Kreatiniini

S -Krea          KL 2143
P -Krea          KL 4600
dU-Krea          KL 2141

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Munuaisten toiminnan arviointi ja seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Paastonäyte on suositeltava, koska ateria nostaa S-/P-Krea-pitoisuutta

Näyte

1 ml seerumia tai Li-hepariiniplasmaa.
1 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Virtsa säilytetään kylmässä keräyksen aikana. Virtsamäärä mitataan.

Säilytys ja lähetys

Seerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Viitearvot

S/P -Krea
miehet   60 - 100   umol/l
naiset    50 - 90   umol/l
lapset0 - 2 kk   alle 77   umol/l
2 kk - 2v   alle 34   umol/l
3 - 6v   alle 42   umol/l
7 - 10v   alle 56   umol/l
 11 - 14v   alle 68   umol/l
 
dU-Krea     
 miehet 9 - 19   mmol
 naiset 6 - 13   mmol
 

Tulkinta

Kreatiniini määritystä käytetään munuaisfunktion arviointiin.
Kreatiniinipitoisuus riippuu potilaan lihasmassasta, niinpä lihaksikkailla henkilöillä saattaa esiintyä viitearvoja ylittäviä arvoja. Myös ateria, varsinkin lihaa sisätävä, nostaa lyhytaikaisesti seerumin/plasman kreatiniiniarvoja, jopa 20 %. Luotettava tulos saadaan paaston jälkeen.
Kreatiniinipitoisuus suurenee munaisten toiminnan heiketessä. Viiteväli ylittyy, kun glomerulussuodoksen määrä on pienentynyt noin puoleen. Epäselvissä tilanteissa saa yksittäistä seerumin kreatiniinimittausta tarkemman kuvan tutkimalla kreatiniinin poistuma.

Lisäksi munuaisten funktiota voidaan arvioida laskennallisesti.  GFRe-kaavalla laskettava aikuisten (18 v täyttäneet) glomerulussuodosnopeuden estimaatti (Pt-GFRe KL 6354) huomioi potilaan seerumin kreatiniinipitoisuuden, iän ja sukupuolen.

Tiedustelut

kemisti Arto Katajamäki
arto.katajamaki@synlab.fi
Päivitetty: 21.01.2021

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021