Lamotrigiini

S -Lamotri KL 4328

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatiot

Lamotrigiinihoidon seuranta.
Lamotrigiini on fenyylitriatsiinijohdoksiin kuuluva epilepsialääke, jonka vaikutusmekanismi on kiihottavien aminohappojen, varsinkin glutamiinihapon, vapautumisen esto.
Lamotrigiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin, ja sen hyötyosuus on keskimäärin 98 %. Sen huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 2.2 ± 1.2 tunnissa. Se sitoutuu plasman proteiineihin 55 %:sti. Jakautumistila on pieni. Puoliintumisaika vaihtelee välillä 24-35 tuntia. Valproaatti lisää puoliintumisajan jopa 70 tuntiin. Sen sijaan karbamatsepiini, fenytoiini, primidoni ja fenobarbitaali vähentävät puoliintumisajan noin 15 tuntiin. Lamotrigiini metaboloituu maksassa N-glukuronidiksi, jona lääke erittyy virtsaan 65 %:sti. Muuttumattomana virtsaan erittyy noin 10 %.
Lamotrigiini ei vaikuttane merkittävästi muiden epilepsialääkkeiden kinetiikkaan. Maksan ja munuaisten toiminnan heikkeneminen pienentää puhdistumaa ja pidentää puoliintumisaikaa. Iällä ei ole suurta merkitystä puhdistumaan.

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä 5 vrk, kylmässä (2-8°C) 14 vrk. Lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C).

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

2 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4

Viitearvot

Hoitoalue 12-59 µmol/l. Toksisia oireita voi esiintyä pitoisuuksilla yli 78 umol/l.

Yhdistelmähoidoissa muiden epilepsialääkkeiden kanssa optimaalinen pitoisuusalue on matalampi.

Tulkinta

Huippupitoisuusaika 1- 3 tuntia p.o. Eliminaatiopuoliintumisaika 25 - 30 tuntia. Farmakokinetiikassa on suuria yksilöllisiä eroja.
Maksaentsyymejä indusoiva lääkitys (esim. fenytoiini, karbamatsepiini) lyhentää puoliintumisajan noin 15:een tuntiin. Samanaikainen valproaattilääkitys sen sijaan pidentää keskimääräisen puoliintumisajan noin 60:een tuntiin. Lamotrigiini ei vaikuta muiden epilepsialääkkeiden farmakokinetiikkaan.

Kirjallisuus

Iivanainen M, Gaily E, Uudet epilapsialääkkeet, Duodecim 1995;111:751-58.

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51:9-62.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 15.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024