Risperidoni

S -Risper     KL 1930

Osatutkimukset

S -9Hrispe     ATK 9753
S -Risp9HS     ATK 10462   (Risperidonin ja 9-hydroksirisperidonin yhteenlaskettu pitoisuus)

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Risperidonihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml seerumia (minimi 0.5 ml).  Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 5

Viitearvot

S -Risper:ei viitearvoja käytettävissä
S -9Rispe:ei viitearvoja käytettävissä
S -Risp9HS:   48 - 143 nmol/l
 Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 287 nmol/l (yli 120 ng/ml).

Yksikkömuunnoskertoimet:
S -Risper: nmol/l = µg/l x 2.44
S -9Hrispe: nmol/l = µg/l x 2.34

Tulkinta

Risperidoni on bentsoksatsolijohdoksiin kuuluva neurolepti, jota käytetään lähinnä skitsofreniassa ja dementiassa. Se salpaa D2- ja 5HT2-reseptoreita.
Suun kautta annettuna se imeytyy hyvin, mutta imeytyminen vaihtelee yksilöstä toiseen. Hyötyosuus on 66 ± 28 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-2 tunnissa. Jakautumistilavuus on 1-2 l/kg. Risperidoni metaboloituu osittain 9-hydroksirisperidoniksi, jolla on risperidonin kaltaiset farmakologiset vaikutukset. Risperidoni sitoutuu plasman proteiineihin noin 90 %:sti ja 9-hydroksirisperidoni 77 %:sti. Risperidonin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 tuntia ja metaboliitin noin 20 tuntia. Risperidonin puhdistuma on 5.4 ± 1.4 ml/min/kg. Sen puoliintumisaika pitenee ja puhdistuma pienenee uremiassa ja vanhuksilla. Virtsaan erittyy 35-45 % annoksesta risperidonina ja 9-hydroksirisperidonina. Risperidonin pitoisuuden vakiintunut taso saavutetaan yleensä vuorokaudessa ja 9-hydroksirisperidonin 4-5 vuorokaudessa. CYP2D6:n estäjät (simetidiini, ranitidiini, fluoksetiini, paroksetiini) voivat lisätä risperidonin hyötyosuutta.

Kirjallisuus

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51: 9-62.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 04.07.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024