Kolesteroli

fS-Kol          KL 2095
fP-Kol          KL 4515

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Sepelvaltimotaudin ja muiden aterotromboottisten tautien vaaran arviointi. Hyperkolesterolemian hoidon seuranta.

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia tai Li-hepariiniplasmaa, suositellaan paastonäytettä.

Säilytys ja lähetys

Seerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Entsymaattinen.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Tavoitearvot

Suositeltu tavoitearvo aikuisilla alle 5.0 mmol/l.

Tulkinta

Kolesteroli on solukalvojen välttämätön rakenneosa ja steroidihormonien synteesin lähtöaine. Kolesterolia saadaan ravinnosta ja sitä syntetoituu mm. maksassa. Seerumissa kolesteroli on sitoutuneena pääasiassa low density lipoproteiineihin (LDL) ja high density lipoproteiineihin (HDL). LDL kuljettaa kolesterolia maksasta kudoksiin ja HDL kudoksista maksaan eritettäväksi sappeen. Suurentunut kokonaiskolesteroli, korkea LDL ja matala HDL korreloivat lisääntyneeseen ateroskleroosin riskiin.

Dyslipidemialla tarkoitetaan tilaa, jossa todetaan suurentunut veren LDL-kolesterolipitoisuus (yli 3.0 mmol/l), koholla oleva triglyseridipitoisuus (yli 1.7 mmol/l), pieni HDL-kolesterolipitoisuus (miehillä alle 1,0 mmol/l, naisilla alle 1,2 mmol/l) tai näiden yhdistelmä. Yksittäistä kolesterolimittausta tarkempi sepelvaltimotaudin vaaraa ennustava mittari on kokonaiskolesterolin suhde HDL-kolesteroliin, jonka tulisi olla korkeintaan 4. Tarkastelussa käytetään myös LDL-kolesterolin ja HDL-kolesterolin välistä suhdetta. Lisäksi samanaikaisesti koholla oleva triglyseridipitoisuus ja kohtalaisesti koholla oleva (5 - 6.5 mmol/l) kokonaiskolesterolipitoisuus aiheuttavat yhdessä huomattavasti lisääntyneen sepelvaltimotaudin vaaran verrattuna tilaan, jossa ainoastaan kokonaiskolesteroli on koholla.
Kolesterolitutkimuksia paremmin sydäninfarktin tai sydänperäisen kuoleman riskiin assosioituu tiettyjen veren keramidien suhteet (ks tutkimus S -CERT).
Metamitsoli (kauppanimi Litalgin) häiritsee seerumin kolesterolin määritysmenetelmää ja näyte tutkimukseen suositellaan otettavaksi ennen metamitsolin annostelemista.
 
 

Tiedustelut

kemisti Arto Katajamäki
arto.katajamaki@medix.fi
Päivitetty: 26.03.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019