EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Klobatsaami

S -Klobat KL 3854

Osatutkimukset

S -Norklob KL 3985


Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatio

Klobatsaamihoidon seuranta.
Klobatsaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva kouristuksia estävä lääke.
Klobatsaami imeytyy suun kautta annettuna lähes täydellisesti. Sen hyötyosuus on 80-95 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-3 tunnissa. Klobatsaami sitoutuu plasman proteiineihin 85 %:sti. Jakautumistilavuus on 0.9-1.8 l/kg. Klobatsaamin metaboliiteista norklobatsaamin kouristuksia estävä vaikutus on noin 30 % klobatsaamiin verrattuna. Klobatsaamin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 20 tuntia, norklobatsaamin 60 tuntia. Iäkkäillä potilailla eliminaation puoliintumisaika pitenee 70 tuntiin.
Alkoholi aiheuttaa noin 50 % lisäyksen klobatsaamin pitoisuudessa seerumissa. Klobatsaami aiheuttaa valproaatin pitoisuuden nousua. Karbamatsepiini ja fenytoiini saattavat lisätä norklobatsaamin pitoisuutta. Klobatsaamin pitoisuudet kasvavat ja vaikutusaika pitenee CYP450-entsyymiestäjien samanaikaisen käytön yhteydessä.

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisella alueella klobatsaamin pitoisuuden katsotaan yleensä olevan 0,1 - 1,0 µmol/l ja norklobatsaamin 1,0 - 10,5 µmol/l.
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1,7 µmol/l (S -Klobat) ja yli 17,4 µmol/l (S -Norklob).

Tiedustelut

asiakaspalvelu@medix.fi


Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Päivitetty: 12.07.2017
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017