Angiotensiini-1-konvertaasi

S -ACE          KL 1092
Pf-ACE           KL 3440
Li-ACE          KL 3426

Indikaatiot

Sarkoidoosin diagnostiikka (myös neurosarkoidoosi), taudin aktiivisuuden ja hoidon arviointi. ACE-estäjien esim. enalapriilin (mutta ei kaptopriilin) käytön (hoitomyöntyvyyden) kontrollointi.

Näyte

1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia, pleuranestettä tai selkäydinnestettä. EDTA-plasma ei sovi määritykseen. Pleuranesteen yhteydessä otetaan myös seeruminäyte.Seeruminäyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Inhibitor binding assay (IBA), joka perustuu spesifisen, leimatun ACE-estäjän sitoutumiseen ACE-molekyylin aktiiviseen keskukseen. Menetelmä on hyvin herkkä, mikä mahdollistaa ACE:n määrityksen esim. myös likvorista.

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4 - 6

Viitearvot

S -ACE20 - 60 U/l
Li-ACEalle 1.2 U/l
Pf-ACEalle potilaan samaan aikaan otetun S -ACE -pitoisuuden
                  

Tulkinta

Kohonnut seerumin ACE-arvo viittaa aktiiviin sarkoidoosiin. ACE voi olla normaali sarkoidoosissa, etenkin taudin alku- ja inaktiivissa vaiheessa ja se laskee steroidihoidon aikana. ACE voi olla korkea mm. Gaucherin taudissa, malignissa histiosytoosissa, tyreotoksikoosissa, asbestoosi- ja silikoosipotilailla, sekä joskus primaarisessa biliaarisessa kirroosissa. Sen sijaan seerumin ACE ei nouse niissä tapauksissa, jotka ovat keuhkosarkoidoosin erotusdiagnoosin kannalta tärkeintä (keuhkofibroosi, tuberkuloosi, syöpä, pneumonia jne). Matala ACE liittyy usein syöpään, lymfoomaan, sidekudostauteihin jne, mutta löydös on täysin epäspesifinen.
Mikäli potilasta hoidetaan enalapriililla tai lisinopriilillä (tai muulla veressä stabiililla ACE-estäjällä), matala ACE ilmaisee luotettavasti, että potilas on nauttinut lääkkeensä, mikä on usein tärkeää hoitomyöntyvyyden arvioinnissa.
Pleuranesteen ACE ja Pf-ACE/S -ACE -suhde ovat kohonneet nivelreumaan liittyvässä pleuriitissa, mikä on diagnostiikassa hyödyllinen tieto.
Likvorin kohonnut ACE viittaa neurosarkoidoosiin.

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 23.04.2021

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021