Pleuriittitutkimus

Pt-Pleur-T     ATK nro 647

Osatutkimukset

S -ADAKL 2991
Pf-ADAKL 3662
fS -ACEKL 1092
Pf-ACEKL 3440
Pf-CEAKL 3655

Terveen henkilön pleuratilassa on muutama millilitra voitelevaa pleuranestettä. Nestemäärä pysyy vakiona, koska pleuranesteen muodostuminen pleura parietalikseen ja sen imeytyminen pleura viskeralikseen ovat dynaamisesti tasapainossa. Tasapainoon vaikuttavat hiussuonten läpäisevyys ja niissä vallitseva hydrostaattinen paine, keuhkopussin fysiologinen alipaine sekä plasman ja pleuranesteen kolloidiosmoottiset paineet. Jos jokin näistä tekijöistä muuttuu, syntyy helposti keuhkopussiin päin suuntautuva nesteen liike, ja tuloksena on nestekertymä keuhkopussiin. 

Pleuranestekertymän etiologia jää epäselväksi jopa n. 15 %:ssa tapauksista. Kuitenkin on yleensä mahdollista selvittää, onko kyseessä pahanlaatuinen tauti vai ns. "pleuritis NUD". Tämä on potilaan ennusteen kannalta tärkeää. Uuden pleuriittipotilaan rutiinitutkimuksiin kuuluu muiden tutkimusten ohella pleurapunktio ja pleuranestenäytteiden ottaminen, jos keuhkopussissa on vapaata nestettä. Samaan aikaan otettu verinäyte antaa mahdollisuuden laskea pleura-seerumi-indeksejä, joista voidaan päätellä, onko kyseessä paikallinen vai systeeminen tapahtuma. Toimenpiteen toistaminen voi olla hyödyksi. Mikrobiologiset ja sytologiset löydökset auttavat biokemialliset tulosten tulkinnassa.

Tutkimuspaketteihin sisältyvät erikoistutkimukset

Angiotensiini 1-konvertaasi (ACE)
on etupäässä keuhkojen endoteelisolujen membraaneissa esiintyvä entsyymi. Nivelreuman yhteydessä esiintyvässä pleuraeffuusiossa tavataan suurempia ACE-pitoisuuksia kuin muista sairauksista johtuvissa pleuraeffuusioissa. Tämä johtuu siitä, että keuhkopussissa esiintyvät reumakyhmyt tuottavat ACE:a. Pahanlaatuisen kasvaimen aiheuttamassa pleuraeffuusiossa ACE-pitoisuus on useimmiten pieni.

Adenosiinideaminaasi (ADA)
on puriinien kataboliaan osallistuva entsyymi, jota on ihmisen kaikissa kudoksissa, erityisesti lymfaattisessa kudoksessa. Soluvälitteisen immuunijärjestelmän aktivoituminen johtaa siihen, että seerumin ADA-pitoisuus (S -ADA) lisääntyy. Pleuranesteen suuri ADA-pitoisuus (Pf-ADA) erottaa tuberkuloottisen ja nivelreuman aiheuttaman pleuraeffuusion parapneumonisesta, epäspesifisestä ja pahanlaatuisen kasvaimen yhteydessä esiintyvästä pleuraeffuusiosta.

Suuria seerumin karsinoembryonaalisen antigeenin (S -CEA) pitoisuuksia tavataan ruuansulatuskanavan, rinta-, keuhko-, munasarja- ja haimasyövän yhteydessä. Pleuranesteen suuri CEA-pitoisuus viittaa pahanlaatuisen kasvaimen aiheuttamaan pleuraeffuusioon. Pf-CEA -pitoisuus lisääntyy n. 40 %:lla potilaista, joiden pleuraeffuusio johtuu pahanlaatuisesta kasvaimesta.

Indikaatiot

Pleuriittien etiologian selvittely.

Näytteenotto

Pleuriittien erotusdiagnostiset menetelmät ovat kiteytyneet seuraaviksi (lisätutkimukset kliinisen harkinnan mukaan):

I punktio

a. ulkonäkö kirjataan
b. tutkitaan:
- sytologia
- solumäärän laskenta ja leukosyyttien erittelylaskenta
- ACE ¹ ²
- ADA ¹ ²
- CEA ²

¹ samanaikaiset näytteet seerumista
² kuuluu SYNLAB Suomi Oy:n pleuriittitutkimukseen
c. tuberkuloosibakteeriviljely (pleurabiopsiasta ta -nesteestä)

II punktio

a. ulkonäkö kirjataan
b. tutkitaan:
- sytologia
- solumäärän laskenta ja leukosyyttien erittelylaskenta
c. tuberkuloosibakteeriviljely (pleurabiopsiasta ta -nesteestä)

Näytteet

3 ml seerumia ja sentrifugoitua pleuranestettä.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Viitearvot ja tulkinta

Pleuriittitutkimuksiin kuuluvien määritysten tulokset muuttuvat tyypillisesti eri pleuriiteissa. Tulkinta tapahtuu suhteessa kliiniseen kuvaan sekä mikrobiologisten, sytologisten ja kuvantamistutkimusten löydöksiin. Tarvittaessa voidaan laboratoriotuloksista pyytää lausunto, tällöin toivomme toimitettavan kliinisen kysymyksenasettelun ja keskeiset esitiedot.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 10.05.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024