B1-vitamiini (Tiamiini, Aneuriini)

fB-B1-Vit          KL 4948

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikassa SFS-EN ISO 15189 -standardin mukaisesti. 

Indikaatiot

Tiamiinin puutostilan osoitus. Wernicken taudin epäily neurologisten tai psyykkisten oireiden perusteella. Taudin riskiryhmiä ovat alkoholistit, aliravitut vanhukset, oksentelijat, syöpäpotilaat, suolistosairautta potevat ja parentaalista ravintoa saavat.

Potilaan esivalmistelu

Potilas paastoaa 12 h ennen näytteenottoa. Tiamiinihoitoa aloitettaessa potilaasta tulisi määrittää B1 -vitamiinin perustaso ennen hoidon aloittamista.

Näyte

2 ml  (1,5 ml  minimimäärä)  EDTA- kokoverta. Näyte sekoitetaan hyvin. Näytteessä olevat hyytymät alentavat tulosta. Näyte suojataan valolta ja pakastetaan mahdollisimman pian.

Säilytys ja lähetys

Säilytys ja lähetys pakastettuna ja valolta suojattuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

28 - 85 ug/l
Tuloksena ilmoitetaan biologisesti aktiivisen metaboliitin tiamiinipyrofosfaatin pitoisuus.

Tulkinta

Elimistössä tiamiini esiintyy vapaana sekä mono-, di- ja trifosfaattina. Tiamiinidifosfaatti on fysiologisesti aktiivinen B1-vitamiinimuoto ja sen osuus kokonaistiamiinista on noin 80 %. Tiamiinivaje johtuu puutteellisesta ja yksipuolisesta ravinnosta tai imeytymishäiriöstä, jota voi aiheuttaa esim. alkoholi, oksentelu ja suolistosairaudet. Joidenkin lääkeaineiden on todettu provosoivan tiamiinivajetta (varsinkin diureetit).

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hillbom M ja Pyhtinen J, Duodecim; 116(7), 749-53: 2000.
Burtis CA and Ashwood ER, Tietz Textbook of Clinical Chemistry 2nd Ed.: 1994.
Krapf FE, Labordaten-Buch, Verlag Urban & Schwarzenberg, München: 1995.
Päivitetty: 18.07.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019