Kreatiniini

S -Krea          KL 2143
dU-Krea          KL 2141
U -Krea          KL 2145

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Munuaisten toiminnan arviointi ja seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Paastonäyte on suositeltava, koska ateria nostaa S-Krea-pitoisuutta

Näyteastia

Seerumiputki  tai seerumigeeliputki
Näyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml, (soveltuvuus mm. lisäaineeton virtsa-analytiikka)

Näyte

1 ml seerumia.
1 ml hyvin sekoitettua kerta- tai vuorokausivirtsaa. Virtsa säilytetään kylmässä keräyksen aikana. Virtsamäärä mitataan.

Säilytys ja lähetys

Seerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 
Virtsa: Keräysastia säilytetään kylmässä koko keräyksen ajan. Lähetys huoneenlämmöss

Menetelmä

Entsymaattinen

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Viitearvot

S -Krea
miehet   60 - 100   umol/l
naiset    50 - 90   umol/l
lapset 15 vrk - 11 kk   28 - 47   umol/l
 1 - 3 vv   34 - 48   umol/l
 4 - 6 vv   39 - 57   umol/l
 7 - 11 vv   46 - 61   umol/l
 12 - 14 vv   50 - 71   umol/l
 
dU-Krea    
 miehet 9 - 19   mmol
 naiset 6 - 13   mmol
 
U -Krea
miehet18 v tai yli 2,3 - 23,5mmol/l
naiset18 v tai yli1,7 - 19,4mmol/l
  
Pt-GFRe 
18 - 39 v     vyli 89 ml/min/1,73 m2
40 - 49 v vyli 83 ml/min/1,73 m2
50 - 59 v vyli 77 ml/min/1,73 m2
60 - 69 v vyli 69 ml/min/1,73 m2
≥70 vvyli 59 ml/min/1,73 m2
 

Tulkinta

Kreatiniini määritystä käytetään munuaisfunktion arviointiin.
Kreatiniinipitoisuus riippuu potilaan lihasmassasta, niinpä lihaksikkailla henkilöillä saattaa esiintyä viitearvoja ylittäviä arvoja. Myös ateria, varsinkin lihaa sisätävä, nostaa lyhytaikaisesti seerumin kreatiniiniarvoja, jopa 20 %. Luotettava tulos saadaan paaston jälkeen.
Kreatiniinipitoisuus suurenee munaisten toiminnan heiketessä. Viiteväli ylittyy, kun glomerulussuodoksen määrä on pienentynyt noin puoleen. Epäselvissä tilanteissa saa yksittäistä seerumin kreatiniinimittausta tarkemman kuvan tutkimalla kreatiniinin poistuma.

Kertavirtsan kreatiniinipitoisuuden avulla voidaan arvioida virtsanäytteen aitoutta. Suureen aineistoon (11 811 naista, 13 009 miestä) perustuvan tutkimuksen mukaan U -Krea-pitoisuuden ollessa 0,45 -1,8 mmol/l kertavirtsanäyte on "laimea", mutta todennäköisesti virtsaa. Pitoisuuden 0,45 mmol/l alapuolella näyte on aikuisilla todennäköisesti laimennettu tai muuta kuin virtsaa. Viite: Arndt T: Urine-creatinine concentration as a marker of urine dilution: reflections using a cohort of 45,000 samples. Forensic Sci Int 2009,186:48-51.

Pt-GFRe-tutkimuksen (Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu) tulos lasketaan automaattisesti Krea -tuloksen yhteydessä. Laskenta CKD-EPI-yhtälöllä perustuu aikuisen yli 18 -vuotiaan potilaan kreatiniinin pitoisuuteen, potilaan ikään sekä sukupuoleen. Laskenta suoritetaan Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) -yhtälöllä yli 18-vuotaille, jos potilaan ikä ja sukupuoli ovat tiedossa. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.
 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 02.06.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024