Risperidoni

S -Risper KL 1930

Osatutkimukset

S -9Hrispe ATK 9753

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Risperidonihoidon seuranta.
Risperidoni on bentsoksatsolijohdoksiin kuuluva neurolepti, jota käytetään lähinnä skitsofreniassa ja dementiassa. Se salpaa D2- ja 5HT2-reseptoreita.
Suun kautta annettuna se imeytyy hyvin, mutta imeytyminen vaihtelee yksilöstä toiseen. Hyötyosuus on 66 ± 28 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-2 tunnissa. Jakautumistilavuus on 1-2 l/kg. Risperidoni metaboloituu osittain 9-hydroksirisperidoniksi, jolla on risperidonin kaltaiset farmakologiset vaikutukset. Risperidoni sitoutuu plasman proteiineihin noin 90 %:sti ja 9-hydroksirisperidoni 77 %:sti. Risperidonin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 tuntia ja metaboliitin noin 20 tuntia. Risperidonin puhdistuma on 5.4 ± 1.4 ml/min/kg. Sen puoliintumisaika pitenee ja puhdistuma pienenee uremiassa ja vanhuksilla. Virtsaan erittyy 35-45 % annoksesta risperidonina ja 9-hydroksirisperidonina. Risperidonin pitoisuuden vakiintunut taso saavutetaan yleensä vuorokaudessa ja 9-hydroksirisperidonin 4-5 vuorokaudessa. CYP2D6:n estäjät (simetidiini, ranitidiini, fluoksetiini, paroksetiini) voivat lisätä risperidonin hyötyosuutta.

Näyte

1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml.  Ei geeliputkeen. Näyte on sentrifugoitava mahdollisimman pian (maks. 30 min.) näytteenoton jälkeen. Plasma soveltuu myös. 
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Risperidonille ei ole varsinaisia viitearvoja. Kirjallisuuden mukaan lääkehoidossa risperidonin ja 9-hydroksirisperidonin yhteenlasketut seerumipitoisuudet ovat yleensä välillä 48 - 144 nmol/l (tasapainopitoisuus). Pitoisuudet korreloivat lineaarisesti annokseen. 

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Päivitetty: 08.12.2017

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019