EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Moklobemidi

S -Moklob KL 1896

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Moklobemidihoidon seuranta. Moklobemidi on suhteellisen selektiivinen monoamiinioksidaasi-A (MAO-A) estäjiin kuuluva masennuslääke.

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen, LC-MS/MS

Tekotiheys

Tehdään 2- 3 x viikossa. 

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

50 - 2000  ug/l
 
Moklobemidi imeytyy suun kautta annettuna täydellisesti, mutta ensikierron metabolia pienentää hyötyosuutta. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 0.5-2 tunnissa. Moklobemidin jakautumistilavuus on 0.6-1.6 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 50 %:sesti. Moklobemidi metaboloituu elimistössä lähes täysin. Osa metaboliiteista on aktiivisia, tosin niiden pitoisuudet seerumissa ovat vähäisiä. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika vaihtelee välillä 2-4 tuntia. Alle 1 % moklobemidistä erittyy muuttumatta virtsaan. Korkea ikä ja munuaissairaudet eivät oleellisesti vaikuta eliminaatioon, sen sijaan vaikea maksan vajaatoiminta vähentää sitä. Moklobemidiä ei suositella käytettävän yhdessä mm. sitalopraamin, fluoksetiinin, klomipramiinin, tratsodonin, selegiliinin eikä simetidiinin kanssa.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi

Kirjallisuus

Gex-Fabry M, Balant-Gorgia AE, Balant LP. Potential of concentration monitoring data for a short half-life drug: analysis of pharmacokinetic variability for moclobemide. Ther Drug Monit 1995;17:39-46. Maguire KP, Norman TR, Davies BM, Burrows GD.
Päivitetty: 04.03.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2018