EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Laaja huume- ja lääkeainetutkimus (seulonta ja varmistus), virtsa

U -HuumL-O KL 1872

Indikaatiot

Menetelmä sopii huumaavien aineiden käytön luotettavaan toteamiseen terveydenhuollossa, päihdehuollossa ja sosiaalitoimessa tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta saattaa seurata testattavalle rikosoikeudellisia tai kurinpidollisia seuraamuksia. Kaikki raportoitavat positiiviset tulokset ovat varmistettuja.

Menetelmässä seurataan kattavasti noin 300 erilaista tavanomaista huumetta, väärinkäytettävääää lääkeainetta  tai muuntohuumetta, joista akkreditoinnin piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 130. Mitattavien aineiden joukkoa päivitetään jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman hyvin Suomessa saatavilla tai käytössä olevia huumaavia ja väärinkäytettäviä aineita.

Gammahydroksibutyraatti/gammabutyrolaktoni (Gamma/Lakka) ja barbituraatit ei sisälly tähän tutkimukseen.

Näyte

20 ml kertavirtsaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-QTOF/MS, LC-MS/MS, GC-MS)

Tekotiheys

4-5 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

6-12

Tulkinta

Normaali tulos on negatiivinen. Vastauksessa ilmoitetaan löydettyjen yhdisteiden nimet. Jos raportoitava yhdiste (esim. uusi muuntohuume) ei vielä kuulu akkreditoinnin piiriin, ilmoitetaan siitä erikseen.

Menetelmä mittaa kattavasti tavanomaisia huumeita ja väärinkäytettäviä lääkeaineita (mm. amfetamiinit ja niiden johdannaiset, bentsodiatsepiinit ja muut unilääkkeet, opiaatit ja muut huumaavat särkylääkkeet, kannabis, kokaiini, LSD, pregabaliini, gabapentiini) sekä erilaisia muuntohuumeita (fenetyyliamiinit, katinonit, piperidiinit, synteettiset kannabinoidit, tryptamiinit). Suurimmalle osalle yhdisteitä/yhdisteryhmiä menetelmän herkkyys on 1-100 ng/ml. Pregabaliinille herkkyys on noin 1000ng/ml. Kaikki raportoitavat positiiviset tulokset ovat varmistettuja.Gammahydroksibutyraatti/gammabutyrolaktoni (Gamma/Lakka) ja barbituraatit eivät sisälly tähän tutkimukseen.

 

Tiedustelut

Kemisti Laura Harju
laura.harju@medix.fi

 Kemisti Katja Rautava
katja.rautava@medix.fi 

Kirjallisuus

Cone EJ, Welch P, Buddha DP, Mitchell JM. Forensic drug testing for opiates, III. Urinary excretion rates of morphine and codeine following codeine administration. J Anal Toxicol 1991;15:161-6.
Mitchell JM, Buddha DP, Welch P, Cone EJ. Forensic drug testing for opiates, II. Metabolism and excretion rate of morphine in humans after morphine administration. J Anal Toxicol 1991;15:49-53.
Moffat AC, Jackson JV, Moss MS, Widdop B, toim. Clarke's isolation and identification of drugs. 2. painos. Lontoo: The Pharmaceutical Press, 1986.
Verebey K. Diagnostic laboratory: screening for drug abuse. Kirjassa: Lowinson JH, Ruiz P, Millman RB, toim. Substance abuse - a comprehensive textbook. 2. painos. USA: Williams & Wilkins, 1992, s. 425-36.
Päivitetty: 27.10.2017
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2018