EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Loratsepaami

S -Lorat KL 3689

Indikaatiot

Loratsepaamihoidon seuranta. Loratsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään lähinnä ahdistuneisuuden hoitoon.

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Suositeltava näytteenottoaika riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tekotiheys

1 x 2 vko

Vastausaika (arkipäivää)

8

Viitearvot ja tulkinta

0.15-0.75 µmol/l (50-240 µg/l).

Loratsepaami imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Hyötyosuus on noin 90 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1.2-2.6 tunnissa. Loratsepaami sitoutuu plasman proteiineihin 90 %:sti. Sen jakautumistilavuus on 1-2 l/kg. Puoliintumisaika vaihtelee 12 ja 16 tunnin välillä, mutta voi olla pidentynyt maksakirroosissa ja munuaisten vajaatoiminnassa. Sen puhdistuma on noin 1 ml/min/kg. Vanhuksilla puhdistuma voi pienentyä ilman merkittävää muutosta eliminaation puoliintumisajassa. Annoksesta 70-75 % erittyy virtsaan glukuronidiksi konjugoituneena. Loratsepaamilla ei ole aktiivisia metaboliitteja.

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen @medix.fi

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005. Moffat AC, Jackson JV, Widdop B, toim. Clarke's isolation and identification of drugs. 2. painos. London: The pharmaceutical press, 1986, s. 711.
Päivitetty: 08.01.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017