Järjestämme koulutuksia asiakkaillemme erikoistumisemme mukaan

Haluamme osaltamme ylläpitää oman erikoisalamme ammattitaitoa järjestämällä koulutuksia terveydenhoitohenkilöstölle ja lääkäreille. Koulutustarjontamme käsittelee laajasti diagnostiikkaa, työelämän huumetestausta, preanalytiikkaa ja mikrobiologiaa. Mahdollisuuksien mukaan luentoja voi kuunnella sekä paikanpäällä että etäyhteydellä, jolloin myös kauempana toimivat asiakkaamme voivat helposti osallistua koulutukseen.


Koulutamme terveydenhoitohenkilöstöä diagnostiikkaan, työelämän huumetestaukseen, preanalytiikkaan ja mikrobiologiaan liittyen

  • Diagnostiikkaa käsittelemme järjestämillämme diagnostiikkapäivillä, jossa käydään läpi ajankohtaisia aiheita diagnostiikassa ja kuullaan maan parhaita asiantuntijoita.

  • Kliinisen mikrobiologian alan koulutusta järjestämme yleensä Diagnostiikkapäivän yhteydessä. Koulutukset ovat osa mikrobiologian terveydenhoitoalan tason 2 ja/tai tason 3 yksiköiden mikrobiologian valvontaan liittyvää ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä.

  • Työelämän huumetestauskoulutuksessa käsittelemme mm. työelämän huumetestausta koskevaa lainsäädäntöä, huumetilannetta Suomessa, asianmukaista testausprosessia sekä analyysimenetelmiä. Koulutuksen avulla ylläpidämme asiakkaidemme tietotaitoa huumausaineiden testaamiseen liittyen.

  • Preanalytiikan koulutuspäivillä syvennämme asiakkaidemme näytteenottajien tietoutta preanalytiikasta ja sen tärkeydestä. Korostamme koulutuksessa potilasturvallisuutta, opetamme parhaita näytteenottotekniikoita ja opastamme oikeaan näytteiden säilytykseen ja kuljetukseen.


Kaikista koulutuksistamme ilmoitetaan asiakastiedotteissa ja kotisivujen ajankohtaista-osiossa


Säännöllisten koulutustapahtumiemme lisäksi asiantuntijamme käyvät ajoittain puhumassa alaa koskevissa tapahtumissa. Voit tutustua menneisiin ja tuleviin koulutuksiimme ajankohtaista-sivun tapahtumat-kategoriassa.

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023