Tutkimukset

Laboratoriomme T070 on akkreditoitu standardin SFS-EN ISO 15189 vaatimukset huomioiden. Pätevyysalueemme löytyvät FINAS-akkreditointipalvelun sivuilta.

Huomioithan, että kaikki laboratoriokäsikirjan testit eivät ole kuluttajille saatavilla SYNLABin toimipisteissä. Tämä sivusto palvelee keskuslaboratorioasiakkaita.

A
A-vitamiini
Abatasepti, pitoisuusmääritys
Adalimumabi
Adenosiinideaminaasi
Adenovirus, nukleiinihappo (kval)
Adrenaliini
Adrenaliini ja noradrenaliini
Adrenokortikotropiini
Akvaporiini 4, vasta-aineet
Alaniiniaminotransferaasi
Albumiini
Albumiini, mikroalbuminuria
Albumiinin ja kreatiniinin suhde
Aldolaasi
Aldosteroni-reniini, suhde
Aldosteroni, plasma
Aldosteroni, virtsa
Alfa-1-antitrypsiini
Alfa-1-antitrypsiini (uloste)
Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys, DNA-tutkimus
Alfa-1-fetoproteiini
Alfa-1-mikroglobuliini
Alkalinen fosfataasi
Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit
Alkalinen fosfataasi, luuspesifinen
Allergeeni, perusseulonta, erittely ja komponentit (S -AllComE), IgE vasta-aineet
Allergeeni, IgE vasta-aineet, yksittäiset allergeenit
Allergeeni, immunoglobuliini E, erittelytutkimus
Allergeeni, immunoglobuliini E, homesienipaneeli
Allergeeni, immunoglobuliini E, kosteusvauriopaneeli
Allergeeni, immunoglobuliini E, maapähkinän allergeenikomponentit
Allergeeni, immunoglobuliini E, perusseulonta
Allergeeni, immunoglobuliini E, perusseulonta ja herkkyyksien erittely
Allergeeni, immunoglobuliini E, Ryhmätutkimus
Allergeeni, pähkinäseulonta ja komponenttierittely (S -PähComE), IgE vasta-aineet
Allergeeni, ruoka-aineryhmä, erittely ja komponentit (S -RuoComE), IgE vasta-aineet
Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet
Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet, mikrosirutekniikalla
Alpratsolaami
Alumiini
Alzheimerin taudin diag. merkkiaineet
Ameeba, vasta-aineet
Amfetamiini ja sen johdannaiset, seulonta
Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus
Amfetamiinin ja metyyliamfetamiinin enantiomeerien (D- ja L-muodot) kvalitatiivinen erittely
Amikasiini
Aminohapot, plasmasta
Aminohapot, virtsasta
Amiodaroni
Amitriptyliini
Ammonium-ioni
Amylaasi
Amylaasi, haimaperäinen
Amylaasi, isoentsyymit
Anaboliset steroidit, seulonta
Anaplasma, IgG-vasta-aineet
Androstendioni
Angiotensiini-1-konvertaasi
Anti-Muller hormoni
Antifactori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X)
Antimoni
Antioksidatiivinen kokonaiskapasiteetti
Antistafylolysiini
Antistreptolysiini
Antitrombiini III, plasmasta
APC-resistenssi
Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus
Arseeni, epäorgaaninen
Artriittitutkimus
Asetoniaineet (kval)
Asetyylikoliiniesteraasi
Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet
Aspartaattiaminotransferaasi
Asyylikarnitiini
Autoimmuunitutkimus
B
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys ja vasta-aineiden seulonta
B1-vitamiini (Tiamiini, Aneuriini)
