Ajankohtaista

Näytä kaikkiBlogiUutinenTapahtumaAsiantuntija-artikkeli
Uutinen

Miten sydäntaudit ja diabetes liittyvät toisiinsa?

13.10.2018 -

Sydäntaudit ja diabetes liittyvät toisiinsa, koska molemmat taudit liittyvät aineenvaihduntaan ja verenkiertoon. Diabetes on sokeriaineenvaihdunnan sairaus. Tyypin 2 diabetes, jota myös kutsutaan aikuistyypin diabetekseksi, johtuu insuliinin käsittelyn heikkenemisestä elimistössä. Tällöin glukoosia eli sokeria ei poistu verenkierrosta tarpeeksi tehokkaasti ja verensokeri on koholla. Diabetes lisää moninkertaisesti sydän- ja verisuonisairausten riskiä. Korkea verensokeri voi vaurioittaa valtimoita ja siten altistaa valtimot ahtaumien eli plakkien muodostumiselle.

Sepelvaltimotaudissa, sydäntautien yleisimmässä muodossa, valtimoihin muodostuu ahtaumia eli plakkeja. Ahtaumat voivat olla vakaita, jolloin ne eivät repeä helposti ja aiheuta sydänkohtausta. Plakit voivat olla myös epävakaita, pehmeitä plakkeja, jotka taas ovat repeämisherkkiä ja siten voivat aiheuttaa sydänkohtauksen.

 

Yksi testi, kaksi tulosta

Yhtyneet Medix Laboratoriot tarjoaa yhteistyössä Zora Biosciences Oy:n kanssa Hertta-testiä (Pt-CERT), jolla voi määrittää myös riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Testin tuloksena saa kaksi riskilukua: riskin sydänkohtaukselle ja riski tyypin 2 diabetekselle. Nämä molemmat saa yhdellä testillä ja samaan hintaan. Diabetes-riskiluku on suoraan prosentuaalinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Molekyylit, joita mitataan Hertta-testissä liittyvät insuliinin vaikutuksen heikkenemiseen ja sitä kautta kakkostyypin diabeteksen kehittymiseen. Samaiset molekyylit liittyvät myös epävakaisiin sepelvaltimon plakkeihin, jotka voivat aiheuttaa sydänkohtauksen. Tämän vuoksi yhdellä testillä voi mitata nämä kaksi riskitekijää.

 

Hertta-testillä voi seurata myös sairastumisriskin pienentymistä

Onneksi riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tyypin 2 diabetekseen voi pienentää. Se tapahtuu hyvällä kokonaisvaltaisella hoidolla, jonka perustana ovat terveelliset elämäntavat: monipuolinen, terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja tupakoinnin välttäminen.

Mikäli ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ryhdytään, testillä voi myös seurata riskin pienentymistä. Jopa pienetkin muutokset elämäntavoissa voivat alentaa tyypin 2 diabeteksen sekä sepelvaltimotaudin riskiä. On osoitettu, että 5% painon lasku laskee diabetesriskiä.

Painon lasku on luonnollisesti hyvä mittari, mutta se ei aina kerro suoraan riskin alenemaa. Mikäli lihasmassa kasvaa elämäntapamuutosten myötä, se ei välttämättä näy painon laskuna. Voit tutustua tarkemmin CERT-tutkimukseen laboratoriokäsikirjassamme.

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2020