Campylobacter, viljely

F -CampVi          KL 2021

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu lähinnä tunnettujen tautitapausten seurantaan ja epidemiologisiin selvittelyihin. Etiologialtaan tuntemattoman ripulin tutkimukseen suositellaan ulosteviljely 1:tä, joka kattaa kaikki tavalliset aiheuttajabakteerit (ks. bakteeri, viljely 1, ulosteesta, F -BaktVi1).

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. Amies)

Näyte

Näytteenottotikkua pyöritetään ulosteessa siten, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti. Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä. Tikku työnnetään kuljetusputkeen.
Kuljetusputki laitetaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle. Aikaisemmat löydökset on tärkeä mainita lähetetiedoissa.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi. 

Menetelmä

Viljely erikoiselatusaineella erikoisatmosfäärissä.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

2

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen.

Virhelähteet

Liian pitkä viive näytteenotosta viljelyyn, näytteen säilytys huoneenlämmössä tai mikrobilääkitys voivat johtaa väärään negatiiviseen tulokseen. Patogeenien eritys ulosteeseen on ajoittaista, joten yksi negatiivinen kampyloviljelynäyte ei sulje pois kantajuutta.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 27.09.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024