Monikanavatutkimukset, kiinteät

Tutkimukset

9040          fS-Elektro
          MK4-7, Elektrolyyttitutkimukset
1028          S -Alb
2013          S -Ca
2082          S -Cl
2001          S -K
2303          S -Mg
2382          S -Na
1432          fS-Pi
 
9041          S -Entsyym
          MK4-7, Entsyymitutkimukset
1046          S -AFOS
1026          S -ALAT
1078          S -Amyl
1128          S -ASAT
2134          S -CK
1489          S -GT
2194          S -LD
 
9042          S -Ikterus
         MK4-7, Keltaisuustutkimus
1046          S -AFOS
1026          S -ALAT
1078          S -Amyl
1128          S -ASAT
1185          S -Bil
1189          S -Bil-Kj
1489          S -GT
 
9043          S -Maksa
 STT koodi:9484
          MK 4-7, Maksan toiminnan tutkimukset
1046          S -AFOS
1026          S -ALAT
1028          S -Alb
1128          S -ASAT
1185          S -Bil
1189          S -Bil-Kj
1489          S -GT
 
9044          fS-Munuais
          MK4-7, Munuaistoiminnan tutkimukset
2013          S -Ca
2001          S -K
2143          S -Krea
2382          S -Na
2516          S -Prot
2884          S -Uraat
2888          fS-Urea
 
9045          fS-Rasva
          MK4-7, Rasva-aineenvaihdunnan tutkimukset
1469          fS-Gluk
1489          S -GT
2095          fS-Kol
2097          fS-Kol-HDL
2099          fS-Kol-LDL
2143          S -Krea
2770          fS-Trigly
 
9052          fS-TTH
          MK4-7, Työterveyshuollon peruspaketti
1026          S -ALAT
1469          fS-Gluk
1489          S -GT
2095          fS-Kol
2097          fS-Kol-HDL
2099          fS-Kol-LDL
2143          S -Krea
2770          fS-Trigly
 
9053          fS-TTH2
          MK4-7, Työterveyshuollon peruspaketti 2
1046          S -AFOS
1128          S -ASAT
1469          fS-Gluk
1489          S -GT
2095          fS-Kol
2097          fS-Kol-HDL
2099          fS-Kol-LDL
2770          fS-Trigly
 
9047          fS-Kipu
          MK8-12, Akuutti vatsa -tutkimukset
1046          S -AFOS
1026          S -ALAT
1028          S -Alb
1078          S -Amyl
1128          S -ASAT
2134          S -CK
1469          fS-Gluk
1489          S -GT
2143          S -Krea
2194          S -LD
2884          S -Uraat
2888          fS-Urea
 
 9054          fS-Muisti
           MK 8-12, Muistihäiriötutkimukset
 2013          S-Ca
 1469          fS-Gluk
 1489          S -GT
 2095          fS-Kol
 2097                fS-Kol-HDL
 2099          fS-Kol-LDL
 2143          S -Krea
 2770          fS-Trigly
  
9183          fS-MuistiL
          MK8-12, Muistihäiriötutkimukset, laaja
1026          S -ALAT
2013          S -Ca
2566          fS-Fe
1469          fS-Gluk
1489          S -GT
2095          fS-Kol
2097          fS-Kol-HDL
2099          fS-Kol-LDL
2143          S -Krea
2001          S -K
2382          S -Na
2770          fS-Trigly
 
9048          fS-Neste
          MK8-12, Nestetasapainotutkimukset
1028          S -Alb
2013          S -Ca
2082          S -Cl
1469          fS-Gluk
2001          S -K
2143          S -Krea
2303          S -Mg
2382          S -Na
1432          fS-Pi
2516          S -Prot
2884          S -Uraat
2888          fS-Urea
 
