Huume- ja lääkeaineseulonta, laaja (LC-TOFMS), virtsa

U -HuumTOF ATK nro 9444

STT koodi: 10694

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Menetelmä sopii huumaavien aineiden käytön massaspektrometriseen seulontaluonteiseen toteamiseen terveydenhuollossa, päihdehuollossa ja sosiaalitoimessa.

Menetelmässä seurataan kattavasti noin 300 erilaista tavanomaista huumetta, väärinkäytettävää lääkeainetta  tai muuntohuumetta, joista akkreditoinnin piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 130.  Mitattavien aineiden joukkoa päivitetään jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman hyvin Suomessa saatavilla tai käytössä olevia huumaavia ja väärinkäytettäviä aineita.

Tutkimus ei sisällä erillisiä varmistusanalyysejä, mutta ne ovat pyydettävissä yhdistekohtaisesti erikseen (katso alla kohta "seulontatulosten varmistaminen").

Gammahydroksibutyraatti/gammabutyrolaktoni (Gamma/Lakka) ei sisälly tähän tutkimukseen.

Näyte

Vähintään 20 ml kertavirtsaa (huumeseulontaan riittää 5 ml virtsaa - suurempi määrä tarvitaan, jos näytteestä mahdollisesti halutaan myöhemmin lisätutkimuksia esim. varmistusanalyysejä)

Näyteastia

Terveyden- ja päihdehuollon huumetutkimussetti, virtsa (sis.putki, sinetti, imuliina ja minigrip)

tai pelkät näyteputket:

2 kpl Kuljetusputki, virtsanäytteet (10 ml), adapteri ei sovi putkeen

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (lentoaikamassaspektrometria, MSTOF)

Tekotiheys

4-5 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

6-12

Tulkinta

Normaali tulos on negatiivinen. Vastauksessa ilmoitetaan löydettyjen yhdisteiden nimet. Jos raportoitava  yhdiste (esim. uusi muuntohuume) ei vielä kuulu akkreditoinnin piiriin, ilmoitetaan siitä erikseen.

Menetelmä mittaa kattavasti tavanomaisia huumeita ja väärinkäytettäviä lääkeaineita (mm. amfetamiinit ja niiden johdannaiset, bentsodiatsepiinit ja muut unilääkkeet, opiaatit ja muut huumaavat särkylääkkeet, tramadoli, kannabis, kokaiini, LSD, pregabaliini, gabapentiini) sekä erilaisia muuntohuumeita (fenetyyliamiinit, katinonit, piperidiinit, synteettiset kannabinoidit, tryptamiinit). Suurimmalle osalle yhdisteitä/yhdisteryhmiä menetelmän herkkyys on 1-100 ng/ml. Pregabaliinille herkkyys on noin 5000 ng/ml. Gammahydroksibutyraatti/gammabutyrolaktoni (Gamma/Lakka) ei sisälly tähän tutkimukseen.

Seulontatulosten varmistaminen

Positiiviset seulontatulokset on syytä varmistaa ainakin niissä tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta voi seurata testattavalle rikosoikeudellisia tai kurinpidollisia seuraamuksia. Varmistusanalyysit voidaan kohdistaa niihin seulonnassa raportoituihin yhdisteisiin, joilla on tapauksen käsittelyn kannalta merkitystä (esimerkiksi niin, että ei varmisteta henkilön normaaliin lääkitykseen kuuluvia aineita).

Varmistusanalyysit tehdään samasta - jo laboratorioon lähetetystä - näytteestä, josta U -HuumTOF -tutkimuskin  on tehty. Varmistusanalyysit tehdään aina massaspektrometrisillä menetelmillä.

Varmistuspyyntö on tehtävä 2 viikon sisällä siitä kun seulontatulos on saatu. Varmistuspyynnöt tehdään joko sähköisellä pyynnöllä ja puhelimitse (puh. 09 52561). Varmistustutkimus valitaan varmistettavien aineiden lukumäärän mukaan.  Tutkimuspyynnön yhteydessä laboratorioon on ilmoitettava nimeltä ne yhdisteet, jotka halutaan varmistaa.

U -TOFCt1   ATK nro 9567
Yhden yhdisteen ja sen mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

U -TOFCt2   ATK nro 9568
Kahden eri yhdisteen ja niiden mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

U -TOFCt3   ATK nro 9569
Kolmen eri yhdisteen ja niiden mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

U -TOFCt4   ATK nro 9570
Neljän eri yhdisteen ja niiden mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

U -TOFCt5   ATK nro 9571
Viiden eri yhdisteen ja niiden mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

Varmistusanalyysien vastausaika on 4-6 arkipäivää tutkimuksen pyynnöstä.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 11.12.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024