B12-vitamiini (Kobalamiini)
B12-vitamiini, aktiivinen (transkobalamiini II:een sitoutunut)
B2-vitamiini, (Riboflaviini)
B3-Vitamiini (Niasiini)
B5-vitamiini, (Pantoteenihappo)
B6-vitamiini (Pyridoksaalifosfaatti)
Bakteeri, laajakirjoista beta-laktamaasia tuottava, viljely
Bakteeri, viljely 1 (anaerobi- ja aerobiviljely, syvämärkä)
Bakteeri, viljely 1 ulosteesta
Bakteeri, viljely 2 (aerobiviljely, pintamärkä)
Bakteeri, viljely 2 ulosteesta
Bakteeri, viljely nielusta, laaja
Bakteeri, viljely virtsasta
Bakteeri, viljely- ja nukleiinihappo (kval) ulosteesta
Bakteeri, värjäys
Barbituraatit, seulonta
Bartonella, vasta-aineet
Beeta-2-mikroglobuliini
Beetakarotiini
Bentsodiatsepiinit, kokoverestä
Bentsodiatsepiinit, seulonta virtsasta
Bentsodiatsepiinit, varmistus
Beryllium
Bilirubiini, bilirubiinikonjugaatit
Biologisten lääkkeiden pitoisuus- ja vasta-ainemääritykset
Bladder tumor associated antigen
Bordetella pertussis, vasta-aineet
Bordetella pertussis, viljely ja PCR
Borrelia burgdorferi, nukleiinihapon osoitus
Borrelia burgdorferi, nukleiinihapon osoitus verestä
Borrelia burgdorferi, vasta-aineet, jatkotutkimus
Borrelia, vasta-aineet
Borrelia, vasta-aineet, selkäydinneste
Borrelia, vasta-ainepaketti, laaja, likvorista
Borrelia, vasta-ainepaketti, laaja, seerumista
Brivarasetaami
Bromidi
Brucella, vasta-aineet
Buprenorfiini seerumista
Buprenorfiini, kokoverestä
Buprenorfiini, seulonta virtsasta
Buprenorfiini, varmistus
Butoksietikkahappo
H
HAE-tutkimus
Haimaperäinen peptidi (Pancreatic polypeptide)
Haloperidol
Hapan fosfataasi, tartraattiresistentti 5b
Hapettunut LDL-kolesteroli
Haptoglobiini
Heksaanidioni, 2,5-
Helicobacter pylori, antigeeni
Helicobacter pylori, nukleiinihappo (kval)
Helicobacter pylori, vasta-aineet
Hemoglobiini
Hemoglobiini-A1c, entsymaattinen menetelmä
Hemoglobiini-A1c, verestä
Hemoglobiini, fraktiot, verestä
Hemoglobiini, hiilimonoksidi
Hemoglobiini, ihmisen (kval)
Hemoglobiini, ihmisen (kvant)
Hemoglobiini, plasmasta
Hemokromatoosi (HFE-geeni), DNA-tutkimus
Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo (kvant)
Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo (kval)
Hepatiitti B, seulonta ja jatkotutkimukset
Hepatiitti C virus, genotyypin määritys
Hepatiitti D -virus, vasta-aineet
Hepatiitti E -virus, vasta-aineet
Hepatitis A virus, IgG vasta-aineet
Hepatitis A virus, IgM vasta-aineet
Hepatitis A virus, vasta-aineet
Hepatitis B virus, c-antigeeni, IgM-vasta-aineet
Hepatitis B virus, c-antigeeni, vasta-aineet
Hepatitis B virus, e-antigeeni
Hepatitis B virus, e-antigeeni, vasta-aineet
Hepatitis B virus, s-antigeeni
Hepatitis B virus, s-antigeeni, vasta-aineet
Hepatitis C virus, nukleiinihappo (kval)
Hepatitis C virus, nukleiinihappo (kvant)
Hepatitis C virus, vasta-aineet
Hepsidiini
Herpes simplex -virus, vasta-aineet
Herpes simplex tyyppi 1 ja 2, nukleiinihappo (kval)
Herpes simplex tyyppi 1 ja 2, nukleiinihappo (kval), likvorista
