Tutkimukset

SYNLAB Suomi Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T070, joka noudattaa standardin SFS-EN ISO 15189 vaatimuksia. Pätevyysalueemme löytyvät FINAS-akkreditointipalvelun sivuilta.

Tutkimuksissamme käytämme EU asetuksen 2017/746 vaatimukset täyttäviä CE-IVD hyväksyttyjä tuotteita sekä omavalmisteisia menetelmiä, jotka täyttävät asetuksen (EU) 2017/746 liitteen I yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset (Omavalmistuksen vakuutus).

Huomioithan, että kaikki laboratoriokäsikirjan testit eivät ole kuluttajille saatavilla SYNLABin toimipisteissä. Tämä sivusto palvelee keskuslaboratorioasiakkaita.

A
A-vitamiini
Abatasepti
Acanthamoeba, nukleiinihappo (kval)
Adalimumabi
Adenosiinideaminaasi
Adenovirus, nukleiinihappo (kval)
Adenovirus, nukleiinihappo (kval), plasmasta
Adenovirus, vasta-aineet
Adrenaliini
Adrenaliini ja noradrenaliini
Adrenokortikotropiini
Agomelatiini
Akvaporiini 4, vasta-aineet
Alaniiniaminotransferaasi
Albendatsoli
Albumiini
Albumiini, mikroalbuminuria
Albumiinin ja kreatiniinin suhde
Aldolaasi
Aldosteroni-reniini, suhde
Aldosteroni, plasma
Aldosteroni, virtsa
Alfa-1-antitrypsiini
Alfa-1-antitrypsiini (uloste)
Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys, DNA-tutkimus
Alfa-1-fetoproteiini
Alfa-1-mikroglobuliini
Alkalinen fosfataasi
Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit
Alkalinen fosfataasi, luuspesifinen
Allergeeni, perusseulonta, erittely ja komponentit (S -AllComE), IgE vasta-aineet
Allergeeni, IgE vasta-aineet, yksittäiset allergeenit
Allergeeni, immunoglobuliini E, erittelytutkimus
Allergeeni, immunoglobuliini E, homesienipaneeli
Allergeeni, immunoglobuliini E, kosteusvauriopaneeli
Allergeeni, immunoglobuliini E, maapähkinän allergeenikomponentit
Allergeeni, immunoglobuliini E, perusseulonta
Allergeeni, immunoglobuliini E, perusseulonta ja herkkyyksien erittely
Allergeeni, immunoglobuliini E, Ryhmätutkimus
Allergeeni, pähkinäseulonta ja komponenttierittely (S -PähComE), IgE vasta-aineet
Allergeeni, ruoka-aineryhmä, erittely ja komponentit (S -RuoComE), IgE vasta-aineet
Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet
Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet, mikrosirutekniikalla
Alpratsolaami
Alumiini
Alzheimerin taudin diag. merkkiaineet
Ameeba, vasta-aineet
Amfetamiini ja sen johdannaiset, seulonta
Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus
Amfetamiinin ja metamfetamiinin enantiomeerien (D- ja L-muodot) kvalitatiivinen erittely
Amikasiini
Aminohapot, plasmasta
Aminohapot, virtsasta
Amiodaroni
Amisulpridi
Amitriptyliini
Ammonium-ioni
Amylaasi
Amylaasi, haimaperäinen
Amylaasi, isoentsyymit
Amyloidi, A-proteiini
Anaplasma, IgG-vasta-aineet
Androstendioni
Angiotensiini-1-konvertaasi
Anti-Muller hormoni
Antifactori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X)
Antistafylolysiini
Antistreptolysiini
Antitrombiini III, plasmasta
APC-resistenssi
Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus
