin pitoisuus vaihtelee vuorokauden aikana vähemmän kuin diatsepaamin. Molemmat yhdisteet sitoutuvat runsaasti plasman proteiineihin (97-99 %). Nordiatsepaami metaboloituu edelleen mm. oksatsepaamiksi, joka myös on sedatiivinen ja anksiolyyttinen. Näin ollen bentsodiatsepiinien pitkä puoliintumisaika ja lukuisat aktiiviset metaboliitit vaikeuttavat pitoisuusmääritysten tulosten ja kliinisen vasteen välisen suhteen arviointia.

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografinen (LC).

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

Sekä diatsepaamin että nordiatsepaamin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.
Terapeuttisella alueella diatsepaamin ja nordiatsepaamin yhteenlasketun pitoisuuden katsotaan olevan 1.4-6.3 µmol/l (0.4-1.8 mg/l).
Epilepsian hoidossa diatsepaamin terapeuttisena alueena pidetään yli 2.1 µmol/l (0.6 mg/l).
Toksisia oireita voi ilmaantua, jos diatsepaamin ja nordiatsepaamin yhteenlaskettu pitoisuus ylittää 18 µmol/l (5 mg/l).

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen@medix.fi

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Friedman H, Greenblatt DJ, Peters GR, ym. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral diazepam: effect of dose, plasma concentration, and time. Clin Pharmacol Ther 1992;52:139-50.
Laakkonen U-M, Heiskanen A. Screening and quantitation of benzodiazepines in serum samples. Kirjassa: Kaempe B, toim. T.I.A.F.T. Proceedings of the 29th international meeting. Copenhagen: Mackeenzie, 1991, s. 262-6.
Päivitetty: 05.01.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017