Fosfolipidivasta-aineet

P -PLAb     KL 3607

Sisältää tutkimukset: P -LupusAk, S -KardAbG, S -KardAbM, S -B2GPAbG ja S -B2GPAbM.

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely, tukosvaaran arviointi LED-potilailla, tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot), selittämätön pitkä P -APTT, epäselvä trombosytopenia.

Lähete

Näytteen mukana tulee toimittaa paperinen taustatiedot sisältävä tutkimuslähete.

Esivalmistelu

Potilaan tulee välttää raskaita ja rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Myös tupakointia ja ruumiillista rasitusta tulee välttää ennen näytteenottoa (raskasta rasitusta ainakin 24 tuntia ennen näytteenottoa). Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

Näytteenotto

Vältä staasin käyttöä. Käytä keskisuurta neulaa (esim. 19-21 G). Tarvittaessa näyte voidaan ottaa avotekniikalla tai siipineulalla. Siipineulan käytöstä pyydetään ilmoittamaan lähetteessä.

Ennen varsinaisia näyteputkia tulee ottaa yksi ns. hukkaputki (lisäaineeton seerumiputki tai Na-sitraattiputki), jota ei saa lähettää tutkittavaksi. Suosittelemme ottamaan varsinaisen näytteen vähintään kolmeen 3,5 ml:n Na-sitraattiputkeen (3,2 %) riittävän plasmamäärän saavuttamiseksi.

Täytä putket oikeaan täyttöasteeseen saakka ja sekoita välittömästi kääntelemällä putkea käsin. Sekoittajaa ei saa käyttää. Täyttöaste saa poiketa oikeasta täyttöasteesta korkeintaan 10 %.

Näytteen käsittely

Huom! Näytettä ei saa missään vaiheessa säilyttää kylmässä (alle 8 °C, esim. jääkaappi) tai kuumassa (esim. lämpökaappi).

Näytteet tulee sentrifugoida ja erotella tunnin sisällä näytteenotosta. Kallistele putkia mahdollisten hyytymien havaitsemiseksi. Jätä putki käsittelemättä, jos putkessa on hyytymä, tai täyttöaste on väärä. Sentrifugoi putket 15 minuuttia 2500 g. Jos kaikki näyteputket ovat hemolyyttisiä, potilaasta tulee ottaa uusi näyte. Jos vain osassa putkista on hemolyysiä, käsittele ja pakasta putkien plasmat erikseen.

Ota pasteur-pipetillä plasma talteen välikerroksesta varoen solukontaminaatiota, eli pohja- ja pintakerrosta. Ota yhdellä kertaa plasmaa niin paljon kuin mahdollista. Siirrä plasma polypropeeniputkeen. Mikäli plasmaa on tarpeen ottaa samasta putkesta uudelleen, käytä uutta pipettiä.

Pipetoi plasma samalla tavalla toisesta näyteputkesta uudella pasteur-pipetillä samaan putkeen. Korkita putki ja sekoita sitä rauhallisesti kääntelemällä (7x). Varo plasman vaahtoamista.

Jaa plasma 5 pakastettavaan pyöreäpohjaiseen polypropeeniputkeen. Pipetoi plasmaa kuhunkin viiteen putkeen n. 1 ml/putki (vähintään 700 μl). Jaa lasten plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki). Näyte kannattaa kuitenkin lähettää tutkittavaksi, vaikka sitä olisi vähemmän.

Pakasta plasmaputket pystyasennossa välittömästi käsittelyn jälkeen (mieluiten -40 - -70°C, mutta -20°C käy myös). Anna näytteiden pakastua riittävän pitkään (vähintään 1 vrk, -20 °C:ssa) ennen lähettämistä. Pakkaa yhden potilaan näytteet samaan muovipussiin ja lähetä pakastelähetyksenä. Näytteet eivät saa sulaa kuljetuksen aikana.

Menetelmä

Lupusantikoagulantti: Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys.
Kardiolipiinivasta-aineet: Fluoroentsyymi-immunomääritys (FEIA)
Beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet: Fluoroentsyymi-immunomääritys (FEIA)

Vastausaika (arkipäivää)

10-15

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto.

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja F Xa -estäjät voivat aiheuttaa virheellisiä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä. Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR <3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu alle 3 kuukauden sisällä tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen.

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.12.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021