Metanoli

U -MeOH     ATK 9459

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Metanolialtistuksen mittaus ja seuranta

Näyteastia

Näytteenotto: tehdaspuhdas kertakäyttöinen muovipurkki
Kuljetusputki: teflonkorkkinen lasiputki U -MeOH tutkimusta varten

Hivenaine-ja altistetutkimusten näyteastiat ja kuljetusputket (P, U, dU) (pdf)

Lähete

Näytteen mukana on suositeltavaa lähettää täytetty esitietolomake.

Näyte

25 ml virtsaa (minimi 20 ml) teflonkorkkiseen lasiseen erikoisputkeen. 

Iltanäyte: näyte otetaan heti altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Näyte otetaan kertakäyttöastiaan, josta se kaadetaan välittömästi teflonkorkkiseen lasiputkeen. Putki suljetaan huolella ja jäähdytetään jääkaapissa. Huom. Metanoli on hyvin haihtuvaa.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010), on tuloksen tulkinta epävarma. Tämän vuoksi ennen näytekeräystä ei tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, otamme yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen  (HS-GC-MS)

Tekotiheys

Tehdään 2 x kuukaudessa

Vastausaika (arkipäivää)

22

Viitearvot

Altistumattomat    alle 2 mg/l
Toimenpideraja    15 mg/l

Metanoli on akuutisti myrkyllinen aine, joka ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä ja sillä on keskushermostoa lamauttava vaikutus. Euroopan Unionissa metanoli on luokiteltu: myrkyllistä hengitettynä (H331), myrkyllistä joutuessaan iholle (H311), myrkyllistä nieltynä (H301). EU:ssa metanolille on ehdotettu lisääntymismyrkyllisyysluokitusta eläinkokeissa havaittujen sikiömyrkyllisten vaikutusten takia. Tästä syystä metanolialtistumisessa sovelletaan raskauden aikana toimenpiderajana arvoa 2 mg/l.

Tekopaikka

Työterveyslaitos
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 17025

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 16.02.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024