Huumeseulonta laaja (immunologinen)

U -Huum-O KL 4221

STT koodi: 10823

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Seulonta soveltuu tiettyjen huumausaineiden ja päihdyttävien lääkeaineiden käytön alustavaan toteamiseen. Seulonta kattaa seuraavat aineet/aineryhmät (yhteensä noin 20 eri ainetta):

Amfetamiini ja sen johdannaiset
- ensisijaisesti amfetamiini, metamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) ja metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA, Ecstasy).

Bentsodiatsepiinit
- ensisijaisesti diatsepaami, klooridiatsepoksidi, dikaliumkloratsepaatti ja tematsepaami (suurina pitoisuuksina myös alpratsolaami, midatsolaami ja triatsolaami).

Buprenorfiini
Dekstropropoksifeeni
Kannabis
Kokaiini
Metadoni

Opiaatit
- ensisijaisesti etyylimorfiini, heroiini, kodeiini ja morfiini.

Näyte

10 ml kertavirtsaa. Lähetteeseen on syytä merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Näyteastia

Terveyden- ja päihdehuollon huumetutkimussetti, virtsa (sis.putki, sinetti, imuliina ja minigrip)

tai pelkkä näyteputki:

Kuljetusputki, virtsanäytteet (10 ml), adapteri ei sovi putkeen

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

 Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Immunologinen.

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

1

Tulkinta

Normaalitulos on negatiivinen. Näytteen ollessa positiivinen ilmoitetaan nimeltä se aine/aineryhmä -kohtainen testi, joka antoi positiivisen tuloksen. Menetelmän luonteen vuoksi herkkyys eri aineille ja aineryhmille vaihtelee (ks. kyseisen aineen/aineryhmän immunologinen seulontatutkimus).

Koska kyseessä on immunologinen seulonta, seulonnan kattavuus on rajattu eikä se kata välttämättä kaikkia tiettyyn aineryhmään kuuluvia yhdisteitä. Haluttaessa laajempaa seulontaa valitaan laaja huumeseulonta (ks. Huume- ja lääkeaineseulonta virtsasta, laaja). Koska immunologisissa määrityksissä käytettävät vasta-aineet saattavat reagoida myös muiden yhdisteiden kanssa, on positiivinen seulontatulos syytä varmistaa aina massaspektrometrisellä menetelmällä (ks. kyseisen aineen/aineryhmän varmistustutkimus). Varmistusanalyysi tulee tilata 30 vrk kuluessa positiivisen seulontatuloksen valmistumisesta. Varmistusanalyysistä laskutetaan erikseen.

Huumaus- ja lääkeaineiden löytymiseen virtsanäytteestä vaikuttavat monet seikat, kuten otettu annos, annostiheys ja antotapa, ko. aineen farmakokineettiset ominaisuudet, yksilölliset aineenvaihdunnalliset erot, milloin ainetta otettu viimeksi, virtsanäytteen ominaispaino ja pH, käytetyn analyysimenetelmän herkkyys ja kattavuus. Huumaus- ja lääkeaineiden toteamisajat virtsanäytteestä saattavat siis vaihdella hyvinkin paljon tapauksesta riippuen

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 21.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024