Fosfatidyylietanoli, verestä

B -PEth     ATK 10374

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen yhdessä henkilön alkoholinkäyttöanamneesin kanssa.

Näyte

2 kpl EDTA-kokoveriputkea (ei geeliputkea). Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näytteenoton jälkeen kääntele putkea varovasti ylös-alaisin muutaman kerran (älä ravista!) hyytymisen estämiseksi. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä pakastaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vuorokautta jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Näytettä ei saa missään vaiheessa pakastaa. Rajallisen säilyvyyden vuoksi näyte tulee lähettää Yhtyneet Medix Laboratorioihin ilman viivettä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika

5 - 8 työpäivää

Viitearvot

alle 0.30 µmol/l

Pitoisuus alle 0.05 µmol/l osoittaa, ettei alkoholia ole käytetty tai alkoholia on käytetty vain sporadisesti.

Tulkinta

Fosfatidyylietanoli on poikkeava fosfolipidi, jota muodostuu elimistössä vain ja ainoastaan alkoholin käytön yhteydessä fosfolipaasi D:n vaikutuksesta. Jos alkoholia käytetään runsaasti ja säännöllisesti, käytön seurauksena verisolut rikastuvat PEth:lla. Yksittäinen alkoholin nauttimiskerta tai humalatila ei nosta verenkierron PEth-arvoja (huippupitoisuus jää alle 0.05 - 0.10 µmol/l ja laskee veren alkoholipitoisuuden laskiessa). PEth-pitoisuuden nousuun vaaditaan enemmän kuin viikon kestänyt säännöllinen alkoholinkäyttö. Kirjallisuuden mukaan sosiaalinen kohtuukäyttö nostaa B-PEth arvoja, mutta keskimäärin alle 0,30 µmol/l tasolle. Säännöllisesti isoja määriä päivittäin (yli 60 g/päivä) ja pitkiä aikoja käyttävillä B-PEth pitoisuudet nousevat selvästi (B -PEth 2.40 - 5.40 µmol/l).

B-PEth pitoisuus korreloi positiivisesti viimeisten 2 viikon aikana käytetyn alkoholin määrään. PEth:n puoliintumisaika verenkierrossa on noin 4 päivää. PEth voidaan osoittaa verenkierrosta, käyttömäärästä riippuen 2 - 4 viikon kuluttua alkoholin käytön jälkeen.

PEth:n veripitoisuuden ja käytetyn alkoholimäärän välistä yhteyttä ei ole täysin osoitettu eri henkilöillä. Tämän vuoksi eri henkilöiden erilaisia kulutusmääriä ei voi arvioida tai vertailla keskenään suhteessa mitattuun PEth-arvoon. Tutkimuksen spesifisyys on hyvä (lähes 100 %) ja herkkyys on parempi (n. 94 -100 %) kuin S-CDT, E-MCV ja S-GT tutkimuksissa yksinään tai niiden kombinaatioissa. Vääriä positiivisia ei ole osoitettu.

Virhelähteet

Huom! Näytteen kontaminoituminen etanolilla näytteenoton voi aiheuttaa PETh:in muodostumista näytteen säilyttämisen yhteydessä. Samoin jos henkilön veressä on ollut runsaasti alkoholia näytteenoton yhteydessä (humalatila) ja näytettä säilytetään pidempään ennen analyysiä, voi fosfatidyylietanolia muodostua näytteessä In Vitro.

Tekopaikka

Vita Laboratoriot Oy / Labor Dr. Kramer & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS 
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 01.04.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019