Digitala lösningar för att förbättra hälsovårdsbranschen

Det är nödvändigt att reagera på digitaliseringen inom hälsovårdsbranschen genom att ta i bruk digitala lösningar, som möjliggör ett bättre patientsäkerhet, ger kostnadsbesparingar och effektiverar helhetsprocessen inom analys. Till stöd för hälsovårdsbranschen utvecklar vi datasystems- och programvarutjänster som gör det möjligt för våra kunder att hitta kostnadseffektiva lösningar för att effektivera laboratorietjänsterna.

MediPOC är den mest heltäckande lösningen på marknaden vad gäller administration av patientnära testning

MediPOC är en heltäckande programvarulösning som möjliggör enkel, tillförlitlig och effektiv patientnära testning. MediPOC kan anslutas till alla anordningar för patientnära testning och kan kombineras med det befintliga patientdatasystemet.


Varför är MediPOC det bästa alternativet på marknaden vad gäller administration av patientnära testning?

  • En högklassig expertlösning.
  • Ett användarvänligt och öppet operativsystem.
  • Hjälper de anställda inom hälsovården att utföra patientnära testning.
  • Förbättrar bevisligen kvalitetshantering och patientsäkerhet.
  • Minskar kostnaderna, sparar tid och effektiverar verksamheten på ett heltäckande sätt.


Distansprovtagningen fungerar via vår digitala serviceportal

Distansprovtagning gör processerna inom hälsovården effektivare och ger kostnadsbesparingar. Distansprovtagningen fungerar helt via vår webbutik där patienterna själva och på eget initiativ kan beställa hemmaprov. Hemmaproven analyseras i vårt laboratorium, varefter patienten kan läsa det färdiga resultatet i vår serviceportal genom att använda sig av stark autentisering. Resultatet av ett laboratorietest som har gjorts som distansprovtagning överförs även direkt till patientdatasystemet.

Vårt mål är att utvidga utbudet av digitala diagnostiktjänster. De digitala diagnostiktjänsterna har utvecklats för att spara resurserna inom hälsovården samt göra det möjligt för våra kunder och patienten att spara både tid och pengar.

Läs mer om distansprovtagningen:

testaakotona_logo.jpg Testaakotona.fi
Testa dig hemma!

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024