EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Sanomavälitysyhteydet

Yleistä

Tuotantojärjestelminämme toimivat Multilab II / Samba / Qpati -tuoteperhe sekä LABVANTAGE Medical Suite. Järjestelmien toiminnallisuuksien kehittäminen ja siitä seuraava palvelukykyämme parantaminen on jatkuvatoiminen prosessi, jota hoidetaan yhteistyössä toimittajien sekä asiakkaidemme kanssa.

Laboratoriomme kehittämisen eräs keskeisistä tavoitteista on sähköisen pyyntö/vastaussanomaliikenteen kattava käyttöönotto asiakasyhteyksissä. Asiakkaan kokemia hyötyjä ovat mm. laatuun vaikuttavat tekijät vähentyneine virhemahdollisuuksine vastausten siirtyessä suoraan potilastietojärjestelmiin.

Asiakasjärjestelmäliitännät

Olemme toteuttaneet sähköisiä yhteyksiä useisiin erilaisiin terveydenhuollon laboratoriojärjestelmiin (mm. Effica, DynamicHealth/Doctorex, Multilab II, Acute, Softmedic). Yhteydet toteutetaan terveydenhuollon sanomastandardeja käyttäen (esim. HL7, CDA R2, OVT/PYVAYL, XML).

Kehitämme yhteystekniikoitamme teknologisen kehityksen myötä ja tulemme toteuttamaan uusia liitäntöjä asiakastarpeiden mukaisesti.

Sanomavälitysjärjestelmämme

Tietoliikenne asiakasjärjestelmien kanssa toteutetaan MedixLine -linjaliikennepalvelun kautta.

MedixLine -palvelu hoitaa erilaiset konversiot ja parametroinnit, jolloin pyyntöjen ja vastausten välittäminen voidaan joustavasti sovittaa asiakkaan järjestelmään.

Laboratorioyhteydet ja kustannukset

Asiakasyhteyksien toteuttamisen kustannukset muodostuvat pääsääntöisesti tietoliikenneyhteyden rakentamisesta ja käyttöönottotestauksista, jotka ovat kertaluonteisia kustannuksia, ja joista kumpikin osapuoli vastaa omalta osaltaan. Kun tietoliikenneinfrastruktuuri on yleensä jo olemassa, keskinäisen yhteyden muodostaminen ei aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia. Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy ei veloita pyyntö/vastausliikenteestä normaalitapauksessa muita kuluja, vaan katsomme, että näin saavutetaan molemminpuolinen hyöty. Tietoliikenteeseen liittyvät erilliskysymykset ratkaisemme tapauskohtaisesti asiakasorganisaation kanssa.

Käyttöönottoprojekti

Asiakkaan järjestelmän yhdistäminen Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n järjestelmään tapahtuu yhteisprojektina asiakkaan kanssa jakaantuen tekniseen osaprojektiin ja varsinaiseen käyttöönottoprojektiin. Tekninen projekti koostuu tietoliikenneyhteyden muodostamisesta asiakkaan ja YML:n välille sekä erilaisista perustamistoimista mm. tietoturvan varmistamiseksi. Varsinainen käyttöönottoprojekti koostuu järjestelmien parametroinnista ja tutkimusnimikkeistön harmonisoinnista sekä testausvaiheesta, jossa tarkistetaan tutkimuksittain pyyntöjen ja vastausten virheetön kulku.

Käyttöönottoprojektiin arvioimme kuluvan 1 - 2 kuukautta kalenteriaikaa riippuen asiakkaan käytettävissä olevista resursseista. Pääosa työstä muodostuu tutkimusrekisterien synkronoinnista ja pyyntö/vastausliikenteen testauksista tuotantovalmiuden saavuttamiseksi

Medix Extra

Paperilähetteille pyyntöjä tekeville asiakkaille tarjoamme vaihtoehtona Medix Extra -järjestelmää, joka toimii Internetin välityksellä. Palvelu toimii yleisimmillä Internet -selaimilla. Tehtävät laboratoriopyynnöt siirtyvät suoraan tuotantojärjestelmäämme ja vastaukset ovat nähtävissä asiakkaalla Medix Extran kautta heti niiden valmistuttua. Näin tuotanto- ja vastaamisprosessi nopeutuu.

Medix Extra -palvelujärjestelmästä voidaan toimittaa vastaukset myös perinteisesti automaattifaxilla tai postitse. Medix Extra on turvallinen tapa asioida tietoverkossa (vrt. pankkiyhteydet). Palvelun käyttöön tarvitaan mikrotietokone, oheistulostin ja Internet -yhteys.

Avaa tästä pdf-muotoinen Medix Extra -käyttöohje.

Yhteydenotot

Asiakasyhteyksiin liittyviin kysymyksiin vastaavat Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssä:
Tietohallintopäällikkö Harri Heino

Medix extra -palveluun liittyvät kysymykset:
Anne Knaapila, Myynti & Markkinointi

etunimi.sukunimi@medix.fi

Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2018