YML är ett serviceföretag som erbjuder omfattande laboratorietjänster

Som marknadsledare bland de privata laboratorierna i Finland betjänar vi hälsovården i hela Finland genom att erbjuda kliniska laboratorietjänster till den privata och offentliga sektorn, för konsumenternas behov samt för medicinsk forskning och utvecklingsarbete. Vi är en del av Europas ledande SYNLAB-koncern, som arbetar globalt i mer än 40 länder. Vårt arbete styrs av en önskan att utveckla vårt kunnande och erbjuda våra kunder avancerade och individuella lösningar med modern utrustning. Vi erbjuder även våra tjänster internationellt.

Vår vision är att vara den bästa samarbetspartnern och en föregångare inom diagnostik- och datatjänster. Våra värderingar är expertis, ansvarsfullhet och att vara en föregångare. Vi planerar och utvecklar våra tjänster enligt kundernas behov genom att beakta de medicinska kraven och andra krav som beror på kundens verksamhet samt behoven av diagnostik. Det är viktigt för oss att våra kunder och andra intressentgrupper är nöjda med våra tjänster.

Våra rötter är stadigt förankrade i den finländska medicinska forskningen

Vår verksamhet som leverantör av hälsovårdstjänster sträcker sig tillbaka till 1950-talet, när det första privata kliniska laboratoriet i Norden, Yhtyneet Kliiniset Laboratoriot (De förenade kliniska laboratorierna) grundades. Medix, som har specialiserat sig på undersökningstjänster och offentliga hälsovårdstjänster, grundades på 1960-talet. Medix och Yhtyneet Laboratoriot fusionerades år 2009, varvid Förenade Medix Laboratorier som erbjuder heltäckande laboratorietjänster fick sin början.

I juli 2018 blev vi en del av SYNLAB Group, som gav oss nya möjligheter att utnyttja vår kompetens över 60 år för att utveckla laboratorietjänster även i framtiden. Du kan läsa mera om SYNLAB här.

Vår verksamhet styrs av hög kompetens och exakta kvalitetskriterier

Våra arbetsmetoder och operativa system garanterar tillförlitliga och högkvalitativa analyser, dessa täcker all verksamhet inom Förenade Medix Laboratorier och omfattar även våra samarbetspartners verksamhet. Vår verksamhet är baserat på standarderna SFS-EN ISO / IEC 17025 och EN ISO 15189 och för patientnära analyser SFS-EN ISO 22870. I klinisk läkemedelsforskning följer vi GCP principer. Antidopinglaboratoriet är ackrediterat av WADA, och uppfyller de internationella standarder som World Anti-Doping Agency (WADA) förutsätter samt övriga specifika krav.


Vi sysselsätter 150 personer från yrkeskunniga inom laboratoriebranschen till experter inom affärsverksamhet

Högklassig kompetens, det faktum att vi noggrant följer kvalitetskriterierna, en säker arbetsmiljö och en öppen kommunikation hjälper oss upprätthålla en ansvarsfull och regelmässig verksamhet. Vi leder och motiverar alla anställda i Förenade Medix Laboratorier att agera enligt våra värderingar och att uppfylla företagets samhällsansvar. Vi eftersträvar en entusiastisk och frisk personal, där alla är aktiva och åtar sig att alltid utföra högkvalitativt arbete. Vår verksamhet styrs av kvalitet, lönsamhet, kontinuerlig utveckling och tillväxt. Som företag har vi förbundit oss till en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet. 

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019