Herpes simplex virus, vasta-aineet, likvorista
HI virus 1, nukleiinihappo (kvant)
HI virus, antigeeni ja vasta-aine, yhdistelmätutkimus
Histidyyli-tRNA-syntetaasi, vasta-aineet
Histologinen tutkimus, pieni kudosnäyte
Histoni, vasta-aineet
Homepölyvasta-aineet, IgE
Homokysteiini
Homovanillinaatti
Hu-D, vasta-aineet
Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant), verestä
Human herpesvirus 6, vasta-aineet
Human T-cell leukemiavirus, vasta-aineet
Huume- ja lääkeaineseulonta, laaja, opintojen aikainen
Huume- ja lääkeaineseulonta, verestä
Huumeseulonta laaja (immunologinen)
Huumeseulonta, mekoniumista
Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-)
Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-), seerumista
Hydroksikarbatsepiini (10-)
Hydroksiklorokiini
Hydroksiprogesteroni (17-)
Hydroksiproliini
Hydroksitryptamiini (5-), Serotoniini
Hygienianäyte, viljely
Hyytymistekijä VII
Hyytymistekijä VIII
Hyytymistekijä, FII-geeni (protrombiini), DNA-tutkimus
Hyytymistekijä, FV-geeni (APCR), DNA-tutkimus
Hyytymistekijät, FV- ja protrombiinigeenit, DNA-tutkimus
Hyytymistutkimus, suppea, plasmasta
K
K-Vitamiini, pakettitutkimus
K1-Vitamiini (Fyllokinoni)
Kadmium
Kalium
Kalprotektiini, ulosteesta
Kalsitoniini
Kalsium
Kalsium, albumiinikorjattu
Kalsium, ionisoitunut
Kampylobakteeri, viljely
Kannabis, seulonta
Kannabis, varmistus
Karbamatsepiini
Kardiolipiini, vasta-aineet (VDRL)
Karnitiini, totaali
Karsinoembryonaalinen antigeeni
Kasvuhormoni (Somatotropiini)
Katekoliamiinit (dU-Adrenaliini, dU-Noradrenaliini ja dU-Dopamiini)
Keliakian HLA-tautiassosiaatio, DNA-tutkimus
Keliakian yhdistelmätutkimukset
Keliakiatutkimus, laaja
Keliakiatutkimus, laaja ja HLA-tautiassosiaatiotutkimus
Keliakiatutkimus, medium
Keliakiatutkimus, seulonta
Keliakiatutkimus, suppea
Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti, CERT
Keruloplasmiini
Ketiapiini
Keuhkon histologinen tutkimus, parenkyymitaudin selvittely
Keuhkonäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Kihomato
Kinidiini
Kiteet nivelnesteestä (kval)
Kivianalyysi
Klobatsaami
Klomipramiini
Klonatsepaami
Klooridiatsepoksidi
Klooripromatsiini
Kloridi
Klotsapiini
Koboltti, virtsasta
Kokaiini, seulonta
Kokaiini, varmistus
Kolesteroli
Kolesteroli, high density lipoproteiinit
Kolesteroli, low density lipoproteiinit, suora määritys
Koliiniesteraasi, laskennallinen suure
Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi (NTx)
Kollageeni I:n beta-karboksiterminaalinen telopeptidi (CTx)
Kollageeni I:n karboksiterminaalinen telopeptidi
Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus
Komplementin puutostutkimus
Komplementti C3
Komplementti C4
Kopeptiini
Koriongonadotropiini-B-alayksikkö, vapaa
Koriongonadotropiini-koe
Koriongonadotropiini, ihmisen
Kortisoli
Kortisoli, syljestä (Syljen kortisoli)
Kortisoli, vapaa
Kortisoli/kortisoni-suhde, ei konjugoitu, vuorokausivirtsasta
Kotiniini
