Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti, CERT

Hertta

CERT-tutkimus tunnetaan myös nimellä Hertta. https://hertta.fi/
STT koodi: 10202 

Pt-CERTATK 9566Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti
osatutkimukset
S -KVriskiATK 9562Kardiovaskulaarinen riskiluku
S -DMriskiATK 10287Diabetes mellitus riskiluku

Alihankinta

Indikaatiot

Sydän- ja verisuonitapahtumien riski:
     - Aikuisille, joilla on suvussa varhaista valtimotautia tai muita tunnettuja
       sepelvaltimotaudin riskitekijöitä
     - Miehille 40-vuotiaasta ja naisille 50-vuotiaasta lähtien
     - Sepelvaltimotautipotilaille tai kolesterolilääkityksellä oleville jäännösriskin arvioimiseksi
Tyypin II diabeteksen riskin arvioimiseksi aikuisilla

Näyteastia

Seerumigeeliputki

Näyte

1 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Näyte sentrifugoidaan asiakkaan laboratoriossa tunnin sisällä näytteenotosta. 

Huomautus

Kardiovaskulaarisesta riskiluvusta annetaan lausunto, jota varten pyynnön yhteydessä tulisi ilmoittaa, onko tutkittavalla henkilöllä diagnosoitu sepelvaltimotauti.

Diabetesriskiluvun laskemista varten pyynnön yhteydessä on ilmoitettava tutkittavan henkilön pituus ja paino. Mikäli näitä esitietoja ei ole saatavilla, diabetesriskilukua ei raportoida. Pyynnön yhteydessä on myös ilmoitettava onko potilaalla diagnosoitu tyypin I tai II diabetes. Mikäli henkilöllä on jo diagnosoitu diabetes, riskilukua ei raportoida.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. Seerumi on eroteltava geelin päältä erotteluputkeen ennen pakastamista.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5 - 10

Viitearvot

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Riskilukujen laskeminen

Kardiovaskulaarinen riskiluku määräytyy seeruminäytteestä mitattujen keramidien pitoisuuksien ja niiden välisten suhdelukujen perusteella. Keramidi-osatutkimuksista voi saada nolla, yksi tai kaksi riskipistettä tulosluokasta riippuen. Pisteiden yhteenlaskettu summa kertoo henkilön riskiluvun.

Diabetes mellitus riskiluku lasketaan tietystä keramidisuhteesta ja ottamalla huomioon henkilön painoindeksi, ikä ja sukupuoli.

Kardiovaskulaarinen riskiluku
0 - 2Matala riski
3 - 6Keskitason riski
7 - 9Kohonnut riski
10 - 12Korkea riski

Diabetes mellitus riskiluku
< 5matala riski
≥ 5 ja < 15keskitason riski
≥ 15korkea riski

Diabetes mellitus -riskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä (0-100%) sairastua tyypin II diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tulkinta

Potilailla, joilla kardiovaskulaarinen riskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä tehostamaan sepelvaltimotaudin primaari- tai sekundaaripreventiota. Keskeisiä toimia on kaksi. Ensinnäkin hoitoon ja elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi  tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski sydänkohtauksen tai sydänperäisen kuoleman osalta. Toiseksi korkea riskiluku voi tukea lääkityksen tehostamiseen liittyviä päätöksiä kuten statiinilääkityksen tehostamista tai mahdollista PCSK9-hoidon aloitusta, joskaan tuloksen pohjalta tehtyjen lääkemuutosten kliinisestä hyödystä näillä potilailla ei ole vielä tutkimusnäyttöä. Lisäksi kardiovaskulaarisen riskiluvun muutosten seuranta voi mahdollistaa motivaation ja hoitoon sitoutumisen ylläpidon pidemmälläkin aikavälillä. 

Potilaita, joilla diabetesriskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä motivoimaan elämäntapamuutoksiin. Esimerkiksi 5 % painon lasku tai maltillinen liikunnan lisäys voivat alentaa riskiä. Elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski tyypin II diabetekseen. Diabetesriskitestiä voi käyttää seurantaan henkilöillä, joilla on aloitettu elämäntapamuutokset.

Tekopaikka

Zora Biosciences Oy

Kirjallisuus

Hilvo et al. 2019 Development and validation of a ceramide- and phospholipid-based cardiovascular risk estimation score for coronary artery disease patients. Eur Heart J. 2019. Published online 18 June 2019

Meeusen et al. 2018 Plasma Ceramides - A Novel Predictor of Major Adverse Cardiovascular Events After Coronary Angiography. ATVB 2018;38:1933-1939.

Laaksonen et al. 2016 Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol. European Heart J. 2016; 37: 1967-1976. 

Havulinna et al. 2016 Circulating Ceramides Predict Cardiovascular Outcomes in the Population-Based FINRISK 2002 Cohort. ATVB 2016; 36: 2424-243.

Summers 2018 Could Ceramides Become the New Cholesterol. Cell Metabolism 2018; 27: 276-280. 

Hilvo et al. 2018 Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes. Diabetologia 2018; 61: 1424-1434.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 03.04.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024