Pneumocystis jirovecii, nukeliinihappo (kval)

-PncaNhO    KL   4446

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Pneumokystoosiepäily. Immuunipuutteisten potilaiden keuhkoinfektiot. Pneumocystis jirovecii (ent. Pneumocystis carinii) -epäily.

Näyteastia

Nestemäinen näyte: tehdaspuhdas putki
Keuhkobiopsia, kudospala: keittosuolataitos

Näyte

Nestemäiset näytteet (bronkoalveolaarinen huuhteluneste, indusoitu yskös), vähintään 2 ml: puhdas putki. Keuhkobiopsia, kudospala (vähintään 3x3 mm): keittosuolataitoksessa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja lähetetään kylmälähetyksenä.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktio (PCR)

Tekotiheys

2-3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Tulos annetaan joko positiivisena (Pneumocyst. jirovecii) tai negatiivisena löydöksenä, ja tuloksesta annetaan tarpeen mukaan lausunto, esim. jos kyseessä on niukka tai erittäin niukka löydös.

Löydöksen merkitys on arvioitava kliinisen kuvan perusteella, koska oireeton ylähengitysteiden P.jirovecii kolonisaatio on mahdollinen etenkin erittäin niukkojen löydösten kohdalla.

Tekopaikka

HUSLAB
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024