Förenade Medix Laboratorier Ab är ett finländskt serviceföretag som erbjuder omfattande laboratorietjänster. Vi är en del av SYNLAB-koncernen, som är det ledande laboratorieföretaget i Europa och som fungerar globalt i över 40 länder.

Som marknadsledare bland de privata laboratorierna i Finland betjänar vi hälsovården i hela Finland genom att erbjuda kliniska laboratorietjänster till den privata och offentliga sektorn, för konsumenternas behov samt för medicinsk forskning och utvecklingsarbete. Vi erbjuder även våra tjänster internationellt. Vårt centrallaboratorium finns i Stenhagen, Helsingfors.

Vår service

Centrallaboratorium

Våra tjänster omfattar över 1 600 laboratorieundersökningar inom specialområden som klinisk kemi, mikrobiologi, patologi, genetik samt drog-, läkemedels- och dopinganalys.

Närlaboratorium

Våra närlaboratorietjänster omfattar analys av patientnära test, introduktion och provtagning. Vi stödjer de patientnära testen med det avancerade MediPOC-systemet.

Distansprovtagning

Vi erbjuder distansprovtagning till de företag och aktörer inom den offentliga sektorn som vill erbjuda laboratorietest med låg tröskel till sina kundmålgrupper.

Digitala lösningar

Vi svarar mot behoven av digitalisering inom laboratoriebranschen genom att erbjuda lösningar för administration av patientnära test och distansprovtagning.

Forskningsprojekt

Vi erbjuder kliniska läkemedelsprövningar som har skräddarsytts enligt kundernas behov. Vi är även en erfaren samarbetspartner inom andra inhemska och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Utbildningar

Vi anordnar utbildningar, där vi delar med oss av den senaste kunskapen inom branschen, bland annat vad gäller drogtester och övervakning av mikrobiologi. Våra utbildningar stödjer deltagarnas yrkeskunskap inom laboratoriebranschen.

För konsumenter

SYNLAB erbjuder magnetkamera-, röntgen-, ultraljuds-, mammografi- och laboratorieundersökningar till privata kunder runt om i landet. Läs mer på SYNLABs hemsida och boka tid.

Webbutik

Gå till webbutiken MedixLab Kotinäyte, där vi erbjuder laboratorietester du kan beställa hem för magbesvär, intimhälsa och allmänt välbefinnande.

Förenade Medix Laboratorier Ab
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors

Kundservice
tel. (09) 52 561
fax (09) 412 7053
vardagar klo 8 -16

Alla rättigheter förbehålls, Copyright © Förenade Medix Laboratorier Ab, 2019