Nitratsepaami

S -Nipam KL 2398


Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Nitratsepaamihoidon seuranta. Nitratsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jolla on sedatiivinen, antiepileptinen ja anksiolyyttinen vaikutus.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisena alueena pidetään 107 - 356 nmol/l.
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 711 nmol/l.


Nitratsepaami imeytyy suun kautta annettuna lähes täydellisesti, ja huippupitoisuudet saavutetaan 2 tunnissa. Hyötyosuus on keskimäärin 80 %. Yksilöllistä vaihtelua esiintyy. Nitratsepaami sitoutuu plasman proteiineihin lähes 90 %:sti. Jakautumistilavuus on noin 2 l/kg, ja se suurenee iäkkäillä henkilöillä. Puoliintumisaika on keskimäärin 25 tuntia (vaihteluväli 20-48 tuntia), ja se pitenee vanhuksilla ja maksan vajaatoiminnassa. Jatkuvasti käytettäessä saavutetaan vakiintunut taso 4-5 päivän kuluttua. Nitratsepaami metaboloituu maksassa pelkistyksen ja asetylaation kautta ja erittyy virtsaan suurimmaksi osaksi metaboliitteina, vain alle 4 % muuttumattomana. Metaboliitit, 7-aminonitratsepaami ja 7-asetaminonitratsepaami, esiintyvät seerumissa yhtä suurina pitoisuuksina kuin nitratsepaami, mutta ne ovat farmakologisesti inaktiivisia.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Päivitetty: 10.07.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024