Ulosteen parasiitit, nukleiinihappo (kval)

F -ParaNhOKL 6375

Geenimonistukseen perustuva testi, jolla voidaan todeta ulostenäytteestä tärkeimmät ripulia aiheuttavat alkueläinpatogeenit: Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium spp. (C. parvum tai C. hominis) ja Entamoeba histolytica.

Indikaatiot

Suolistoparasiittien epäily. Syy epäillä Giardian tai Dientamoeban aiheuttamaa infektiota, on pitkittynyt ripuli. Syy epäillä E. histolytican aiheuttamaa infektiota on ripulin vaikeu, veriripuli tai yleisoireiden (kuume, ylävatsakipu tai ylävatsan aristus) esiintyminen. Voimakas vesiripuli antaa syyn epäillä Cryptosporidiumin tai Giardian aiheuttamaa infektiota.  Muut suoliston alueen oireet (ylävatsakipu, pahoinvointi, laihtuminen, ilmavaivat tai vatsan turvotus) antavat syyn epäillä alkueläinparasiittien aiheuttamaa suolistoinfektiota. F -Para-O  -tutkimuksessa syntynyt tarve varmistaa onko havaittu Entamoeba-löydös E. histolytica, tai tutkia F -Para-O -tutkimuksessa herännyt epäily Dientamoebasta tai Cryptosporidiumista. 

Tutkimus löytää yleisimmät ja hoitoa vaativat suoliston alkueläinparasiitit G. lamblia, D. fragilis, Cryptosporidium (C. parvum tai C. hominis) ja E. histolytica.

Näyte

Ulostenäyte Copanin eNATTM -putkessa. Linkki eNAT -putkien käyttöohjeeseen.

Formaliiniulostetta on myös mahdollista käyttää.  Suositeltavaa se on vain F -Para-O -tutkimuksen varmistustutkimuksena (lisäpyyntönä), kun mikroskopoimalla on löydetty Entamoeba histolytica/E. dispar tai epäily Dientamoeba fragiliksesta tai kryptosoporidiumista. Tämä siksi, että formaliiniulosteen käyttö heikentää tutkimuksen herkkyyttä ainakin D. fragilis -löydöksen osalta.

Linkki asiakkaan näytteenotto-ohjeeseen.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys edellyttää pakastusta.

Menetelmä

Nukleiinihapon monistus reaaliaikaisella PCR:llä. Multiplex testi, joka tunnistaa 4 eri alkueläinparasiittia.

Tekotiheys

2 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Normaali tulos on negatiivinen.  G. lamblia ja E. histolytica  ovat aina kliinisesti merkittäviä löydöksiä ja tulisi Suomen oloissa hoitaa sekä oireisilta että oireettomilta potilailta. Hoidon onnistumisen varmistamiseksi on suositeltavaa ottaa kontrollinäytteitä 1 ja 2 kuukauden kuluttua (G. lamblia) ja kuukauden kuluttua näyte amebiaasin hoidon jälkeen. Oireettomien potilaiden häätöhoidon tavoitteena on eliminoida amebiaasin tartunnanlähde ja estää myöhemmin ilmenevän oireisen taudin kehittyminen potilaalle itselleen. D. fragilis saattaa löytyä myös oireettomilta henkilöiltä ja löydös edellyttää hoitoa ainoastaan oireisilta potilailta. Cryptosporidium-löydös liittyy lähes aina ripuliin, mutta hoito on tarpeen vain harvoin infektion rajoittuessa itsestään ellei potilaalla ole immuunipuutosta.
Tutkimus ei löydä Suomen oloissa erittäin harvinaisia alkueläinpatogeeneja kuten Cyclospora, Sarcocystis, Balantidium coli tai mikrosporidiat. Tutkimus ei myöskään havaitse matoinfektioita (esim. madonmunia). Ulostenäytteen mikroskoponti F -Para-O.
Nukleiinihapon monistukseen perustuva testi on herkempi kuin mikroskopointi ja siksi yksi ulostenäyte yleensä riittänee.Virhelähteet

Amebat säilyvät huonosti tuoreulosteessa ja D. fragilis säilyy huonosti jopa formaliiniulosteessa, koska se muodostaa vain harvoin kystamuodon. Nukleiinihapot  säilyvät hyvin eNATTM -putkessa.  

Tiedustelut

sairaalamikrobiologi Anna Muotiala
anna.muotiala@synlab.fiPäivitetty: 23.04.2021

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021