Bakteeri, viljely nielusta, laaja

Ps-BaktVi          KL 4290

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Tonsilliitin aiheuttajien eli ß-hemolyyttisten A-, C- ja G- ryhmän streptokokkien löytämisen lisäksi tutkimusta käytetään, kun nuhaiselta lapselta etsitään ylähengitystiepatogeeneja otiittien, pneumonioiden ja bronkiittien etiologian selvittelyssä. Mikäli etsitään Arcanobacterium haemolyticum -bakteeria, on se hyvä mainita lähetteessä erikseen.
Neisseria meningitidis ja N. gonorrhoeae (meningokokki ja gonokokki) löytyvät nieluviljelyistä vain jos niitä erikseen pyydetään (Pu-BaktVi2, KL 3492, Ps-GcVi, KL 3498).

Näyte

Ruokailu tai juominen vähän ennen näytteenottoa saattaa heikentää näytteen laatua.
Kieli painetaan alas lastan avulla. Näyte otetaan dacrontikulla tulehdusalueelta nielurisoista, mieluiten peitteisestä kohdasta, sekä takanielusta varoen koskettamasta posken limakalvoa. Näytetikku laitetaan kuljetusputkeen.

Säilytys ja lähetys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 1 - 2 vrk. Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Viljely yleiselatusaineille, todennäköisten infektion aiheuttajabakteerien tunnistus ja herkkyysmääritykset (tarvittaessa).

Tekotiheys

Viljellään arkipäivisin ma-la, valmistuu yleensä 1 vrkssa.

Vastausaika(arkipäivää)

1

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

Näytteestä vastataan ß-hemolyyttisten streptokokkien lisäksi pneumokokit, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis ja Staph.aureus. Pieniä tai kohtalaisia määriä edellä mainittuja voi esiintyä nielussa normaalistikin.

Tiedustelut

Sairaalamikrobiologi Minna Ervola
etunimi.sukunimi@synlab.fi
Päivitetty: 26.11.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021