Kreatiinikinaasi
Kreatiinikinaasi, isoentsyymit
Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa
Kreatiniini
Kreatiniinin poistuma
Kromi, koboltti ja titaani, kokoverestä
Kromi, nivelnesteestä
Kromi, virtsa
Kromin ja koboltin määrittäminen kokoverestä
Kromograniini A
Kromosomi- ja FISH-tutkimus
Kromosomitutkimus, verestä
Kryoglobuliini (kval)
Kudoksen pikaleiketutkimus
Kudosantigeeni B27, DNA-tutkimus
Kudosnäyte, immunohistokemiallinen tutkimus
Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 4-6 pientä kudosnäytettä
Kudosnäytteen histologinen tutkimus, erittäin laaja leikkauspreparaatti
Kudosnäytteen histologinen tutkimus, erittäin laaja leikkauspreparaatti tuorenäyte
Kudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Kudosnäytteen histologinen tutkimus, suppea leikkauspreparaatti
Kudostransglutaminaasi, IgA vasta-aineet
Kudostransglutaminaasi, IgG vasta-aineet
Kupari
Kuparinsitoutuminen, REC-tutkimus
Kylmähemagglutiniinit
Kystatiini C
M
M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys, verestä
Magnesium
Makroprolaktiini
Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineet
Maksa, vasta-aineet
Maksaimmuunitutkimus
Maksan histologinen tutkimus (maksabiopsia)
Maksarasitustutkimus
Malariaplasmodit (kval)
Mangaani, kokoveren ja virtsan
Manteli- ja fenyyliglykosyylihappo
Mantelihappo
Mato, lajimääritys (makroskooppinen mato)
Matovasta-aineet eosinofiliapotilaalta
Mediscreen seulontatutkimus
Meksiletiini
Metadoni kokoverestä
Metadoni, seerumista
Metadoni, seulonta virtsasta
Metadoni, varmistus
Metanefriini
Metanefriini ja normetanefriini, plasmasta
Metanefriinit (dU-Metanefriini ja dU-Normetanefriini)
Metanoli
Metoksihydroksimandelaatti
Metoksityramiini (3-)
Metotreksaatti
Metyleenibis(2-kloorianiliini)
Metyylietyyliketoni
Metyylifenidaatti, varmistus
Metyylihippuraatti
Metyylihistamiini virtsasta
Metyylimalonaatti
Mianseriini
Midatsolaami
Mirtatsapiini
Mitokondria, vasta-aineet
Mitotaani (Lysodren)
MMR-proteiinien korjauskyky (Lynch syndrooma), ihokudos
Moklobemidi
Moksifloksasiini
Molybdeeni, virtsa
Monikanavatutkimukset, kiinteät
Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely
MRSA-viljely
MTHFR-geenin variaatio(t) (677C>T tai 677C>T ja 1298A>C), DNA-tutkimus
Munasarja, vasta-aineet
MxA-proteiini
Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval)
Mycobacterium, viljely ja värjäys
Mycoplasma genitalium, herkkyysmääritys
Mycoplasma genitalium, nukleiinihappo (kval)
Mycoplasma pneumoniae, nukleiinihappo (kval)
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet, likvorista
Myeloperoksidaasi, IgG vasta-aineet
Mykofenolihappo, plasmasta
Myoglobiini, plasmasta
Myosiittitutkimus, vasta-aineet
P
Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus
Papilloomaviruksen osoitus ja gynekologinen irtosolututkimus, ehdollinen yhdistelmätutkimus
Papilloomavirus, nukleiinihappo, suuren riskin (kval)
Parasetamoli
Parasiitit (Kval.)
