Glutamyylitransferaasi

S -GT          KL 1489

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Sappistaassin ja muiden maksasairauksien diagnostiikka. Alkoholin liikakäytön epäily.

Näyteastia

Seerumiputki tai seerumigeeliputki

Näyte

1 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys

Seerumi säilyy 5 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Seerumin voi lähettää geelin päällä.

Menetelmä

Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan.

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Viitearvot

naiset       alle 40U/l
miehet           alle 60U/l 
    
Lapset
alle 15 vrk23 - 219 U/l
15 vrk - 11 kk 8 - 127U/l
 1 - 10 v 6 - 16U/l
11 - 17 v 7 - 21U/l
 

Tulkinta

Seerumin glutamyylitransferaasimääritystä (GT) esiintyy eniten maksa-, sappiteiden epiteeli-, munuaisten tubulus-, haima- ja verisuonten endoteelisolujen solukalvoissa. Seerumin entsyymi on sekä normaalitilassa että aktiviteetin ollessa kohonnut yleensä valtaosin maksaperäistä. Munuaisten tubulusvaurioissa entsyymin pitoisuus lisääntyy virtsassa mutta ei plasmassa.

S-GT on erittäin sensitiivinen maksavaurion osoittaja, mutta se ei ole spesifinen maksavauriolle. Seerumin GT-aktiivisuus kohoaa alkalista fosfataasia herkemmin kolestaasissa.

Mikäli S-GT on normaali S-AFOS:n ollessa koholla, tulee epäillä AFOS-nousun ei-maksaperäistä etiologiaa. Alkoholin suurkulutuksen osoittajana S -GT:tä kannattaa käyttää yhdessä seerumin niukkahiilihydraattisen transferriinin (S-CDT) määrityksen kanssa spesifisyyden parantamiseksi. Raskaudenaikaisen ikteruksen yhteydessä GT-aktiivisuus ei juuri suurene.

Alkoholin runsas säännöllinen käyttö ja useat lääkeaineet (mm. antiepileptit, barbituraatit, tri-sykliset antidepressantit) nostavat S -GT-arvoa. Tällöin aktiviteetin kohoaminen johtuu alkoholin tai lääkeaineiden aiheuttamasta maksan glutamyylitransferaasin induktiosta, eikä kyseessä ole välttämättä maksavaurio. Alkoholin käytön lopettamisen jälkeen aktiviteetti normaalistuu 2 - 3 viikossa. Alkoholin aiheuttaman maksavaurion yhteydessä (krooninen hepatiitti, rasvamaksa tai kirroosi) plasma-aktiviteetti on kohtalaisesti tai selvästi koholla.

S -GTei nouse luustosairauksien vaikutuksesta eikä kasvuikäisillä, joten määritys on alkalista fosfataasia spesifisempi. S -GT-aktiviteetti voi kuitenkin olla koholla myös mm. akuutissa pankreatiitissa, sydän- tai keuhkoinfarktissa, pneumoniassa, sydäninsuffisienssissa, colitis ulcerosassa, bronkuskarsinoomassa ja lihavuuden johdosta.  


Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 28.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024