Ajankohtaista

Näytä kaikkiBlogiUutinenTapahtumaAsiantuntija-artikkeli
Asiantuntija-artikkeli

Huumausainetutkimuksissa käyttämämme analyysitekniikat

04.06.2018 - Laura Harju ja Katja Rautava, asiantuntijat

Olemme myös huumaus- ja lääkeaineaineanalyyseihin erikoistunut laboratorio. Palveluitamme käytetään tyypillisesti työelämän huumetestauksessa, päihdekuntoutuksessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asiakkaitamme ovat niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijat, kuten lääkärikeskukset, sairaalat ja A-klinikat.

Järjestämme työelämän huumetestauskoulutusta terveydenhoitohenkilöstölle kahdesti vuodessa

Koulutuksessa käsittelemme mm. työelämän huumetestausta koskevaa lainsäädäntöä, huumetilannetta Suomessa, asianmukaista testausprosessia sekä analyysimenetelmiä. Koulutuksen avulla ylläpidämme asiakkaidemme tietotaitoa huumausaineiden testaamiseen liittyen. Viimeisin huumetestauskoulutus oli toukokuussa. Luentoja kuunneltiin sekä paikanpäällä että ruudun välityksellä, jolloin myös kauempana toimivat asiakkaamme ovat voineet helposti osallistua koulutukseen. Seuraava koulutus tullaan järjestämään syksyllä.

Käyttämämme analyysitekniikat huumaus- ja lääkeaineiden tunnistamiseksi riippuvat asiakkaan tarpeista


Työelämän huumetestit tehdään tyypillisesti immunologisella seulontamenetelmällä, joka on nopein käyttämämme seulontamenetelmä. Työelämän huumetestauksessa kaikki immunologisen seulonnan tulokset varmistetaan vielä kromatografis-massaspektrometrisillä menetelmillä. Teemme kromatografis-massaspektrometrisiä varmistusanalyysejä myös asiakkaidemme itse seulomista näytteistä.


Yleisimmät huumausainelöydökset tutkimissamme 

Yleisimmät huumausainelöydökset tutkimissamme näytteissä ovat kannabis, amfetamiini, buprenorfiini ja bentsodiatsepiinit. Huumaus- ja lääkeaineanalytiikka on jatkuvassa muutoksessa, koska uusia muuntohuumeita kehitetään jatkuvasti. Tähän reagoimme uusimmalla LC/TOF-MS -analyysitekniikalla, joka on ollut käytössämme noin kolme vuotta. Menetelmä kattaa yleisimmät huumeet ja väärinkäytettävät lääkeaineet, ja sitä voidaan päivittää jatkuvasti lisäämällä siihen uusia yhdisteitä. Tämän johdosta pystymme havaitsemaan laboratoriossamme myös uusia muuntohuumeita.

Tulevaisuudessa teemme yhä enemmän laajaa huume- ja lääkeainetutkimusta

Tarjoamme asiakkaillemme myös laajaa huume- ja lääkeainetutkimusta, jossa näytteet seulotaan LC/TOF-MS -menetelmällä ja löydökset varmistetaan vielä toisella menetelmällä. Tulevaisuudessa teemme yhä enemmän laajaa huume- ja lääkeainetutkimusta, jotta asiakkaamme saavat mahdollisimman kattavan kuvan testattavan henkilön huumausaineiden käytöstä.

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019