Kolesteroli

fS-Kol          KL 2095
S -Kol          KL 6428

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Sepelvaltimotaudin ja muiden aterotromboottisten tautien vaaran arviointi. Hyperkolesterolemian hoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki  tai seerumigeeliputki

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Säilytys ja lähetys

Seerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Entsymaattinen.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Tavoitearvot

Aikuisten suositeltu tavoitearvo on alle 5.0 mmol/l. Arvo on sama paastonäytteelle ja ilman paastoa otetulle näytteelle.

Tulkinta

Kolesteroli on solukalvojen välttämätön rakenneosa ja steroidihormonien synteesin lähtöaine. Kolesterolia saadaan ravinnosta ja sitä syntetoituu mm. maksassa. Seerumissa kolesteroli on sitoutuneena pääasiassa low density lipoproteiineihin (LDL) ja high density lipoproteiineihin (HDL). LDL kuljettaa kolesterolia maksasta kudoksiin ja HDL kudoksista maksaan eritettäväksi sappeen. Suurentunut kokonaiskolesteroli, korkea LDL ja matala HDL korreloivat lisääntyneeseen ateroskleroosin riskiin.

Dyslipidemialla tarkoitetaan tilaa, jossa todetaan suurentunut veren LDL-kolesterolipitoisuus (yli 3.0 mmol/l), koholla oleva triglyseridipitoisuus (yli 1.7 mmol/l), pieni HDL-kolesterolipitoisuus (miehillä alle 1,0 mmol/l, naisilla alle 1,2 mmol/l) tai näiden yhdistelmä. Yksittäistä kolesterolimittausta tarkempi sepelvaltimotaudin vaaraa ennustava mittari on kokonaiskolesterolin suhde HDL-kolesteroliin, jonka tulisi olla korkeintaan 4. Tarkastelussa käytetään myös LDL-kolesterolin ja HDL-kolesterolin välistä suhdetta. Lisäksi samanaikaisesti koholla oleva triglyseridipitoisuus ja kohtalaisesti koholla oleva (5 - 6.5 mmol/l) kokonaiskolesterolipitoisuus aiheuttavat yhdessä huomattavasti lisääntyneen sepelvaltimotaudin vaaran verrattuna tilaan, jossa ainoastaan kokonaiskolesteroli on koholla.
Kolesterolitutkimuksia paremmin sydäninfarktin tai sydänperäisen kuoleman riskiin assosioituu tiettyjen veren keramidien suhteet (ks tutkimus S -CERT).
Metamitsoli (kauppanimi Litalgin) häiritsee seerumin kolesterolin määritysmenetelmää ja näyte tutkimukseen suositellaan otettavaksi ennen metamitsolin annostelemista.
 
 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 28.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024