Pneumocystis jirovecii, nukeliinihappo (kval)

-PncaNhO    KL   4446

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Pneumokystoosiepäily. Immuunipuutteisten potilaiden keuhkoinfektiot. Pneumocystis jirovecii (ent. Pneumocystis carinii) -epäily.

Näyte

Nestemäiset näytteet (bronkoalveolaarinen huuhteluneste, indusoitu yskös), vähintään 2 ml: puhdas putki. Keuhkobiopsia, kudospala: keittosuolataitoksessa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja lähetetään kylmälähetyksenä.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktio (PCR)

Tekotiheys

2-3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Tulos annetaan joko positiivisena (Pneumocyst. jirovecii) tai negatiivisena löydöksenä, ja tuloksesta annetaan tarpeen mukaan lausunto, esim. jos kyseessä on niukka tai erittäin niukka löydös.

Löydöksen merkitys on arvioitava kliinisen kuvan perusteella, koska oireeton ylähengitysteiden P.jirovecii kolonisaatio on mahdollinen etenkin erittäin niukkojen löydösten kohdalla. PncaAg -tutkimus voi tukea löydöksen merkitsevyyden arviointia.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 21.02.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019