Ajankohtaista

Näytä kaikkiBlogiUutinenTapahtumaAsiantuntija-artikkeli
Blogi

Asiakkaan näkökulma: MediPOC toi yhtenäisyyden ja helppouden vieritestauksen hallintaan

04.06.2018 -

Vieritestauksen kokonaisprosessin tehostamiseksi Yhtyneet Medix Laboratorion asiantuntijat ovat kehittäneet kaikkia markkinoiden vieritestauslaitteita tukevan MediPOC-järjestelmän. Huolellisen suunnittelun ja kehitystyön tuloksena MediPOC on Suomessa ja kansainvälisesti yksi edistyksellisimmistä vieritestauksen ohjelmistoratkaisuista. Asiakkaille on tarjolla myös vieritestaukseen liitettävät tukipalvelut.

Pihlajalinna on valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava yritys, jonka kanssa YML tekee vieritestaukseen liittyvää yhteistyötä

Pirita Hellsten on Pirkanmaan alueella Pihlajalinnan lääkäriasemien laboratorioiden laatuvastaava. Hellsten työskentelee Pihlajalinna Koskiklinikan laboratoriossa, jossa hän aloitti työskentelyn vuonna 2000. Koulutukseltaan Hellsten on laboratoriohoitaja, ja hän on työuransa aikana oppinut tuntemaan alaa sekä laboratoriohoitajana tehdyn potilastyön että laatuvastaavan näkökulmasta. Laatuvastaavana hän on toiminut noin 15 vuotta.
 
Koskiklinikka otti MediPOC:n käyttöön vuonna 2012. Pihlajalinnan muilla lääkäriasemilla järjestelmän käyttöönotto aloitettiin vuosien 2016 ja 2017 taitteessa. Hellsten kertoo, että hän on nähnyt MediPOC:in hyödyt sekä laboratoriohoitajan että laatuvastaavan näkökulmasta.

- Laboratoriohoitajan työssä MediPOC on nopeuttanut päivystys- ja vieritestaustoimintaa etenkin käyttäessä laitteita, joiden vastaukset siirtyvät automaattisesti potilastietojärjestelmään laiteliitännän kautta. MediPOC on selkeyttänyt vastaamiskäytäntöä, koska tulokset ovat yhdenmukaisia ja noudattavat tiettyä standardia.

Erityisesti MediPOC saa laboratoriohoitajan työssä Hellsteniltä kiitosta siitä, että sen käyttöönottaminen on poistanut paperiarkistot ja tämän myötä vähentänyt manuaalista työtä. Tulosten siirtyminen automaattisesti MediPOC-järjestelmään on osaltaan myös parantanut potilasturvaa, koska riski inhimillisistä kirjaamisvirheistä on vähentynyt. Hellsten kertoo, että Pihlajalinnassa vieritestausta tekevät myös muut terveydenhuollon ammattilaiset kuin laboratoriohoitajat. Heille MediPOC on ollut loistava työkalu, koska järjestelmä ohjaa vieritestausta ja pitää käytänteet yhdenmukaisina.

MediPOC:in avulla voidaan koordinoida sekä ulkoista laadunarviointia että sisäistä laaduntarkkailua


Hellsten kehuu laaduntarkkailuun liittyvien kontrollien tekemisen olevan MediPOC:in avulla selkeää ja nopeaa. Järjestelmä huolehtii siitä, että sisäiset kontrollit tulee tehtyä ajallaan, koska laadunhallinta tapahtuu tietyin aikavälein. MediPOC ei päästä potilastuloksia potilastietojärjestelmään, jos kontrollia ei ole tehty sovittuina ajankohtina. Tämä toiminto ohjaa MediPOC:in käyttäjiä vastuulliseen laadunvalvontaan, joka osaltaan myös parantaa potilasturvaa.

- Laatuvastaavana minun on helppo seurata MediPOC-järjestelmän kautta etänä oman vastuualueeni laboratorioiden laaduntarkkailun tuloksia. Voin myös halutessani katsoa etänä poikkeamien syitä ja seurata raportointi-työkalulla tehtyjen tutkimusten kappalemääriä. MediPOC-vieritestauspalvelun ansiosta työni on myös helpottunut, koska saan suoraan sen kautta työohjeet sekä tarvittavat seurantakaavakkeet, Hellsten kertoo.

Kysyttäessä mikä MediPOC:ssa on ollut erityisen mieleistä Hellsten vastaa:

- MediPOC-järjestelmän lisäksi YML tarjoaa meille kokonaispalvelun, josta erityisen tärkeäksi on noussut käyttäjätuki ja YML:n asiantuntijapalvelut. Meidän ei enää tarvitse palkata ulkopuolisia konsultteja, vaan kaikki tapahtuu helposti yhden yhtenäisen palvelukokonaisuuden kautta. Tämä on auttanut meitä kokonaisvaltaisesti hallitsemaan toimintaamme ja pääsemään nopeammin kiinni mahdollisiin epäkohtiin. YML:n asiantuntijat myös kehittävät MediPOC:ia jatkuvasti, joka tuo meille asiakkaana tunteen siitä, että olemme vieritestauksen hallinnan edelläkävijöinä mukana terveydenhuoltoalan digitalisaatiossa.

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019