Kokaiini, varmistus

U -KokaCt KL 1884

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio

Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen kokaiinin seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte kokaiinin metaboliittia.

Näyte

10 ml kertavirtsaa. (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Lähetteeseen on syytä myös merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS).

Tekotiheys

Tehdään 2-3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

3

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti kokaiinin metaboliittia, bentsoyyliekgoniinia. Menetelmän herkkyys on noin 100 ng/ml(0.1 mg/l).

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi


Kirjallisuus

Leinonen A, Savonen L, Laakkonen U-M. Screening and identification of cocaine. Kirjassa: Donike M, Geyer H, Gotzmann A. Mareck-Engelke U, Rauth S, toim. Proceedings, 10th Cologne workshop on dope analysis, 7th to 12th June 1992. Köln: Verlag SPORT und BUCH Strauss, 1992, s. 177-84.
Päivitetty: 20.10.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021