Litium

S -Li          KL 2260

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Litiumhoidon seuranta. Myrkytysepäily.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml seerumia. Ei suositella geeliputkea. Näyte tulee ottaa 12 tuntia edellisen lääkeannoksen jälkeen. Seerumi tulee erottaa tunnin kuluessa verinäytteen ottamisesta, koska muuten litiumia kertyy punasoluihin. Näytettä ei saa ottaa litium-hepariiniputkiin.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy enintään 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Fotometrinen

Tekotiheys

3-4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

Terapeuttinen alue                0.6 - 1.2   mmol/l

Ylläpitohoidossa pitoisuuden suositellaan olevan korkeintaan 0.8 mmol/l ja akuuttivaiheessa lähellä terapeuttisen alueen ylärajaa 1.2 mmol/l.

Litiummyrkytyksen viitteelliset tasot:
1.5 - 2.5 mmol/l = lievä tai keskivaikea myrkytys
2.5 - 3.5 mmol/l = vaikea myrkytys
> 3.5 mmol/l = potentiaalisesti letaali

Virhelähteet

Harvinaisissa tapauksissa gammapatiat (erit. Waldenströmin makroglobulinemia), saattavat aiheuttaa epäluotettavia tuloksia.

Tulkinta

Litium on kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa käytettävä lääke. Peroraalisen kerta-annoksen jälkeen suurin pitoisuus seerumissa saavutetaan 2 - 4 tunnissa ja vakaa tila 5 - 6 vrk:ssa. Normaalin munuaistoiminnan omaavilla potilailla puoliintumisaika on 15 - 30 h, vanhuksilla puoliintumisaika on pidentynyt. Natrium-, neste- ja happoemästasapainon muutokset, diureetit sekä vuodelepo muuttavat litiumin eritystä ja pitoisuuksia seerumissa. Seerumipitoisuus tulisi mitata 12 h peroraalisen lääkkeen annon jälkeen, jotta vältyttäisiin mittaamasta imeytymis- ja jakautumisvaiheen aiheuttamia virheellisen suuria pitoisuuksia.

Kirjallisuus

Linko S. Automated ion-selective measurement of lithium in serum. A practical approach to result-level verification in a two-way method validation. Accred Qual Assur (2001) 6: 31-36.

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 04.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024