Aripipratsoli
Arseeni, epäorgaaninen
Artriittitutkimus
Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet
Asikloviiri
Aspartaattiaminotransferaasi
Asyylikarnitiini
Atomoksetiini
C
C-peptidi, proinsuliinin
C-reaktiivinen proteiini
C-reaktiivinen proteiini, herkkä menetelmä
C1-esteraasin inhibiittori
C1-esteraasin inhibiittori, aktiivisuus
CA 50 antigeeni
CA 72-4 antigeeni
CA12-5 antigeeni
CA15-3 antigeeni
CA19-9 antigeeni
CALR-geenin eksonin 9 mutaatioanalyysi
Campylobacter, vasta-aineet
Campylobacter, viljely
Candida albicans, nukleiinihappo (kval)
Candida, viljely
Charcot-Marie-Tooth 1 ja haurashermo-oireyhtymä HNPP, PMP22-geenin tutkimus, DNA-tutkimus, verestä
Chikungunya-virus, vasta-aineet
Chlamydia pneumoniae, nukleiinihappo (kval)
Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet
Chlamydia psittaci, vasta-aineet
Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval)
Chlamydia trachomatis, LGV, nukleiinihappo (kval), jatkotutkimus
Chlamydia trachomatis, vasta-aineet
Clostridium difficile, toksiinigeeni, nukleiinihappo (kval)
Clostridium difficile, viljely ja toksiinin osoittaminen
Clostridium tetani, vasta-aineet
cN1A (Mup44), IgG vasta-aineet
Connexin 26 -geenin 35delG-mutaatio, DNA-tutkimus
Coombs, suora
Corynebacterium diphtheriae, vasta-aineet
COVID-19 koronavirustauti, nukleiinihappo (kval)
COVID-19-koronavirustauti, piikkiproteiinivasta-aineet
COVID-19-koronavirustauti, vasta-aineet, pakettitutkimus
Coxiella burnetii, vasta-aineet
Cryptococcus neoformans, antigeeni seerumista
Cryptosporidium, Cyclospora (ja Cystoisospora) värjäys
Cysticercus, vasta-aineet
Cytomegalovirus, nukeliinihappo (kvant), plasmasta
Cytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant)
Cytomegalovirus, vasta-aineet
H
HAE-tutkimus
Haimaperäinen peptidi (Pancreatic polypeptide)
Haloperidoli
Hantavirus, vasta-aineet
Hapan fosfataasi, tartraattiresistentti 5b
Hapettunut LDL-kolesteroli
Haptoglobiini
Helicobacter pylori, antigeeni
Helicobacter pylori, nukleiinihappo ja herkkyydet
Helicobacter pylori, vasta-aineet
Hemoglobiini
Hemoglobiini-A1c
Hemoglobiini-A1c, entsymaattinen menetelmä
Hemoglobiini, elektroforeesi
Hemoglobiini, fraktiot, verestä
Hemoglobiini, hiilimonoksidi
Hemoglobiini, ihmisen (kvant)
Hemoglobiini, plasmasta
Hemokromatoosi (HFE-geeni), DNA-tutkimus
Hemosideriini (kval)
Hepariinitrombosytopeniatutkimus
Hepatiitti A -virus, vasta-aineet
Hepatiitti B -virus, c-antigeeni, IgM-vasta-aineet
Hepatiitti B -virus, c-antigeeni, vasta-aineet
Hepatiitti B -virus, e-antigeeni
Hepatiitti B -virus, e-antigeeni, vasta-aineet
Hepatiitti B -virus, s-antigeeni
Hepatiitti B -virus, s-antigeeni, vasta-aineet
Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo (kvant)
Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo (kval)
Hepatiitti B, seulonta ja jatkotutkimukset
Hepatiitti C -virus, vasta-aineet
Hepatiitti C virus, genotyypin määritys
Hepatiitti D -virus, vasta-aineet
Hepatiitti E -virus, vasta-aineet