 9046          fS-Paine
           MK 8-12, Verenpainepotilaan perustutkimukset
 1469          fS-Gluk
 2001          S -K
 2095          fS-Kol
 2097          fS-Kol-HDL
 2099          fS-Kol-LDL
 2143          S -Krea
 2382          S -Na
 2770          fS-Trigly
  
9049          fS-Tark-1
          MK8-12, Diagnostiset tarkastustutkimukset
1026          S -ALAT
2013          S -Ca
2566          fS-Fe
1469          fS-Gluk
1489          S -GT
2001          S -K
2095          fS-Kol
2097          fS-Kol-HDL
2099          fS-Kol-LDL
2143          S -Krea
2770          fS-Trigly
2884          S -Uraat
 
9174          fS-SairaPa
          MK8-12, Sairaalan peruspaketti
1046          S -AFOS
1026          S -ALAT
1128          S -ASAT
1469          fS-Gluk
1489          S -GT
2095          fS-Kol
2097          fS-Kol-HDL
2099          fS-Kol-LDL
2770          fS-Trigly
2143          S -Krea
2001          S -K
2382          S -Na
 
 9055          fS-Statin
          MK 8-12, Hyperlipidemian hoidon seuranta
 1128          S -ASAT
 2134          S -CK
 1469          fS-Gluk
 2095          fS-Kol
 2097          fS-Kol-HDL
 2099          fS-Kol-LDL
 2770          fS-Trigly
 2884          S -Uraat
  
9050          fS-Tark-2
          MK13-20, Diagnostiset tarkastustutkimukset
1046          S -AFOS
1026          S -ALAT
1028          S -Alb
1078          S -Amyl
1128          S -ASAT
2013          S -Ca
2134          S -CK
2566          fS-Fe
1469          fS-Gluk
1489          S -GT
2001          S -K
2095          fS-Kol
2097          fS-Kol-HDL
2099          fS-Kol-LDL
2143          S -Krea
2303          S -Mg
1432          fS-Pi
2756          fS-Transf
4606          fS-TrFeSat
2770          fS-Trigly
2884          S -Uraat
2888          fS-Urea
 
9051          fS-Tark-3
          MK21-25, Diagnostiset tarkastustutkimukset
1046          S -AFOS
1026          S -ALAT
1028          S -Alb
1078          S -Amyl
1128          S -ASAT
1185          S -Bil
1189          S -Bil-Kj
2013          S -Ca
2134          S -CK
2566          fS-Fe
1469          fS-Gluk
1489          S -GT
2001          S -K
2095          fS-Kol
2097          fS-Kol-HDL
2099          fS-Kol-LDL
2143          S -Krea
2194          S -LD
2303          S -Mg
2382          S -Na
1432          fS-Pi
2756          fS-Transf
4606          fS-TrFeSat
2770          fS-Trigly
2884          S -Uraat
2888          fS-Urea
    

Indikaatiot

Monikanavatutkimusta käytetään useimmiten tilanteessa, joissa oireiden perusteella ei synny spesifistä epäilyä mistään tietystä taudista. Ne ovat usein osa terveystarkastusta.

Näyteastia

Seerumiputki  tai seerumigeeliputki

Näyte

2 ml seerumia.  Huom! Mikäli pyydetään fS-Gluk, seerumi tulee erottaa puolen tunnin kuluttua näytteenotosta.

Säilytys ja lähetys

Seerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Seerumin voi lähettää geelin päällä.

Menetelmä

Fotometriset ja ISE-määritykset.

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Viitearvot

Ks. osatutkimukset.

Tulkinta

Yksittäisten tutkimusten tulkinnan osalta ks. ao. tutkimusta koskevat tekstit. Monikanavatutkimusta tulkittaessa on syytä muistaa, että osa terveidenkin tuloksista osuu viitevälin ulkopuolelle, esimerkiksi, jos tehdään 20 samanaikaista tutkimusta, vain 36:lla sadasta niiden kaikkien tulokset ovat viitevälissä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 29.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023