Fosfatidyylietanoli, verestä

B -PEth     ATK 10374
STT koodi: 10700

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen yhdessä henkilön alkoholinkäyttöanamneesin kanssa.

Näyteastia

EDTA-putki (K2)

Näyte

3 ml EDTA-kokoverta (ei geeliputkea). Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näyte sekoitetaan hyvin hyytymisen estämiseksi, mutta näyteputkea ei saa ravistaa. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä pakastaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vuorokautta jääkaapissa (2-8°C), lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa tai pidempi kuljetus kylmässä (2-8°C). Rajallisen säilyvyyden vuoksi näyte tulee lähettää ilman viivettä. 

Näytettä ei saa pakastaa ennen saapumista analysoivaan laboratorioon.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika

7-12 arkipäivää


Huom!
Vastausaika voi vaihdella näytemääristä riippuen 7-12 arkipäivän välillä.

Viitearvot

alle 0.30 µmol/l

Tulkinta

B -PEth (µmol/l)  
alle 0.05Alkoholia ei ole käytetty tai alkoholia on käytetty vain sporadisesti.
0.05 - 0.30Alkoholin kohtalainen kulutus (sosiaalinen kohtuukäyttö)
yli 0.30Mahdollinen alkoholin riskikäyttäjä

Fosfatidyylietanoli (PEth) on spesifinen alkoholin suurkulutuksen osoittaja. PEth fosfolipidiä syntyy ainoastaan silloin, kun elimistössä on etyylialkoholia (etanolia). Fosfolipaasi D pilkkoo koliinitähteen elimistön yleisimmästä fosfolipidistä, fosfatidyylikoliinista (lesitiini), jolloin syntyy
nopeasti metaboloituvaa fosfatidihappoa. Jos läsnä on kuitenkin etanolimolekyylejä, ne osallistuvat hanakasti reaktioon ja tuloksena on PEth, joka säilyy elimistössä huomattavan pitkään rikastumalla punasolukalvoille.

PEth:n puoliintumisaika on 3-5 vuorokautta. Suuremmat annokset lisäävät PEth-pitoisuutta ja pidentävät myös sen säilymistä verenkierrossa. Runsaan ja pitkäaikaisen alkoholin käytön lopettamisen jälkeen fosfatidyylietanoli on mitattavissa verestä 2-4 viikkoa. Suurkulutuksen päätösrajan (0,3 μmol/l) ylittyminen viittaa yli 60 gramman eli vähintään viiden annoksen päivittäiseen alkoholinkäyttöön. Pitkäaikainen suurkulutus saattaa nostaa pitoisuuden lukemiin 2-5 μmol/l. Pitoisuus korreloi positiivisesti käytettyyn alkoholimäärään, joskin yksilöllinen vaihtelu on otettava huomioon.

LC-MS/MS on erittäin herkkä ja spesifinen menetelmä PEth:lle.

Virhelähteet

Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Mikäli veressä on näytteenoton yhteydessä runsaasti alkoholia, voi PEth:ä muodostua näyteastiassa In Vitro punasolujen metabolian johdosta.  

Kirjallisuus


  1. Helander A, Hansson T. Nationell harmonisering av alkoholmarkören Peth. Läkartidningen 2013;110:1747-8.

  2. M. J. Savolainen ja K. Hotakainen. Fosfatidyylietanolin (PEth) määrittäminen - testi luotettavampaan alkoholinkäytön osoittamiseen. Duodecim 2021;137:553-5.

  3. Marc Luginbühl, Friedrich M. Wurst, Frederike Stöth, Wolfgang Weinmann, Christophe P. Stove, Katleen Van Uytfanghe. Consensus for the use of the alcohol biomarker phosphatidylethanol (PEth) for the assessment of abstinence and alcohol consumption in clinical and forensic practice (2022 Consensus of Basel). Drug Test Anal. 2022;1-3.


Tekopaikka

SYNLAB Helsinki

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 18.04.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024