Tyreoglobuliini

S -Tygl     KL 2828

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Osatutkimus

S -TyglAbKL 2829

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Erilaistuneen tyreoideakarsinooman vuoksi hoidettujen potilaiden seuranta. Kongenitaalinen hypotyreoosi. Atyreoosin osoittaminen. Thyreotoxicosis factitia -epäily.

Näyte

1 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta näyte eroteltava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. (ks. S -TyglAb). Plasma ei sovellu määritykseen.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 1 - 2 vrk jääkaapissa (eroteltuna), lähetys huoneenlämmössä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

TRACE (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission)

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4 - 5

Viitearvot

S -Tygl1.6 - 61.3     µg/l
S -TyglAb     normaalialle 4     kU/l
lievästi kohonnut     4 - 80     kU/l
kohonnutyli 80     kU/l

Tulkinta

Tyreoglobuliinin määrä veressä lisääntyy hypertyreoosissa, kilpirauhasen erilaistuneiden (papillaarinen, follikulaarinen) karsinoomien ja ei-toksisen struuman yhteydessä. Taso nousee ohimenevästi kilpirauhasleikkauksen jälkeen ja subakuutin tyreoidiitin alkuvaiheessa. Tyreoglobuliinin mittaaminen on tärkein tutkimus epäiltäessä metastaaseja.
Onnistuneen totaalisen tyreoidektomian jälkeen pitoisuus laskee alle määrityksen herkkyysrajan muutamassa viikossa. Viitealueella oleva arvo ja etenkin matalasta tasosta hiljakseen kohoava arvo tyroksiinisuppressiohoidon aikana osoittavat, että karsinoomakudosta on jäljellä tai on kehittymässä metastaaseja.
Seerumin tyreoglobuliini kuvaa myös myöhemmässä vaiheessa jatkohoidon (radiojodi ym.) vaikutusta.
Atyreoosista johtuvassa synnynäisessä hypotyreoosissa tyreoglobuliinia ei tavallisesti voida osoittaa verestä. Tyreoideahormonihoito, joka aiheuttaa tyreotoksikoosin (thyreotoxicosis factitia), estää tyreoglobuliinin eritystä niin, että seerumin Tygl-pitoisuus ei ole mitattavissa. Mikäli näyte sisältää tyreoglobuliinivasta-aineita (yli 4 kU/l), saadaan virheellisen matalia Tygl-pitoisuuksia. Tämän vuoksi jokaisesta näytteestä määritetään aina myös tyreoglobuliinivasta-aineet (S -TyglAb).

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 23.08.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019