SLCO1B1-geenin c.521T>C variaatio, DNA-tutkimus verestä

B -SLCO1B1     KL 6344

Alihankinta

SLCO1B1-geenissä (OATP1B1, OATP-C) on todettu lukuisia nukleotidivariaatioita, joista c.521T>C (rs4149056) johtaa substituution V174A ja muuttaa proteiinin normaalia toimintaa. SLCO1B-proteiini osallistuu mm. statiinien kuljetukseen plasmasta maksaan; variaatioalleeli C tuhotessaan proteiinin toiminnan johtaa siten statiinien kertymiseen plasmaan ja kohonneeseen myopatiariskiin (lihashaittavaikutus). Myopatiariski on osoitettu etenkin simvastatiinin käyttöön liittyen C-alleelin kantajilla, erityisesti homotsygooteilla (CC), mutta myös heterotsygooteilla (TC) henkilöillä. Myös muihin statiineihin saattaa liittyä kohonnut myopatiariski ja annoksen suuruudella on tärkeä merkitys: mitä korkeampi statiiniannos on sen suurempi myopatiariski.

Indikaatiot

Statiinihoidon, etenkin simvastatiinin, aloitus. Epäily statiinien käyttöön liittyvistä lihashaittavaikutuksista (myopatia).

Näyteastia

EDTA-putki (K2)

Näyte

3 ml EDTA-verta

Säilytys ja lähetys

Lähetys mahdollisimman pian huoneenlämpöisenä. Lyhytaikainen säilytys (1-4 vrk) jääkaapissa.

Menetelmä

Genotyypitys TaqMan-kemialla.

Tekotiheys

1 x 2 vko

Vastausaika (arkipäivää)

16-18

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Variaation c.521T>C suhteen heterotsygooteilla on lievästi kohonnut riski statiinilääkehoitoon liittyvään myopatiaan (lihashaittavaikutus). Variaation c.521T>C suhteen homotsygooteilla on merkittävästi kohonnut riski statiinilääkehoitoon liittyvään myopatiaan. Riskialleelin C vaikutus myopatiariskiin on merkittävä etenkin simvastatiiniin kohdalla ja etenkin suurilla annoksilla. Myopatiariskiä arvioitaessa tulisi genotyypin lisäksi huomioida myös muut vaikuttavat tekijät kuten potilaan ikä, muu lääkehoito ja muut sairaudet. Tuloksen tulkinta perustuu kansainvälisiin CPIC (Clinical pharmacogenetics implementation consortium) ohjeistuksiin (Ramsey et al 2014, PharmGB tietokanta).

Kirjallisuus

Ramsey LB et al: The clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline for SLCO1B1 and simvastatin-induced myopathy: 2014 Update. Clin.Pharmacology & Therapeutics 2014: 96; 423-428.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 22.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024