Tyreoidea, vasta-aineet

S -TyrAb        ATK nro 635

Osatutkimukset

S -TyglAb        KL 2829
S -TPOAb        KL 4028

Indikaatiot

Autoimmunityreoidiitit. Struuman sekä hypo- että hypertyreoosien erotusdiagnostiikka.

Näyte

1 ml (minimi 0.4 ml) seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta eroteltava geelin päältä heti sentrifugoinnin jälkeen.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 1 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Menetelmä

S -TyglAb  ja S -TPOAb   immunoluminometrinen (ILMA).

Tekotiheys

Tehdään ma-pe, valmistuu samana päivänä.

Viitearvot

     S -TyglAb      S -TPOAb
normaali     alle  4   alle  35kU/l
lievästi kohonnut     4 - 80   35 - 100kU/l
kohonnut     yli  80   yli   100kU/l

Tulkinta

Pieniä vasta-ainepitoisuuksia on oireettomassa väestössä 5 - 20 %:lla. Vasta-aineiden esiintyvyys on suurempi naisilla kuin miehillä ja lisääntyy iän myötä. Struumaisessa eli Hashimoton tyreoidiitissa vasta-aineiden prevalenssi on molempia vasta-aineita tutkittaessa lähes 100 %. Spontaanissa atrofisessa hypotyreoosissa vasta-aineita on noin 70 %:lla. Basedowin taudissa esiintyy kiertäviä vasta-aineita noin 50 %:lla, mutta arvot ovat pienempiä kuin Hashimoton taudissa ja spontaanissa atrofisessa hypotyreoosissa. Suomalaisessa väestössä esiintyy ns. oireetonta autoimmuunityreoidiittia noin 2 - 5 %. Tähän ryhmään kuuluvista noin 30 %:lla on patologinen TSH-taso ja noin 50 %:lla patologinen TRH-kokeen tulos, mikä viittaa hypotyreoosin kehittymisen mahdollisuuteen (spontaanin hypotyreoosin prevalenssi on noin 0.5 %).
Autoimmuunityreoidiittien yhteydessä esiintyy myös tavallista runsaammin atrofista gastriittia, pernisiöösia anemiaa ja diabetesta. Harvinaisempia yhdistelmiä ovat tyreoidiitti ja idiopaattinen Addisonin tauti, idiopaattinen hypoparatyreoosi, ohutsuolen villusatrofia, vitiligo tai myastenia gravis. Vasta-aineita saattaa esiintyä myös ei-elinspesifisissä autoimmuunisairauksissa kuten LED-taudissa, Sjögrenin oireyhtymässä, nivelreumassa ja autoimmuunissa hemolyyttisessä anemiassa. Positiivista tulosta tulkittaessa tulisi näin ollen myös ottaa huomioon, onko potilaan taudinkuvassa viitteitä muista autoimmuunitaudeista ja kannattaako mahdollisesti tehdä muita immunologisia tutkimuksia. Toisaalta positiivinen tyreoideavasta-ainelöydös edellyttää usein kilpirauhasen toiminnan (T4-V, TSH ym.) tutkimista, jotta voitaisiin päätellä, onko tyreoidiitti johtanut hypotyreoosiin.

Tiedustelut

kemisti Heidi Nousiainen
heidi.nousiainen@medix.fi
Päivitetty: 21.02.2017

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019