EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Tsopikloni

S -Tsopik Kl 3686

Indikaatiot

Tsopiklonihoidon seuranta.
Tsopikloni on syklopyrrolonien ryhmään kuuluva unilääke. Tsopikloni sitoutuu keskushermoston bentsodiatsepiinireseptoreihin tai niihin läheisesti liittyviin rakenteisiin. Tsopiklonilla on anksiolyyttistä, antikonvulsiivista ja lihaksia relaksoivaa vaikutusta. Tsopiklonin vaikutuksen kesto sijoittuu lyhyt- ja keskipitkävaikutteisten bentsodiatsepiiniunilääkkeiden välille.

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näytteen ottoaika on riippuvainen tutkimuksen tarkoituksesta. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys ja tsopiklonin nauttimisaika.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa n. 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tekotiheys

1 x 2 vko

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

Tsopiklonin pitoisuus seerumissa 1 tunnin kuluttua 7.5 mg:n annoksen nauttimisesta on keskimäärin 130 nmol/l (50 µg/l), 12 tunnin kuluttua noin 20 nmol/l (8 µg/l). Varsinaista viitearvoaluetta ei kirjallisuudessa ole annettu.
Tsopikloni imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Hyötyosuus on noin 80 %. Huippupitoisuudet seerumissa saavutetaan keskimäärin yhdessä tunnissa (vaihteluväli 0.5-4.0 tuntia). Tsopikloni sitoutuu plasman proteiineihin n. 45 %:sti. Jakautumistilavuus on 1.4 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika on 3.5-6 tuntia. Puoliintumisaika pitenee vanhuksilla ja maksakirroosissa, mutta ei munuaisten vajaatoiminnassa. Aine erittyy 95 %:sti metaboliitteinaan, joista N-oksidimetaboliitti on aktiivinen. Tsopikloni ei indusoi eikä estä maksan mikrosomaalisia entsyymejä. Sivu- ja yhteisvaikutukset ovat samantapaisia kuin bentsodiatsepiineilla. CYP3A4:n estäjät (esim. erytromysiini, klaritromysiini, ketokonatsoli, itrakonatsoli, ritonaviiri) voivat merkittävästi lisätä tsopiklonin pitoisuuksia.

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen @medix.fi

Kirjallisuus

Miller LG, Leduc BW, Greenblatt DJ. Determination of zopiclone in plasma by liquid chromatography with application to steadystate monitoring. J Chromatogr 1986;380:211-15.
Päivitetty: 08.01.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017