EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Risperidoni

S -Risper KL 1930

Osatutkimukset

S -9Hrispe ATK 9753

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Risperidonihoidon seuranta.
Risperidoni on bentsoksatsolijohdoksiin kuuluva neurolepti, jota käytetään lähinnä skitsofreniassa ja dementiassa. Se salpaa D2- ja 5HT2-reseptoreita.
Suun kautta annettuna se imeytyy hyvin, mutta imeytyminen vaihtelee yksilöstä toiseen. Hyötyosuus on 66 ± 28 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-2 tunnissa. Jakautumistilavuus on 1-2 l/kg. Risperidoni metaboloituu osittain 9-hydroksirisperidoniksi, jolla on risperidonin kaltaiset farmakologiset vaikutukset. Risperidoni sitoutuu plasman proteiineihin noin 90 %:sti ja 9-hydroksirisperidoni 77 %:sti. Risperidonin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 tuntia ja metaboliitin noin 20 tuntia. Risperidonin puhdistuma on 5.4 ± 1.4 ml/min/kg. Sen puoliintumisaika pitenee ja puhdistuma pienenee uremiassa ja vanhuksilla. Virtsaan erittyy 35-45 % annoksesta risperidonina ja 9-hydroksirisperidonina. Risperidonin pitoisuuden vakiintunut taso saavutetaan yleensä vuorokaudessa ja 9-hydroksirisperidonin 4-5 vuorokaudessa. CYP2D6:n estäjät (simetidiini, ranitidiini, fluoksetiini, paroksetiini) voivat lisätä risperidonin hyötyosuutta.

Näyte

1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml.  Ei geeliputkeen. Näyte on sentrifugoitava mahdollisimman pian (maks. 30 min.) näytteenoton jälkeen. Plasma soveltuu myös. 
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS).
Sekä risperidonin että 9-hydroksirisperidonin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.

Tekotiheys

Tehdään 3 x viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

Risperidonille ei ole varsinaisia viitearvoja. Kirjallisuuden mukaan pitoisuudet korreloivat lineaarisesti annokseen. 0-16 mg päivittäisannoksella risperidonin ja 9-hydroksirisperidonin yhteenlasketut seerumipitoisuudet ovat välillä 0-560 nmol/l (0-0.25 mg/l). Päivittäisannoksella 3 mg kahdesti vakaan tilan keskimääräiset pitoisuudet risperidonilla ovat olleet 24 nmol/l (10 µg/l) ja yhteenlaskettu 105 nmol/l (45 µg/l).

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen@medix.fi

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Grant S, Fitton A. Risperidone: a review of its pharmacology and therapeutic potential in the treatment of schizophrenia. Drugs 1994;48:253-68.
Le Moing JP, Edouard S, Levron JC. Determination of risperidone and 9-hydroxyrisperidone in human plasma by high-performance liquid chromatography with electrochemical detection. J Chromat 1993;614:333-9.
Päivitetty: 07.02.2017
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017