Sertraliini

S -Sertral KL 1937

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Sertraliinihoidon seuranta.
Sertraliini on naftyyliamiinijohdoksiin kuuluva masennuslääke. Se estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa presynaptisiin hermonpäätteisiin.
Suun kautta annettuna sertraliini imeytyy yli 44 %, mutta sen alkureitin metabolia on runsas. Tarkkaa hyötysuhdetta ei tunneta. Sertraliini metaboloituu desmetyylisertraliiniksi, jonka aktiivisuus on 10-12 % sertraliinin aktiivisuudesta in vitro ja käytännössä inaktiivi farmakologisissa kokeissa in vivo.
Sertraliinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 6.5 ± 2.0 tunnissa. Sertraliinin jakautumistilavuus on 76 ± 26 l/kg ja puhdistuma 38 ± 14 ml/min/kg, joka pienenee iäkkäillä ja maksakirroosissa. Virtsaan erittyy muuttumatta alle 1 %. Sertraliini sitoutuu 98 %:sti plasman proteiineihin. Eliminaation puoliintumisaika on 22-36 tuntia, ja se pitenee iäkkäillä ja kirroosissa. Desmetyylisertraliinin puoliintumisaika on 62-104 tuntia. Huomioitava: Vaaralliset yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS.

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

100-600 nmol/l

Käytettäessä hoitoannosta 50-200 mg/vrk, sertraliinin pitoisuus seerumissa on yleensä välillä 100-600 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1000 nmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.

Grimsley SR, Jann MW. Paroxetine, sertraline, and fluvoxamine: New selective serotonin reuptake inhibitors. Clin Pharm 1992;11:930-57.
Päivitetty: 04.07.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024