Midatsolaami

S -Midats KL 1894


Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Midatsolaamihoidon seuranta. Midatsolaami on lyhytvaikutuksinen bentsodiatsepiiniryhmän unilääke.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x  vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisena alueena pidetään 0.02 - 0.05 µmol/l.
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 3 µmol/l.Midatsolaami imeytyy nopeasti sekä suun kautta että lihakseen annettuna. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 0.5-1.5 tunnissa. Runsaan ensikierron metabolian vuoksi biologinen hyötyosuus on 30-60 %. Midatsolaami sitoutuu 96-98 %:sti plasman proteiineihin. Sitoutumisaste pienenee iäkkäillä ja munuaisen vajaatoiminnassa. Midatsolaamin jakautumistilavuus on 0.8-1.7 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee välillä 1.5-2.5 tuntia ja pitenee iäkkäillä, lihavilla ja maksakirroosissa. Sen puhdistuma on 4-8 ml/min/kg. Midatsolaami metaboloituu lähes täydellisesti. Päämetaboliitti on aktiivinen. Sen puoliintumisaika on vajaa tunti. Samanaikaiseti käytetyt CYP3A4:n estäjät lisäävät midatsolaamin pitoisuuksia moninkertaisiesti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Päivitetty: 04.07.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024