Angiotensiini-1-konvertaasi

fS-ACE          KL 1092
Pf-ACE           KL 3440
Li-ACE*          KL 3426

*) Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Sarkoidoosin diagnostiikka (myös neurosarkoidoosi), taudin aktiivisuuden ja hoidon arviointi. ACE-estäjien esim. enalapriilin (mutta ei kaptopriilin) käytön (hoitomyöntyvyyden) kontrollointi.

Näyteastia

S: Seerumiputki tai seerumigeeliputki.
Li: Näyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml, (soveltuvuus mm. lisäaineeton virtsa-analytiikka)
Pf: Näyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml, (soveltuvuus mm. lisäaineeton virtsa-analytiikka)

Näyte

1 ml paastoseerumia, pleuranestettä tai selkäydinnestettä  EDTA-plasma ei sovi määritykseen. Pleuranesteen yhteydessä otetaan myös seeruminäyte. 

Näytteen säilytys

Säilytys 5 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Jääkaapissa säilytetyn näytteen lähetys huoneenlämmössä, pakastettuna säilytetyn näytteen lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Fotometrinen

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4 - 6

Viitearvot

fS-ACEAikuiset (yli 18 vuotiaat): 20 - 70 U/l                                                  
Lapset (6 kk- 18 vuotta): 29 - 112 U/l
Li-ACEalle 2 U/l
Pf-ACEalle potilaan samaan aikaan otetun S -ACE -pitoisuuden
                  

Tulkinta

Kohonnut seerumin ACE-arvo viittaa aktiiviin sarkoidoosiin. ACE voi olla normaali sarkoidoosissa, etenkin taudin alku- ja inaktiivissa vaiheessa ja se laskee steroidihoidon aikana. ACE voi olla korkea mm. Gaucherin taudissa, malignissa histiosytoosissa, tyreotoksikoosissa, asbestoosi- ja silikoosipotilailla, sekä joskus primaarisessa biliaarisessa kirroosissa. Sen sijaan seerumin ACE ei nouse niissä tapauksissa, jotka ovat keuhkosarkoidoosin erotusdiagnoosin kannalta tärkeintä (keuhkofibroosi, tuberkuloosi, syöpä, pneumonia jne). Matala ACE liittyy usein syöpään, lymfoomaan, sidekudostauteihin jne, mutta löydös on täysin epäspesifinen.
Mikäli potilasta hoidetaan enalapriililla tai lisinopriilillä (tai muulla veressä stabiililla ACE-estäjällä), matala ACE ilmaisee luotettavasti, että potilas on nauttinut lääkkeensä, mikä on usein tärkeää hoitomyöntyvyyden arvioinnissa.
Pleuranesteen ACE ja Pf-ACE/S -ACE -suhde ovat kohonneet nivelreumaan liittyvässä pleuriitissa, mikä on diagnostiikassa hyödyllinen tieto.
Likvorin kohonnut ACE viittaa neurosarkoidoosiin.

Tekopaikka

fS-ACE ja Pf-ACE:
SYNLAB Helsinki

Li-ACE:
MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 28.12.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024