Hepatitis C virus, nukleiinihappo (kval)
Hepatitis C virus, nukleiinihappo (kvant)
Hepsidiini
Herpes simplex -virus, vasta-aineet
Herpes simplex ja Varicella zoster, nukleiinihappo-osoitus
Herpes simplex tyyppi 1 ja 2, nukleiinihappo (kval)
Herpes simplex tyyppi 1 ja 2, nukleiinihappo (kval), likvorista
Herpes simplex virus, vasta-aineet, likvorista
HI virus 1, nukleiinihappo (kvant)
HI-virus-1, nukleiinihappo (kvant)
HI-virus, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus
Histidyyli-tRNA-syntetaasi, vasta-aineet
Histologinen tutkimus, pieni kudosnäyte
Histoni, vasta-aineet
HMGCRoAR-vasta-aineet
Homepölykeuhkopaneeli, IgG vasta-aineet
Homepölyvasta-aineet, IgE
Homokysteiini
Homovanillinaatti
HPVNhO ja sukupuolitaudit, yhdistelmätutkimus (10633, HPVCtGc)
Hu-D, vasta-aineet
Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant), verestä
Human herpesvirus 6, vasta-aineet
Human T-cell leukemiavirus, vasta-aineet
Huntingtonin tauti, ITI5-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus
Huume- ja lääkeaineseulonta, laaja (LC-TOFMS), virtsa
Huume- ja lääkeaineseulonta, laaja, opintojen aikainen
Huume- ja lääkeaineseulonta, verestä
Huume- ja lääkeainetutkimus, laaja (seulonta ja varmistus, LC-TOFMS), virtsa
Huumeseulonta laaja (immunologinen)
Huumeseulonta, mekoniumista
Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-)
Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-), seerumista
Hydroksikarbatsepiini (10-)
Hydroksiklorokiini
Hydroksiprogesteroni (17-)
Hydroksiproliini
Hydroksitryptamiini (5-), Serotoniini
Hygienianäyte, viljely
Hyytymistekijä IX
Hyytymistekijä V
Hyytymistekijä VII
Hyytymistekijä VIII
Hyytymistekijä X
Hyytymistekijä XIII
Hyytymistekijä, FII-geeni (protrombiini), DNA-tutkimus
Hyytymistekijä, FV-geeni (APCR), DNA-tutkimus
Hyytymistekijät, FV- ja protrombiinigeenit, DNA-tutkimus
Hyytymistutkimus, suppea, plasmasta
I
IA2-vasta-aineet, seerumista
Ihmisen epididymaalinen antigeeni 4 (HE4)
Iho, immunofluoresenssitutkimus
Iho, immunofluoresenssitutkimus, IgA
Ihon epiteelin tyvikalvo, vasta-aineet
Ihon epiteelin väliaine, vasta-aineet
Ihopatologille tarkoitettu näyte, Sk-PADIhot
Immunofiksaatiotutkimus (seerumi)
Immunofiksaatiotutkimus (virtsa)
Immunoglobuliini D
Immunoglobuliini E
Immunoglobuliini G, alaluokat
Immunoglobuliini G, indeksi
Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen
Immunoglobuliini, kevytketjut, vapaat, seerumin
Immunoglobuliinit IgA, IgG, IgM
Immunoglobuliinit, kevyet ketjut, vuorokausivirtsasta
Immunokompleksit, kiertävät
Immunologisiin määrityksiin vaikuttavien häiriötekijöiden selvitys
Immunospot, Allergeeni, IgE vasta-aineet, erikoistekniikalla
Imusolmukkeen histologinen tutkimus
Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi (INCL), PPT-geenin valtamutaation DNA-tutkimus
Infliksimabi
Influenssa A ja B, RSV, COVID-19, nukleiinihappo (kval)
Influenssa B -virus, vasta-aineet
Inhibiini B
Insuliini
Insuliini, vasta-aineet
Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1
Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3
Interleukiini 1 beeta
Interleukiini 6
Interleukiini 8
Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen
Intrinsic factor, vasta-aineet
Irtosolututkimus, bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte
Irtosolututkimus, bronkuserite
Irtosolututkimus, gynekologinen
Irtosolututkimus, maha
Irtosolututkimus, muu
Irtosolututkimus, nenä
Irtosolututkimus, nivelveste
Irtosolututkimus, pleura-/askitesneste
Irtosolututkimus, rintarauhaserite
Irtosolututkimus, sienivärjäys
Irtosolututkimus, silmän sidekalvo
Irtosolututkimus, virtsa
Irtosolututkimus, yskös
Isavukonatsoli
Isoniatsidi
Isoniatsidi, kvalitatiivinen, virtsasta
Istukan histologinen tutkimus
Itrakonatsoli
K
K-Vitamiini, pakettitutkimus
K1-Vitamiini (Fyllokinoni)
Kadmium
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön erottaminen masennuksesta
Kalium
Kalprotektiini, ulosteesta
Kalsitoniini
Kalsium
Kalsium, albumiinikorjattu
Kalsium, ionisoitunut
Kalsiumkanava (PQ-tyyppi), vasta-aineet
Kampylobakteeri, viljely
Kannabis, seulonta
Kannabis, varmistus
Karbamatsepiini
Kardiolipiini, vasta-aineet (VDRL)
Karnitiini, totaali
Karsinoembryonaalinen antigeeni
Kasvuhormoni (Somatotropiini)
Katekoliamiinit (dU-Adrenaliini, dU-Noradrenaliini ja dU-Dopamiini)
Katekoliamiinit, plasmasta
Keliakian HLA-tautiassosiaatio, DNA-tutkimus
Keliakiaseulonta, laaja
Keliakiaseulonta, suppea
Keliakiatutkimus, medium
Keliakiatutkimus, seulonta
Keliakiatutkimus, suppea
Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti, CERT
Keruloplasmiini
Ketiapiini
Keuhkon histologinen tutkimus, parenkyymitaudin selvittely
Keuhkonäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Kihomato
Kilpirauhasen pakettitutkimukset
Kinidiini
Kiteet nivelnesteestä (kval)
Kivianalyysi
Klobatsaami
Klomipramiini
Klonatsepaami
Klooripromatsiini
Kloridi
Klotsapiini
Koboltti, virtsasta
Kohdun limakalvon histologisen materiaalin tutkimus
Kokaiini, seulonta
Kokaiini, varmistus
Kolesteroli
Kolesteroli, high density lipoproteiinit
Kolesteroli, low density lipoproteiinit, suora määritys
Koliiniesteraasi, laskennallinen suure
Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi (NTx)
Kollageeni I:n beta-karboksiterminaalinen telopeptidi (CTx)
Kollageeni I:n karboksiterminaalinen telopeptidi
Kollageeni VII, vasta-aineet
Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus
Kolposkopianäytteiden histologinen tutkimus
Komplementin puutostutkimus
Komplementti C1q
Komplementti C1q, vasta-aineet
Komplementti C3
Komplementti C4
Kopeptiini
Kopeptiini ja osmolaliteetti, seerumista
Koriongonadotropiini-B-alayksikkö, vapaa
Koriongonadotropiini-koe
Koriongonadotropiini, ihmisen
Kortisoli
Kortisoli, päivällä, pakettitutkimus
Kortisoli, vapaa
Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgG vasta-aineet
Kosteusvauriopaneeli, yleinen, IgG vasta-aineet
Kotiniini
Kreatiinikinaasi
Kreatiinikinaasi, isoentsyymit
Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa
Kreatiniini
Kreatiniinin poistuma
Kromi, koboltti ja titaani, kokoverestä
Kromi, nivelnesteestä
Kromi, virtsa
Kromin ja koboltin määrittäminen kokoverestä
Kromograniini A
Kromosomi- ja FISH-tutkimus
Kromosomitutkimus, verestä
Kryoglobuliini
Kudoksen pikaleiketutkimus
Kudosantigeeni B27, DNA-tutkimus
Kudosnäyte, immunohistokemiallinen tutkimus
Kudosnäytteen histologinen tutkimus, erittäin laaja leikkauspreparaatti
Kudosnäytteen histologinen tutkimus, erittäin laaja leikkauspreparaatti tuorenäyte
Kudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Kudosnäytteen histologinen tutkimus, suppea leikkauspreparaatti
Kudostransglutaminaasi, IgA vasta-aineet
Kudostransglutaminaasi, IgG vasta-aineet
Kupari
Kuparinsitoutuminen, REC-tutkimus
Kylmähemagglutiniinit
Kystatiini C
Kystisen fibroosin geeni, 50 yleiseurooppalaista geenivirhettä
M
M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys, verestä
Magnesium
Makroprolaktiini
Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineet
Maksa, vasta-aineet
Maksaimmuunitutkimus
Maksan histologinen tutkimus (maksabiopsia)
Malariaplasmodit (kval)
Mangaani
Mannaaniin sitoutuva lektiini
Manteli- ja fenyyliglykosyylihappo
Mato, lajimääritys (makroskooppinen mato)
Matovasta-aineet eosinofiliapotilaalta
Meksiletiini
Melatoniini, syljestä
Metadoni kokoverestä
Metadoni, seerumista
Metadoni, seulonta virtsasta
Metadoni, varmistus
Metanefriini
Metanefriini ja normetanefriini, plasmasta
Metanefriinit (dU-Metanefriini ja dU-Normetanefriini)
Metanoli
Metoksihydroksimandelaatti
Metoksityramiini (3-)
Metotreksaatti
Metyleenidianiliini
Metyylifenidaatti, varmistus
Metyylihippuraatti
Metyylihistamiini virtsasta
Metyylimalonaatti
Mianseriini
Midatsolaami
Mirtatsapiini
Mitokondria, vasta-aineet
Mitotaani (Lysodren)
Moklobemidi
Moksifloksasiini
Monikanavatutkimukset, kiinteät
Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely
MRSA-viljely
MTHFR-geenin variaatio(t) (677C>T tai 677C>T ja 1298A>C), DNA-tutkimus
Munasarja, vasta-aineet
MxA-proteiini
Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval)
Mycobacterium, viljely ja värjäys
Mycoplasma genitalium, nukleiinihappo (kval), refleksinä herkkyysmääritys
Mycoplasma pneumoniae, nukleiinihappo (kval)
Mycoplasma pneumoniae, nukleiinihappo (kval) likvorista
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet, likvorista
Myeliiniin assosioituva glykoproteiini, vasta-aineet
Myeliinioligodendrosyyttiglykoproteiini, vasta-aineet
Myeloperoksidaasi, IgG vasta-aineet
Mykofenolihappo, plasmasta
Myoglobiini, plasmasta
Myosiittitutkimus, vasta-aineet
Myotoninen dystrofia tyyppi 1 (DM1), DMPK-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus
P
PAH-seoksille altistuvat
Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus
Papilloomaviruksen osoitus ja gynekologinen irtosolututkimus, ehdollinen yhdistelmätutkimus
Papilloomavirus, nukleiinihappo, suuren riskin (kval)
Parasetamoli
Parasiitit (Kval.)
