Metanefriini ja normetanefriini, plasmasta

P -MetNor     KL 2338
STT koodi: 11171

Osatutkimukset

P -Metnef  ATK 9015
P -Normet   KL 2407 

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Feokromosytooman, paraganglioomien ja katekoliamiineja erittävien neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikkaa.

Esivalmistelu

Vuorokausi ennen näytteenottoa tulisi välttää stressitilanteita ja fyysistä rasitusta, koska nämä saattavat nostaa metanefriiniarvoja.

Lääkitystä koskevissa asioissa potilaan tulee aina ensin keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa.  Lääke-, nautinto- ja muut aineet, jotka vaikuttavat katekoliamiinien aineenvaihduntaan, vaikuttavat myös metanefriinien, MOMA:n ja HVA:n eritykseen. Näitä aineita tulisi välttää 3 vuorokautta ennen näytteenottoa.

Pitoisuuksia voivat lisätä esimerkiksi: bentsodiatsepiinit, labetololi, metyylidopa, buspironi, diureetit (natriumtasoa alentavilla annoksilla), eksogeeniset katekoliamiinit (levodopa, nenätipat, ruokahalun rajoittajat), epäsuorasti vaikuttavat sympatomimeetit (amfetamiinijohdannaiset), fenotiatsidit, haloperidoli, nitraatit, tamsulosiini, trisykliset antidepresantit, venlafaksiini ja muut aineet (mm. nikotiinituotteet, marihuana, kahvi, kaakao, tee, etanoli, suklaa, vanilja, pähkinät, banaani ja sitrushedelmät). Pitoisuuksia voivat alentaa bromokryptiini, klonidiini, deksametasoni ja MAO-estäjät.

Näyteastia

EDTA-putki (K2)

Näyte

2 ml EDTA-plasmaa, minimimäärä 1 ml. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja plasma erotellaan erotteluputkeen.

Jos näytettä ei voida sentrifugoida heti näytteenoton jälkeen, kokoverinäytettä tulee säilyttää kylmässä (+4°C) maks. 6 tuntia.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

ma - pe

Vastausaika (arkipäivää)

4 - 5

Viitearvot

P -Metnef        alle 0.5   nmol/l   
P -Normetalle 0.9nmol/l 

Tulkinta

Viitealueella olevat metanefriini- ja normetanefriinipitoisuudet sulkevat suurella todennäköisyydellä pois katekoliamiineja erittävän neuroendokriinisen kasvaimen, feokromosytooman ja paragangliooman mahdollisuuden.

Virhelähteet

Henkinen ja fyysinen rasitus sekä kohdassa "esivalmistelu" mainitut lääke-, nautinto- ja muut aineet.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 25.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024