EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Tematsepaami

S -Temats KL 4019

Indikaatiot

Tematsepaamihoidon seuranta.Tematsepaami eli 3-hydroksidiatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään erityisesti nukahtamisvaikeuksiin, tilapäiseen ahdistuneisuuteen ja jännittyneisyyteen

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Suositeltava näytteenottoaika riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tekotiheys

1 x 2 vko

Vastausaika (arkipäivää)

8

Viitearvot ja tulkinta

Tematsepaamille ei ole varsinaisia viitearvoja. Keskimääräinen konjugoitumattoman tematsepaamin huippupitoisuus seerumissa 30 mg:n annoksella on 1.3 µmol/l (0.4 mg/l).

Tematsepaami imeytyy suun kautta annettuna nopeasti, ja hyötyosuus on noin 90 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 30-60 minuutissa. Tematsepaami sitoutuu plasman proteiineihin n. 98 %:sesti. Sen jakautumistilavuus on noin 1 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 11 ± 6 tuntia. Sen eliminaatio ei muutu merkittävästi iän myötä tai munuaisten vajaatoiminnassa. Noin 80 % annoksesta erittyy virtsaan, pääasiassa glukuronihappoon konjugoituneena ja 12 % ulosteeseen. Pieni määrä tematsepaamista metaboloituu oksatsepaamiksi.

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen @medix.fi

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005. Divoll M, Greenblatt DJ. Plasma concentration of temazepam, a 3-hydroxybenzodiazepine, determined by electron-capture gas-liquid chromatography. J Chromatogr 1981;222:125-8. Kunsman GW, Manno JE, Przekop MA, Manno BR, Llorens KA. Determination of temazepam and temazepam glucuronide by reversed-phase high-performance liquid chromatography. J Chromatogr 1991;568:427-36.
Päivitetty: 08.01.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017