Parasiitit ulosteesta
Parathormoni (Intakti)
Parathormonin kaltainen peptidi
Parietaalisolu, vasta-aineet
Paroksetiini
Parvovirus, nukleiinihappo (kval)
Parvovirus, nukleiinihappo (kval), seerumista
Parvovirus, vasta-aineet
Pemfigoidi, BP180-antigeeni, vasta-aineet
Pepsinogeeni I
Perampaneeli
Perfenatsiiini
Perusverenkuva
Perusverenkuva + Trombosyytit
Plasmodium, vasta-aineet
Pleuriittitutkimus
Pneumocystis jirovecii, nukeliinihappo (kval)
PNPLA3-geenin c.617C>G (I148M) variaatio, DNA-tutkimus verestä
Porfobilinogeeni (kval), virtsasta
Porfobilinogeeni, virtsasta
Porfobilinogeeni, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
Porfyriinit, kvalitatiivinen, plasmasta
Porfyriinit, ulosteesta
Porfyriinit, verestä (punasoluista)
Porfyriinit, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
Posakonatsoli
Pp-Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku
Prealbumiini
Pregabaliini
Pregabaliini (ja gabapentiini), varmistus
Pregnenoloni
Primidoni
Pro-brain natriuretic peptide
Progesteroni
Prokollageeni I:n aminoterminaalinen propeptidi
Prokollageeni III:n aminoterminaalinen propeptidi
Prolaktiini
Propafenoni
Prostatabiopsian histologinen tutkimus
Prostataspesifinen antigeeni
Proteiini
Proteiini C, plasmasta
Proteiini S (Protein S activity)
Proteiini S, antigeeni, vapaa
Proteiini S100
Proteiini, fraktiot (virtsa)
Proteiini, fraktiot seerumista
Proteiini, nivelnesteestä
Proteinaasi 3, vasta-aineet
Protrombiini, hyytymistekijä, FII-geeni, DNA-tutkimus
Puumala virus, vasta-aineet
Puutiaisaivokuumevirus, vasta-aineet
Puutiaisaivokuumevirus, vasta-aineet, selkäydinneste
Pyrenoli (1) (1-hydroksipyreeni), virtsasta
Pyridinoliini ja Deoksipyridinoliini
T
Tacrolimus
Tematsepaami
Teofylliini
Teriflunomidi
Testosteroni
Testosteroni, herkkä menetelmä
Testosteroni, vapaa, laskettu
Testosteroni, vapaa, laskettu, herkkä menetelmä
THSD7A, vasta-aineet
Tioguaniininukleotidit ja metaboliitit
Tiopentaali
Tobramysiini
Tolueeni
Topiramaatti
Tosilitsumabi
Toxocara canis/cati, vasta-aineet
Toxoplasma, nukleiinihappo (kval)
Toxoplasma, vasta-aineet
Tramadoli, varmistus
Transferriini
Transferriinin rautakyllästeisyys
Transferriinireseptori, liukoinen
Tratsodoni
Treponema pallidum, vasta-aineet
Trichinella spiralis, vasta-aineet
Trichomonas vaginalis, nukleiinihappo (kval)
Triglyseridit
Trijodityroniini, vapaa
Trijodityroniini, vapaa, dialyysi
Trimetopriimi
Trimipramiini
Trisykliset antidepressantit, varmistus
Trombiiniaika
Tromboositaipumuksen selvittely
Tromboplastiiniaika
Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen
Trombosyytit
Troponiini I
Trypanosoma cruzi, vasta-aineet
Tryptaasi
TSH-reseptori, vasta-aineet
Tsiprasidoni
Tsonisamidi
Tsopikloni
Tuhkarokkovirus, IgG vasta-aineet
Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet
Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, laaja tutkimus
Tuma, liukoiset ENA-vasta-aineet jatkotutkimus (ENAL-Jt)
Tuma, vasta-aineet
Tuma, vasta-aineet, spesifisyys
Tuma, vasta-aineet, tyypitys (immunoblotting-tekniikalla)
Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori (Tumor associated trypsin inhibitor)
Tuumorinekroositekijä-alfa
Tymidiinikinaasi
Tyreoglobuliini
Tyreoglobuliini, vasta-aineet
Tyreoidea, vasta-aineet
Tyreoideahormonien vasta-aineet
Tyreoideaperoksidaasi, vasta-aineet
Tyreotropiini
Tyroksiini, vapaa
Tyroksiini, vapaa, dialyysi
Tyroksiinia sitova globuliini
Työpaikan huumetutkimukset
Työpaikan laaja huume- ja lääkeainetutkimus (seulonta ja varmistus)
Täydellinen verenkuva

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024