Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti, CERT

Hertta

CERT-tutkimus tunnetaan myös nimellä Hertta.
https://hertta.fi/

Pt-CERTATK 9566Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti
osatutkimukset
S -KVriskiATK 9562Kardiovaskulaarinen riskiluku
S -DMriskiATK 10287Diabetes mellitus riskiluku

Alihankinta

Sydänkohtausriskin indikaatiot

Sepelvaltimotaudin ja sydänperäisen kuoleman riskin ennustaminen seuraavissa potilasryhmissä:

1) Henkilöt, joilla ei ole tiedossa olevaa sepelvaltimotautia, mutta joilla sukurasituksen tai muusta syystä epäillään olevan kohonnut sepelvaltimotaudin riski.

2) Sepelvaltimotautipotilaat, joilla korkea sydäninfarktin/sydänkuoleman riski voi johtaa lääkitysmuutoksiin, seurannan tehostamiseen tai invasiivisen toimenpiteen harkintaan.

Diabetesriskin indikaatiot

Diabetesriskin ennustaminen henkilöille, joilla ei ole diagnosoitua diabetesta. Testiä suositellaan erityisesti, jos epäillään sukurasituksen vuoksi tai muusta syystä olevan kohonnut riski tyypin II diabetekseen.

Näyte

1 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Näyte sentrifugoidaan asiakkaan laboratoriossa tunnin sisällä näytteenotosta. 

Huomautus

Diabetesriskiluvun laskemista varten pyynnön yhteydessä on ilmoitettava tutkittavan henkilön pituus ja paino. Mikäli näitä esitietoja ei ole saatavilla, diabetesriskilukua ei raportoida. Pyynnön yhteydessä on myös ilmoitettava onko potilaalla diagnosoitu tyypin I tai II diabetes. Mikäli henkilöllä on jo diagnosoitu diabetes, riskilukua ei raportoida.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5 - 10

Viitearvot

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Riskilukujen laskeminen

Kardiovaskulaarinen riskiluku määräytyy seeruminäytteestä mitattujen keramidien pitoisuuksien ja niiden välisten suhdelukujen perusteella. Keramidi-osatutkimuksista voi saada nolla, yksi tai kaksi riskipistettä tulosluokasta riippuen. Pisteiden yhteenlaskettu summa kertoo henkilön riskiluvun.

Diabetes mellitus riskiluku lasketaan tietystä keramidisuhteesta ja ottamalla huomioon henkilön painoindeksi, ikä ja sukupuoli.

Kardiovaskulaarinen riskiluku
0 - 2Matala riski
3 - 6Keskitason riski
7 - 9Kohonnut riski
10 - 12Korkea riski

Diabetes mellitus riskiluku
< 5matala riski
≥ 5 ja < 15keskitason riski
≥ 15korkea riski

Diabetes mellitus -riskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä (0-100%) sairastua tyypin II diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tulkinta

Potilailla, joilla kardiovaskulaarinen riskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä tehostamaan sepelvaltimotaudin primaari- tai sekundaaripreventiota. Keskeisiä toimia on kaksi. Ensinnäkin hoitoon ja elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi  tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski sydänkohtauksen tai sydänperäisen kuoleman osalta. Toiseksi korkea riskiluku voi tukea lääkityksen tehostamiseen liittyviä päätöksiä kuten statiinilääkityksen tehostamista tai mahdollista PCSK9-hoidon aloitusta, joskaan tuloksen pohjalta tehtyjen lääkemuutosten kliinisestä hyödystä näillä potilailla ei ole vielä tutkimusnäyttöä. Lisäksi kardiovaskulaarisen riskiluvun muutosten seuranta voi mahdollistaa motivaation ja hoitoon sitoutumisen ylläpidon pidemmälläkin aikavälillä. 

Potilaita, joilla diabetesriskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä motivoimaan elämäntapamuutoksiin. Esimerkiksi 5 % painon lasku tai maltillinen liikunnan lisäys voivat alentaa riskiä (Saaristo et al. 2010). Elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski tyypin II diabetekseen. Diabetesriskitestiä voi käyttää seurantaan henkilöillä, joilla on aloitettu elämäntapamuutokset.

Tekopaikka

Zora Biosciences Oy

Kirjallisuus

Laaksonen et al. Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol. European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehw148.

Havulinna et al. Circulating Ceramides Predict Cardiovascular Outcomes in the Population-Based FINRISK 2002 Cohort. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2016;http://dx.doi.org/10.1161/ATVBAHA.116.307497

Hilvo et al. 2018 Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes. Diabetologia (2018). https://doi.org/10.1007/s00125-018-4590-6

Saaristo et al. 2010 Lifestyle Intervention for Prevention of Type 2 Diabetes in Primary Health Care. One-year follow-up of the Finnish National Diabetes Prevention Program (FIN-D2D). Diabetes Care. 2010 Oct; 33(10): 2146-2151.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 16.11.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019