B1-vitamiini (Tiamiini, Aneuriini)

fB-B1-Vit     KL 4948

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. 

Indikaatiot

Tiamiinin puutostilan osoitus. Wernicken taudin epäily neurologisten tai psyykkisten oireiden perusteella. Taudin riskiryhmiä ovat alkoholistit, aliravitut vanhukset, oksentelijat, syöpäpotilaat, suolistosairautta potevat ja parentaalista ravintoa saavat.

Potilaan esivalmistelu

Potilas paastoaa 12 h ennen näytteenottoa. Tiamiinihoitoa aloitettaessa potilaasta tulisi määrittää B1 -vitamiinin perustaso ennen hoidon aloittamista.

Näyteastia

EDTA-putki (K2)

Näyte

2 ml (1,5 ml minimimäärä) EDTA-kokoverta. Näyte sekoitetaan hyvin. Näytteessä olevat hyytymät alentavat tulosta. Näyte suojataan valolta ja pakastetaan mahdollisimman pian.

Säilytys ja lähetys

Säilytys ja lähetys pakastettuna ja valolta suojattuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC)

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

28 - 85 ug/l
Tuloksena ilmoitetaan biologisesti aktiivisen metaboliitin tiamiinipyrofosfaatin pitoisuus.

Tulkinta

Elimistössä tiamiini esiintyy vapaana sekä mono-, di- ja trifosfaattina. Tiamiinidifosfaatti on fysiologisesti aktiivinen B1-vitamiinimuoto ja sen osuus kokonaistiamiinista on noin 80 %. Tiamiinivaje johtuu puutteellisesta ja yksipuolisesta ravinnosta tai imeytymishäiriöstä, jota voi aiheuttaa esim. alkoholi, oksentelu ja suolistosairaudet. Joidenkin lääkeaineiden on todettu provosoivan tiamiinivajetta (varsinkin diureetit).

Kirjallisuus

Hillbom M ja Pyhtinen J, Duodecim; 116(7), 749-53: 2000.
Burtis CA and Ashwood ER, Tietz Textbook of Clinical Chemistry 2nd Ed.: 1994.
Krapf FE, Labordaten-Buch, Verlag Urban & Schwarzenberg, München: 1995.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 08.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024