Parasiitit ulosteesta
Parathormoni (Intakti)
Parathormonin kaltainen peptidi
Parietaalisolu, vasta-aineet
Paroksetiini
Parvovirus, nukleiinihappo (kval)
Parvovirus, vasta-aineet
Pemfigoidi, BP180-antigeeni, vasta-aineet
Pepsinogeeni I
Perfenatsiiini
Perkloorietyleeni
Perusverenkuva
Perusverenkuva + Trombosyytit
Plasmodium, vasta-aineet
Pleuriittitutkimus
Pneumocystis jirovecii, nukeliinihappo (kval)
PNPLA3-geenin c.617C>G (I148M) variaatio, DNA-tutkimus verestä
Polyklooratut bifenyylit
Porfobilinogeeni (kval), virtsasta
Porfobilinogeeni, virtsasta
Porfobilinogeeni, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
Porfyriinit, kvalitatiivinen, plasmasta
Porfyriinit, ulosteesta
Porfyriinit, verestä (punasoluista)
Porfyriinit, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
Posakonatsoli
Pp-Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku
Prealbumiini
Pregabaliini (ja gabapentiini), varmistus
Pregnenoloni
Primidoni
Pro-brain natriuretic peptide
Progastriinia vapauttava peptidi, plasmasta
Progesteroni
Prokollageeni I:n aminoterminaalinen propeptidi
Prokollageeni III:n aminoterminaalinen propeptidi
Prolaktiini
Propafenoni
Prostatabiopsian histologinen tutkimus
Prostataspesifinen antigeeni
Proteiini
Proteiini C, plasmasta
Proteiini S, antigeeni, vapaa
Proteiini S100
Proteiini, fraktiot (virtsa)
Proteiini, fraktiot seerumista
Proteiini, fraktiot, M-komponentin ja kevyiden ketjujen osoitus (virtsa)
Proteiini, fraktiot, M-komponentin osoitus (seerumi)
Proteiini, nivelnesteestä
Proteinaasi 3, vasta-aineet
Protrombiini, hyytymistekijä, FII-geeni, DNA-tutkimus
Puumala virus, vasta-aineet
Puutiaisaivokuumevirus, vasta-aineet
Puutiaisaivokuumevirus, vasta-aineet, selkäydinneste
Pyrenoli (1) (1-hydroksipyreeni), virtsasta
Pyridinoliini ja Deoksipyridinoliini
T
Tacrolimus
Tallium
Tematsepaami
Teofylliini
Teriflunomidi
Testosteroni
Testosteroni, herkkä menetelmä
Testosteroni, vapaa, laskettu
Testosteroni, vapaa, laskettu, herkkä menetelmä
Tiopentaali
Tiopuriini-S-metyylitransferaasi, TPMT-geenin nukleotidivariaatioiden DNA-tutkimus
Tiosyanaatti
Tobramysiini
Tolueeni
Topiramaatti
Toxoplasma, nukleiinihappo (kval)
Toxoplasma, vasta-aineet
Toxoplasma, vasta-aineet, selkäydinneste
Tramadoli, varmistus
Transferriini
Transferriinin rautakyllästeisyys
Transferriinireseptori, liukoinen
Tratsodoni
Treponema pallidum, vasta-aineet
Trichomonas vaginalis, nukleiinihappo (kval)
Triglyseridit
Trijodityroniini, vapaa
Trijodityroniini, vapaa, dialyysi
Triklooriasetaatti
Trimetopriimi
Trimipramiini
Trisykliset antidepressantit, varmistus
Trombiiniaika
Tromboositaipumuksen selvittely
Tromboplastiiniaika
Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen
Trombosyytit
Troponiini I
Trypsiini
Tryptaasi
TSH-reseptori, vasta-aineet
Tsonisamidi
Tsopikloni
Tuhkarokkovirus, IgG vasta-aineet
Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet
Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, laaja tutkimus
Tuma, vasta-aineet
Tuma, vasta-aineet, spesifisyys
Tuma, vasta-aineet, tyypitys (immunoblotting-tekniikalla)
Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori (Tumor associated trypsin inhibitor)
Tuumorinekroositekijä-alfa
Tymidiinikinaasi
Tyreoglobuliini
Tyreoglobuliini, vasta-aineet
Tyreoidea, vasta-aineet
Tyreoideaperoksidaasi, vasta-aineet
Tyreotropiini
Tyroksiini, vapaa
Tyroksiini, vapaa, dialyysi
Tyroksiinia sitova globuliini
Työpaikan huumetutkimukset
Työpaikan laaja huume- ja lääkeainetutkimus (seulonta ja varmistus)
Täydellinen verenkuva

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021