EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Klobatsaami

S -Klobat KL 3854

Osatutkimukset

S -Norklob KL 3985

Indikaatio

Klobatsaamihoidon seuranta.
Klobatsaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva kouristuksia estävä lääke.
Klobatsaami imeytyy suun kautta annettuna lähes täydellisesti. Sen hyötyosuus on 80-95 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-3 tunnissa. Klobatsaami sitoutuu plasman proteiineihin 85 %:sti. Jakautumistilavuus on 0.9-1.8 l/kg. Klobatsaamin metaboliiteista norklobatsaamin kouristuksia estävä vaikutus on noin 30 % klobatsaamiin verrattuna. Klobatsaamin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 20 tuntia, norklobatsaamin 60 tuntia. Iäkkäillä potilailla eliminaation puoliintumisaika pitenee 70 tuntiin.
Alkoholi aiheuttaa noin 50 % lisäyksen klobatsaamin pitoisuudessa seerumissa. Klobatsaami aiheuttaa valproaatin pitoisuuden nousua. Karbamatsepiini ja fenytoiini saattavat lisätä norklobatsaamin pitoisuutta. Klobatsaamin pitoisuudet kasvavat ja vaikutusaika pitenee CYP450-entsyymiestäjien samanaikaisen käytön yhteydessä.

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografinen (LC).
Sekä klobatsaamin että norklobatsaamin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

Klobatsaamin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Selvää korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty.
Terapeuttisella alueella klobatsaamin pitoisuuden katsotaan yleensä olevan 0.5-3.0 µmol/l (0.15-0.90 mg/l) ja norklobatsaamin 1-24 µmol/l (0.3-6.9 mg/l).

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen@medix.fi

Kirjallisuus

Bernus I, Dickinson RG, Hooper WD, Eadie MJ. Anticonvulsant therapy in aged patients. Clinical pharmacokinetic considerations. Drug Aging 1997;10:278-89.
Laakkonen U-M, Heiskanen A. Screening and quantitation of benzodiazepines in serum samples. Kirjassa: Kaempe B, toim. T.I.A.F.T. Proceedings of the 29th international meeting. Copenhagen: Mackeenzie, 1991, s. 262-6.
Ochs HR, Greenblatt DJ, Lüttkenhorst M, Verburg-Ochs B. Single and multiple dose kinetics of clobazam, and clinical effects during multiple dosage. Eur J Clin Pharmacol 1984;26:499-503.
Päivitetty: 05.01.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017