DNA, natiivi, vasta-aineet EIA

S -DNAAb          ATK nro 9499

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatiot

SLE:n diagnostiikka sekä sen ennusteen ja aktiviteetin arviointi. Homogeenisen värjäyskuvion aiheuttaneiden tumavasta-aineiden
spesifiteetin tutkiminen.

Näyteastia

Seerumiputki tai seerumigeeliputki

Näyte

1 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys


Säilytys 2  vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä, jos perillä vuorokauden kuluessa.

 

Menetelmä

Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA), jossa mitataan kvantitatiivisesti vasta-aineita kaksisäikeistä denaturoimatonta (natiivia) plasmidi-DNA:ta vastaan (dsDNA).

Tekotiheys

2 x vko

Vastausaika (vrk)

3

Viitearvot

< 10     IU/ml     negatiivinen
10-15IU/mlraja-arvo
> 15IU/mlpositiivinen

Tulkinta

DNA-vasta-aineita esiintyy riippuen taudin aktiivisuudesta 40-90
%:lla SLE-potilaista. Verrattuna dsDNA-vasta-aineiden määrittämiseen
epäsuoralla immunofluoresenssilla (S -DNAnAb, KL 1261) FEIA-menetelmä on
kirjallisuuden mukaan hieman herkempi SLE-potilaiden diagnostiikassa ja sopii
kvantitatiivisena testinä paremmin vasta-ainetason seurantaan (korreloi taudin
aktiviteettiin osalla SLE-potilaista). Toisaalta osalla SLE:tä sairastavista
potilaista FEIA-menetelmä antaa negatiivisen tuloksen
immunofluoresenssimenetelmän antaessa positiivisen tuloksen. Siten kumpaa
tahansa tutkimusta (S -DNAAb tai S -DNAnAb) voidaan käyttää joko ensisijaisen
DNA-vasta-aineiden määritysmenetelmänä tai toissijaisena määrityksenä toisen
menetelmän tuloksen ja kliinisen kuvan ollessa ristiriitaiset.

FEIA-menetelmällä erityisesti matalat (<50 IU/ml) positiiviset
löydökset eivät aina varmistu immunofluoresenssimenetelmällä. Varmistustestin
ja muiden autoimmuunitestien tulosten jäädessä negatiivisiksi, voi vain FEIA-menetelmällä
saatu positiivinen tulos olla kliinisesti merkityksetön. Vain toisella testillä
positiiviset tulokset selittyvät usein potilaiden erilaisilla
DNA-vasta-ainepopulaatioilla, jotka tunnistuvat testeissä eri tavalla. S
-DNAAb-testissä antigeenina on plasmidi-DNA ja S -DNAnAb-testissä alkueläimen
kinetoplastissa sijaitseva DNA. Taudin edetessä vasta-aineiden spesifiteetti
voi myös muuttua. Matalia dsDNA-vasta-ainepitoisuuksia havaitaan myös muissa
systeemisissä autoimmuunitaudeissa kuin SLE:ssä sekä normaaliväestössä.


Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 06.10.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024